Nyheder • 03/01/2018

Lavere brotakster over Storebælt baner vejen for øget mobilitet og vækst

Vi er i Fynsk Erhverv rigtig glade for udsigten til 25% lavere brotakster over de kommende år, fordi det vil lette adgangen til kvalificeret arbejdskraft for de fynske virksomheder og banen vejen for øget samhandel og vækst.

Det er en sag, vi har kæmpet hårdt for de seneste tre år, og en stor tilfredsstillelse, at det med fakta og konkrete virksomhedscases i ryggen fra fynske virksomheder er lykkedes at overbevise regeringen og DF om de betydelige samfundsøkonomiske gevinster, der følger i halen på at nedsætte taksterne.  Det er en gevinst for ikke bare fynske virksomheder og pendlere, men for hele samfundet.

Brotaksterne er allerede fra nytår nedsat med 15% for alle trafikanter, dvs. for pendlere, private borgere og erhvervslivet.  Det kræver blot, at man har installeret en BroBizz i frontruden.

Dialogen fortsætter
De næste 10 procents nedsættelse kommer i løbet af de kommende 3-4 år i takt med, at næste etape på den vestfynske motorvej bliver udbygget med det tredje spor. Fynsk Erhverv har allerede kikkertsigtet rettet mod en yderligere takstnedsættelse, når de 25% er en realitet. Det samme har Storebæltskomiéen, som Fynsk Erhverv tog initiativ til i 2016.

– Vi er ikke i mål, og vi fortsætter derfor dialogen med de politiske partier, fordi der er så stærke argumenter for at gøre Storebæltsbroen helt gratis at passere, når den er betalt tilbage, siger Storebæltskomitéens formand Jesper E. Møller.  Efter statsministerens nytårstale, hvor han klart betonede vigtigheden i at skabe balance – økonomisk som geografisk i et land som Danmark, så forventer jeg fortsat lydhørhed for at få ryddet den vækstbarriere, som brotaksterne fortsat er, om end i mindre omfang nu, og udbygget infrastrukturen, så vi får et Danmark i balance.

Læs også
Jytte Reinholdts leder: Godt begyndt er halvt fuldendt (22. september 2017 – med link til selve trafikaftalen)

Link til fakta og Storebæltskomitéen her

(Foto: Sund & Bælt) 

Nyhed

Als – Fyn forbindelsen på agendaen

Fynsk Erhvervs Bestyrelse besøgte den 10. december 2018 KEN HYGIENE SYSTEMS i Broby, hvis stifter Mogens Kærby Neilsen er formand for Foreningen AlsFyn Broen. Med til mødet var også formand for Als-FynBroen Komité Jørgen Mads Clausen, Danfoss, og næstformand Knud...

Nyhed

Kan vi skabe innovation i virksomhederne – og hvordan?

Over 160 fynske virksomhedsledere og partnervirksomheder var samlet til Fynsk ErhvervsTopmøde den 20. november, som bød på temaet: Innovation som kultur- og vækstdriver ved oplæg af Alf Rehn og Niels Hartvig Alf Rehn er professor i Innovation og Design Management...

Nyhed

Brian Djernes fra Cane-line vinder Tietgenprisen 2018

Fotograf: Peter Brix, Tietgen Administrerende direktør i fynske Cane-line, Brian Djernes, er vinderen af årets Tietgenpris. Prisen tildeles en fremsynet erhvervsmand/-kvinde, som har gjort sig bemærket inden for fornyelse, innovation og nytænkning og har skabt imponerende resultater i erhvervslivet. Brian...