Fynsk Erhvervs legater

Fynsk Erhvervs studielegat (ansøgningsfrist 1. maj og 1. november)

Studerende, som har planlagt et semester eller praktikophold i udlandet, kan ansøge om Fynsk Erhvervs Studielegat, hvis følgende 4 kriterier er opfyldt:

 1. Ansøger er i gang med en videregående uddannelse (op til kandidatniveau) med et handelsorienteret fokus. 
 2. Ansøger er født og opvokset eller har været bosiddende på Fyn gennem en længere årrække (mere end et studieforløb).
 3. Ansøger under opholdet i udlandet udfører en konsulentopgave for en fynsk virksomhed, der dokumenteres i en selvstændig rapport.
 4. Ansøger efter hjemkomst returnerer en skriftlig rapport til Fynsk Erhverv underskrevet af den pågældende virksomhed.

Studielegatet udgør i udgangspunktet honoraret for konsulentrapporten og udbetales 2 gange om året i portioner af ca. kr. 10.000,- til kr. 25.000,-.

Formålet med Fynsk Erhvervs Studielegat er:

 • At skabe incitament for ambitiøse studerende til at gå i dialog med fynske virksomheder om løsning af konkrete konsulentopgaver i udlandet
 • At sikre fynske virksomheder kontakt til ambitiøse studerende, der kan løse en konkret konsulentopgave i udlandet for den pågældende virksomhed ved anvendelse af ny viden og metoder
 • At danne værdiskabende relationer mellem studerende, virksomheder og videnmiljøer i Danmark og udlandet

Fynsk Erhvervs Studielegat søges ved at anvende ansøgningsformularen for hver fond tilknyttet Fynsk Erhvervs Studielegat, via de nedenstående links:

 1. Fabrikant Laurits Petersen og derunder Fynsk Erhvervs Studielegat.
 2. Købmand i Odense Andreas Mathiesen og derunder Fynsk Erhvervs Studielegat.
 3. Tricotagefabrikant af Odense H. Chr. Petersen og derunder Fynsk Erhvervs Studielegat.
 4. Industri- og handelskammeret Odense – Fyns Understøttelsesforening og derunder Fynsk Erhvervs Studielegat.

Du er velkommen til at sende 1 ansøgning per fond, dvs. 4 ansøgninger per studieophold.
Ansøgninger skal være Fynsk Erhverv i hænde via ovenstående ansøgningsformularer senest den 1. maj for ophold i efterårssemestret og senest 1. november for ophold i forårssemestret.

Skabelon til projektaftale downloades her.

Fynsk Erhvervs studielegat finansieres af:

Industri- og handelskammeret Odense – Fyns understøttelsesforening
Foreningens formål er at yde tilskud til handelselever fra Fyn til dækning af rejseudgifter og studieophold i udlandet, og at støtte undervisere fortrinsvis ved Tietgenskolen, der ønsker at videreuddanne sig.

Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christina Mathiesens legat
Legatet tildeles primært ældre, agtværdige, trængende købmænd eller disses efterlevende ægtefælle, som har været medlem af Odense Handelsstandsforening i mindst 5 år.

Sekundært ydes stipendier til uddannelse på handelshøjskoler og lignende institutioner og til uddannelsesophold i udlandet for unge handelsfolk.

H. Chr. Petersen og hustru Johanne Marie Caroline Petersens legat
Legatet anvendes til unge indenfor handel og industri, navnlig til studierejser i udlandet.