Det Danske Handelskammer: Fynsk Erhverv udsteder eksportdokumenter

Fynsk Erhverv – The Danish Chamber of Commerce – er bemyndiget af Dansk Erhverv til at udstede oprindelsescertifikater, påtegne eksportdokumenter og udstede ATA-carneter.

Dokumenterne skal påtegnes af The Danish Chamber of Commerce for at være gyldige.

De dokumenter, der ofte kræves påtegnet, er fakturaer, sundhedscertifikater, pakkelister, kontrakter, diverse erklæringer og lignende.

Opret dig nu på vores digitale platform og bestil nemt alle dine eksportdokumenter online

Oprindelsescertifikat

Anvendes i de lande, som kræver dokumentation for en vares oprindelse.

ATA-carnet

Et ATA-carnet er et tolddokument, som erstatter ind- og udførselspapirer i de lande, som er tilsluttet ordningen.

Et ATA-carnet kan anvendes ved:

• Varer til messe eller udstillingsgods
• Vareprøver og varer til demonstration
• Professionelt udstyr

ATA-Carnet dækker ikke: entreprenørmateriel, landbrugsmaskiner og konsumerbare varer.

Se hvilke lande der er med i ordningen

Hvordan får man et ATA-Carnet?

Førstegangsansøgere til ATA-Carnet opfordres til at rette henvendelse til Fynsk Erhverv på eksport@fynskerhverv.dk for evt. vejledning.

  • Vejledning til udfyldelse:
    • Hvor mange rejsesæt ønsker du at bestille? = Hvor mange ture skal carnet bruges til.

Vigtig information om ATA-Carneter