Fynsk Erhvervs legater

Fynsk Erhvervs studielegat (ansøgningsfrist 1. maj og 1. november)

Studerende, som har planlagt et semester eller praktikophold i udlandet, kan ansøge om Fynsk Erhvervs Studielegat, hvis følgende 4 kriterier er opfyldt:

 1. Ansøger er i gang med en videregående uddannelse (op til kandidatniveau) med et handelsorienteret fokus. 
 2. Ansøger er født og opvokset eller har været bosiddende på Fyn gennem en længere årrække (mere end et studieforløb)
 3. Ansøger under opholdet i udlandet udfører en konsulentopgave for en fynsk virksomhed, der dokumenteres i en selvstændig rapport.
 4. Ansøger efter hjemkomst returnerer en skriftlig rapport til Fynsk Erhverv underskrevet af den pågældende virksomhed.

Studielegatet udgør i udgangspunktet honoraret for konsulentrapporten og udbetales 2 gange om året i portioner af ca. kr. 10.000,- til kr. 25.000,-.

Formålet med Fynsk Erhvervs Studielegat er:

 • At skabe incitament for ambitiøse studerende til at gå i dialog med fynske virksomheder om løsning af konkrete konsulentopgaver i udlandet
 • At sikre fynske virksomheder kontakt til ambitiøse studerende, der kan løse en konkret konsulentopgave i udlandet for den pågældende virksomhed ved anvendelse af ny viden og metoder
 • At danne værdiskabende relationer mellem studerende, virksomheder og videnmiljøer i Danmark og udlandet

Fynsk Erhvervs Studielegat søges ved at indsende følgende:

 1. Udfyldt ansøgningsskema
 2. Dokumentation for indgået aftale om konsulentopgave med tilhørende opgaveformulering
 3. Begrundelse for opholdets relevans i forhold til studiet
 4. CV
 5. Budget
 6. Dokumentation for optagelse på den udenlandske uddannelsesinstitution eller dokumentation for praktikophold

Ansøgninger skal være Fynsk Erhverv i hænde den 1. maj for ophold i efterårssemestret og 1. november for ophold i forårssemestret.

Ansøgningsskema til studielegat kan downloades her.
Projektaftale kan downloades her.

Fynsk Erhvervs studielegat finansieres af:

Industri- og handelskammeret Odense – Fyns understøttelsesforening
Foreningens formål er at yde tilskud til handelselever fra Fyn til dækning af rejseudgifter og studieophold i udlandet, og at støtte undervisere fortrinsvis ved Tietgenskolen, der ønsker at videreuddanne sig.

Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christina Mathiesens legat
Legatet tildeles primært ældre, agtværdige, trængende købmænd eller disses efterlevende ægtefælle, som har været medlem af Odense Handelsstandsforening i mindst 5 år.

Sekundært ydes stipendier til uddannelse på handelshøjskoler og lignende institutioner og til uddannelsesophold i udlandet for unge handelsfolk.

H. Chr. Petersen og hustru Johanne Marie Caroline Petersens legat
Legatet anvendes til unge indenfor handel og industri, navnlig til studierejser i udlandet.