Det Danske Handelskammer: Fynsk Erhverv udsteder eksportdokumenter

Fynsk Erhverv – The Danish Chamber of Commerce – er bemyndiget af Dansk Erhverv til at udstede oprindelsescertifikater, påtegne eksportdokumenter og udstede ATA-carneter.

Dokumenterne skal påtegnes af The Danish Chamber of Commerce for at være gyldige.

De dokumenter, der ofte kræves påtegnet, er fakturaer, sundhedscertifikater, pakkelister, kontrakter, diverse erklæringer og lignende.

Påtegning kan foretages fysisk hos Fynsk Erhverv på vores adresse, pr. post eller pr. e-mail eksport@fynskerhverv.dk

 

Oprindelsescertifikat

Anvendes i de lande, som kræver dokumentation for en vares oprindelse.

Hvordan får man et oprindelsescertifikat (Certificate of Origin)?

Skabelon til udfyldelse kan downloades her og indsendes som vedhæftet fil til eksport@fynskerhverv.dk

Fortrykte blanketter kan også bestilles hos Fynsk Erhverv og herefter i udfyldt stand indsendes til Fynsk Erhverv for påtegning.

Certifikater bestilt indenfor vores åbningstider returneres med post eller afhentes på vores kontor samme dag, som bestillingen er modtaget.

 

ATA-carnet

Et ATA-carnet er et tolddokument, som erstatter ind- og udførselspapirer i de lande, som er tilsluttet ordningen.

Et ATA-carnet kan anvendes ved:

• Varer til messe eller udstillingsgods
• Vareprøver og varer til demonstration
• Professionelt udstyr

ATA-Carnet dækker ikke: entreprenørmateriel, landbrugsmaskiner og konsumerbare varer.

Se hvilke lande der er med i ordningen

Hvordan får man et ATA-Carnet?

Førstegangsansøgere til ATA-Carnet opfordres til at rette henvendelse til Fynsk Erhverv for råd og vejledning.

Ansøgning kan downloades her, udfyldes og indsendes til eksport@fynskerhverv.dk og skabelon til vare-/udstyrslisten kan downloades her.

  • Vejledning:
  • Kolonne 1: fortløbende numre, f.eks. 1, 2, 3, etc.
  • Kolonne 2: vare-/udstyrsbeskrivelse
  • Kolonne 3: antal
  • Kolonne 4: vægt (især ved luftfragt)
  • Kolonne 5: værdi (handelsværdien ekskl. moms)
  • Kolonne 6: oprindelsesland

Det er vigtigt, at der ikke ændres på hverken kolonnebredde eller linjeantal/linjestørrelse (altså ingen tekstombrydning!).

Vigtig information om ATA-Carneter