Nyheder • 03/01/2018

Lavere brotakster over Storebælt baner vejen for øget mobilitet og vækst

Vi er i Fynsk Erhverv rigtig glade for udsigten til 25% lavere brotakster over de kommende år, fordi det vil lette adgangen til kvalificeret arbejdskraft for de fynske virksomheder og banen vejen for øget samhandel og vækst.

Det er en sag, vi har kæmpet hårdt for de seneste tre år, og en stor tilfredsstillelse, at det med fakta og konkrete virksomhedscases i ryggen fra fynske virksomheder er lykkedes at overbevise regeringen og DF om de betydelige samfundsøkonomiske gevinster, der følger i halen på at nedsætte taksterne.  Det er en gevinst for ikke bare fynske virksomheder og pendlere, men for hele samfundet.

Brotaksterne er allerede fra nytår nedsat med 15% for alle trafikanter, dvs. for pendlere, private borgere og erhvervslivet.  Det kræver blot, at man har installeret en BroBizz i frontruden.

Dialogen fortsætter
De næste 10 procents nedsættelse kommer i løbet af de kommende 3-4 år i takt med, at næste etape på den vestfynske motorvej bliver udbygget med det tredje spor. Fynsk Erhverv har allerede kikkertsigtet rettet mod en yderligere takstnedsættelse, når de 25% er en realitet. Det samme har Storebæltskomiéen, som Fynsk Erhverv tog initiativ til i 2016.

– Vi er ikke i mål, og vi fortsætter derfor dialogen med de politiske partier, fordi der er så stærke argumenter for at gøre Storebæltsbroen helt gratis at passere, når den er betalt tilbage, siger Storebæltskomitéens formand Jesper E. Møller.  Efter statsministerens nytårstale, hvor han klart betonede vigtigheden i at skabe balance – økonomisk som geografisk i et land som Danmark, så forventer jeg fortsat lydhørhed for at få ryddet den vækstbarriere, som brotaksterne fortsat er, om end i mindre omfang nu, og udbygget infrastrukturen, så vi får et Danmark i balance.

Læs også
Jytte Reinholdts leder: Godt begyndt er halvt fuldendt (22. september 2017 – med link til selve trafikaftalen)

Link til fakta og Storebæltskomitéen her

(Foto: Sund & Bælt) 

Nyhed

Morten Albæk – om ærlighed, kærlighed, det 6. energiniveau og vigtigheden af pauser

Livet er fuldt af tilfældigheder. Om du får et godt liv, handler om din evne til at mestre disse tilfældigheder. Det var udgangspunktet for den peptalk, som erhvervsmanden, professoren, filosoffen og i dag direktøren for kapitalfonden Voluntas Morten Albæk gav de...

Nyhed

Generalforsamling 2018

Deltag i Fynsk Erhvervs ordinære generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00 - mødested på Hotel Svendborg i Svendborg. I Fynsk Erhverv er generalforsamlingen altid en fest. Det er her, vi får lejlighed til at præsentere nogle af årets...

Nyhed

Fynsk ErhvervsTopmøde sætter fokus på nye markeder

Kom og vær med til  Fynsk ErhvervsTopmøde den 22. marts og få viden om de vigtigste trends, som påvirker dine kunder og leverandører - og dig. Temaet for dette ErhvervsTopmøde er Nye markeder - globale trends, du ikke tør gå...