Priser

Tietgenprisen
Tietgenprisen tildeles årligt en visionær, fynsk erhvervsleder m/k, som har gjort sig særligt bemærket inden for fornyelse, innovation og nytænkning, driver en god forretning og samtidig udviser samfundsansvar gennem en uegennyttig indsats, f.eks. organisationsarbejde m.v.

Prisen uddeles i samarbejde mellem Tietgen (tidl. Tietgenskolen) og Fynsk Erhverv. Dommerkomitéen suppleret sig med formanden i Erhvervshus Fyn samt ansvarshavende chefredaktør på Fyens Stiftstidende.

Tietgenprisen uddeles ved Fynsk ErhvervsTopmøde i foråret.  Tietgenprisen er stadig den ypperste erhvervspris på Fyn.

Se tidligere modtagere af Tietgenprisen

Optimistprisen
Prisen blev indstiftet i anledning af Odense Handelsstandsforenings (fra 2009 Fynsk Erhverv) 125-års jubilæum den 4. februar 1987.

Prisen kan gives til en person som ”påskønnelse for en ukuelig optimisme og et aldrig svigtende humør og gå-på-mod i hverdagen”.

Se tidligere modtagere af Optimistprisen