Fynsk Erhvervs bestyrelse

Formand

Henrik Neelmeyer

Adm. direktør, Egeskov

Oplevelsesøkonomi/hotel

hne@egeskov.dk

Næstformand

Søren Jan Nielsen

Bestyrelsesformand, Tietgen

Uddannelse

sjniels@outlook.dk

Næstformand

Eva Berner

Direktør, Focus Advokater

Jura

eb@focus-advokater.dk

Johnny Albertsen

Adm. direktør, Gartneriet Rosborg-Bellinge

Gartneri

ja@eurostar.dk

Martin Danielsen

Direktør, Schou-Danielsen Logistik A/S

Transport/spedition

md@sdl.dk

Lisbeth Chawes

CCO, DoLand

Investering

lisbeth@thisisdoland.com

Allan Hansen

Adm. direktør, Ventherm

Industri

ah@ventherm.dk

Mark Blæsbjerg

CEO, Chili Security

IT

mb@chilisecurity.com