Nye partnervirksomheder

Tidligere modtagere af Optimistprisen

2018 – Anker Boye, tidl. borgmester i Odense kommune

2017 – Carl Aage Jensen, bestyrelsesformand for C.C. Jensen

2016 – Søren Windell, Restaurant Grønttorvet

2015 – Adm. direktør Johnny Albertsen, Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S

2014 – Eddie Szweda, Midtfyns Bryghus

2013 – Birgit Jensen, Allégårdens Kyllinger

2012-  Anders Nyborg, teaterleder, initiativtager og brobygger mellem kultur- og erhvervsliv

2011 – Professor Jørn Henrik Petersen, Center for velfærdsstatsforskning, SDU

2010 – Direktør Jørgen Strøjer Hansen, Vedstaarup Teglværk A/S

2009 – Biskop Kresten Drejergaard,  Fyens Stift

2008 – Direktør Henrik Lehmann Andersen, Odense Zoo

2007 – Teaterdirektør Kasper Wilton, Odense Teater

2006 – Citychef Johannes Lollesgaard, Odense Cityforening

2005 – Direktør Richard Wilhjelm, formand for bestyrelsen i Hotel H.C. Andersen

2004 – Amtsborgmester Jan Boye, Fyns Amt

2003 – Direktør Kurt Keilberg, Damoka A/S

2002 – Direktør Helge Munk, Munk IT A/S

2001 – Frants Greve Bernstorff, formand bestyrelsen i Odense Lufthavn A.m.b.a.

2000 – Direktør Erik Baltzer Nielsen, Fyns Erhvervsråd

1999 – Amtsborgmester Karen Nøhr, Fyns Amt

1998 – Direktør Villy Petersen, Mag. 4. Afdeling

1997 – Forretningschef Chr. Fjeldgaard, Magasin

1996 – Advokat Anne-Jeannette Bjerre-Olsen, Adv.fa. Anne-Jeannette Bjerre-Olsen

1995 – Forstander Per Lorentzen, TietgenSkolen

1994 – Fhv. borgmester Verner Dalskov, Odense Kommune

1993 – Købmand Poul Isaksen, Mr. Isaksen

1992 – Materialist Ester Anna Sørensen (Lisbeth Sørensen), Materialisten

1991 – Postmester K.M. Nielsen, Odense Postvæsen

1990 – Turistchef Jørn Erik Schreiner, Odense Turistforening

1989 – Ingeniør H. P. Hartz Johansen, Ing.fa. H.P. Hartz Johansen

1988 – Citychef Frede Hyldeborg, Odense Cityforening

1987 – Politiassistent Vagner Vermod, Politiet i Odense