Om Fynsk Erhverv

Fynsk Erhverv er katalysator for udvikling og vækst
– i virksomhederne og på Fyn

Hvem er vi?

Fynsk Erhverv er en 100 % medlemsfinansieret netværks- og interesseorganisation, skabt af fynske virksomheder for de fynske virksomheder. Vi repræsenterer 500+ virksomheder og godt 30.000 fynske arbejdspladser.

Visionen er, at Fyn skal være det foretrukne sted i Danmark at drive virksomhed – i kraft af gode rammer og vilkår og ikke mindst stærke relationer og samarbejder, virksomhederne imellem.

Fynsk Erhvervs DNA er den viden, de erfaringer og de kontakter, vi kan bringe i spil for hinanden.  Vi skaber rum og rammer for vores partnervirksomheder, så de kan opbygge stærke, professionelle relationer, netværke, lære af og sparre med hinanden for at spille hinanden stærkere. Det finder f.eks. sted i de mindre, fortrolige netværksgrupper, professionelle vidensfora eller ved vores mange arrangementer – sammen med de øvrige 500 + partnervirksomheder.

Sammen gør vi en positiv forskel for hinanden, for forretningen, for fællesskabet, for Fyn!

Fynsk Erhverv – det arbejder vi for

Fynsk Erhverv er det fynske erhvervslivs eget, uafhængige talerør, og vi har de fynske virksomheders rammer og vilkår på agendaen i den løbende dialog med beslutningstagerne – lokalt og nationalt. I forhold til det fynske erhvervsklima har vi særligt fokus på infrastruktur, viden og arbejdskraft, samspillet mellem offentlige og private aktører og rammevilkårene generelt.

Fynsk Erhverv i historien

I over 160 år har Fynsk Erhverv været til stede på Fyn og kæmpet for fynske virksomheders vilkår for at drive sund forretning. Siden 1927 har Fynsk Erhverv resideret i den smukke ejendom på Albani Torv 4 i Odense centrum, hvor lokalerne vidner om storhed og stolte traditioner. Vores historiske fundament er en styrke og giver os et stærk rygstød, når vi kigger ind i fremtidens vækstmuligheder.

Historien har vi taget med, i både overført betydning og helt konkret, da vi i 2022 flyttede ind i Cortex Business Park, tæt på Syddansk Universitet, den fynske motorvej og de fynske virksomheder.

Historien er en påmindelse om, at Fynsk Erhverv ér sine partnervirksomheder, og uden disse er der intet Fynsk Erhverv. Derfor tager vi altid udgangspunkt i, hvad vores partnervirksomheder oplever og har af ønsker eller udfordringer.

De virkelige eksperter og dem, som reelt kan gøre en forskel, befinder sig i virksomhederne.  Derfor er den løbende dialog med og involvering af partnervirksomhederne afgørende for de resultater, vi skaber i Fynsk Erhverv.

Se vores 150 års jubilæumsskrift fra 2012

Fynsk Erhverv i praksis

I Fynsk Erhverv får du først og fremmest adgang til et fantastisk netværk af ambitiøse og kompetente erhvervsledere fra de fynske partnervirksomheder. Dette fællesskab styrker den enkelte i udviklingen af sin virksomhed og sit personlige lederskab, ligesom fællesskabet styrker erhvervslivets indflydelse på væsentlige rammevilkår på Fyn.

Platformen giver adgang til ny viden, værktøjer, ressourcer, inspiration og sparring – individuelt eller i din netværksgruppe/videnforum.  I Det fynske Vækstbarometer har vi identificeret fem centrale megatrends, der alle har potentiale til at drive fremtidens vækst.   Disse fem megatrends er Digitalisering, Bæredygtighed, Internationalisering, Professionalisering og Adgang til kerneressourcer.  Fynsk Erhvervs virksomhedsvendte aktiviteter har alle en reference til en eller flere af disse vækstdrivere med henblik på at inspirere til og at understøtte fremtidig vækst i de fynske virksomheder.

I kraft af stærke samarbejder med udvalgte vidensinstitutioner giver partnerskab i Fynsk Erhverv adgang til en portefølje af særligt udvalgte udviklingsprojekter samt adgang til ‘Bestyrelsesuddannelse for SMV-virksomheder’ ved Aarhus Universitet på favorable vilkår.

Da manglen på kvalificeret arbejdskraft i de fynske virksomheder er presserende, kan fynske virksomheder igennem Fynsk Erhverv få tilført nye ressourcer i kraft af veluddannede, unge kandidater fra typisk SDU eller UCL i en praktikperiode, i løntilskud eller i fast ansættelse – varigt eller tidsbegrænset.  Det fynske erhvervsliv har taget godt imod denne mulighed for at få tilført nye kompetencer og få løst de presserende opgaver her og nu.

Som partnervirksomhed i Fynsk Erhverv er du født medlem af Det fynske Erhvervspanel, hvor du bliver hørt og giver dine input til bl.a. Det fynske Vækstbarometer og den erhvervspolitiske agenda. Derudover får du adgang til Den fynske Virksomhedsportal, hvor din virksomhed bliver synlig og søgbar i de gængse browsere.