Nye partnervirksomheder

Debat • 25/02/2022

Slaget om Storebælt

Debat: Storebæltsforbindelsen er ubetinget en gevinst. Men broafgiften er en barriere og står i vejen for de samfundsøkonomiske gevinster, som en gratis bro ville bringe med sig over en bred front, erhvervsmæssigt, kulturelt, socialt.

Når jeg ser på min egen branche, ser jeg med al tydelighed, hvordan broafgifterne f.eks. er en barriere for både danske, svenske og finske turister.

Trods en stribe eftertragtede attraktioner og hoteller her på Fyn hører jeg ofte, at broafgiften over Storebælt, og for de svenske og finske turisters vedkommende også over Øresund, gør udslaget, når feriedestinationen skal vælges. Det er synd for turisterne og ærgeligt for alle os i oplevelsesindustrien.

Det er så tydeligt, at vi har taget konsekvensen heraf på Egeskov og er ophørt med al markedsføring i Sverige.

Næppe andre politiske tiltag vil med ét både åbne op for samarbejde og vækst i hele landet, forbedre sammenhængskraften mellem Øst- og Vestdanmark og dæmpe udkantsproblematikken mere end at afskaffe broafgiften. Og i en tid, hvor varer-, tjenesteydelser- og arbejdskraftens fri bevægelighed er en selvfølge indenfor Europas grænser, så er det åbenlyst tåbeligt, at vi i Danmark selv har skabt en ’handelsbarriere’ midt i landet.

Populært sagt så triller milliarderne fortsat ind i betalingsanlægget på Halsskov. Ingen tvivl om, at broen er en succes.  Endda så stor en succes, at man politisk ad flere omgange har valgt at finansiere andre projekter, herunder senest Infrastrukturplan 2035 med kr. 8 mia.,  af dette overskud med forlænget tilbagebetalingstid til følge.  Det er helt uacceptabelt, og det er høje tid at få gjort op med den praksis.

Vi har i Fynsk Erhverv i mere end 10 år kæmpet for at få nedsat broafgifterne, og pr. 1. januar 2023 er der planlagt en yderligere sænkelse af broafgifterne således, at de sammenlagt er reduceret med 25%.

Vi har også taget initiativ til at nedsætte Den Nationale Storebæltskomité, hvor vi sammen med bl.a. en række tunge erhvervsvirksomheder og Nyborg og Slagelse Kommuner konstant lægger pres på politikerne på Christiansborg for at få stoppet ‘malkningen’ af Storebæltsforbindelsen, reduceret broafgifterne og indført flere rabatter til f.eks. trafikanter/godstransport på grønne drivmidler.

Den ene kommission efter den anden har i lighed med Fynsk Erhvervs samfundsøkonomiske analyse fra 2016 påvist positive samfundsøkonomiske effekter ved at sænke eller afskaffe broafgiften – i størrelsesordenen min. kr. 30 mia.  Men det kræver politisk vilje – og mod til at åbne forlig og gøre op med denne uacceptable praksis at trække midler ud af Storebæltsforbindelsen til finansiering af andre projekter.  Infrastrukturprojekter skal finansieres af fællesskabet, og ikke gennem en særbeskatning af trafikken over Storebælt.  Disse indtægter skal alene gå til at afdrage restgælden og til løbende vedligeholdelse af broanlægget.

Derfor appellerer vi politikerne om at udvise den fornødne vilje og mod til at ændre på den praksis, som har udviklet sig i takt med broens succes, læs overskud.

Slaget om Storebælt skal vindes. Derfor skal vi stå sammen nu – i hele DK, hvor et borgerforslag fra Nordjylland får sat fjernelse af broafgiften over Storebæltsforbindelse til behandling i Folketingssalen.

I Fynsk Erhverv jagter vi det uforløste potentiale for vækst, mobilitet og samhandel, som en gratis bro over Storebælt rummer. Så vi vil fortsat være at finde på slagmarken.

Af Henrik Neelmeyer, formand for Fynsk Erhverv og adm. direktør på Egeskov

Steen Ernland: Tre gode råd til værdiskabelse i ledelser og bestyrelser

Steen Ernland, der blandt meget andet er medforfatter til bogen “Den Aktive Bestyrelse", giver her sit bud på, hvordan den moderne virksomhed skal tænke ledelse og bestyrelse i fremtiden for at tiltrække kapital fra investorer og opnå stærkere finansielle resultater.

Ledelseskonference: Den attraktive arbejdsplads

Den 5. oktober inviterer Fynsk Erhverv og UCL til Ledelseskonference: den attraktive arbejdsplads, hvor Christian Ørsted fortæller om, hvordan det aktuelle begreb om psykologisk tryghed kan være en af løsningerne på ledelses- og fastholdelsesproblematikkerne.

De tre største udfordringer i 2022/23

Er du interesseret i at vide, hvordan en række fynske erhvervsledere har knækket koden til succes i forhold til tre af de største udfordringer i 2022/2023?

Energipriser ændrer forbrugsmønstre – få gode råd

Siden Ruslands invasion af Ukraine er energipriserne steget enormt, og både virksomheder og private forbrugere har fået rekordhøje udgifter til blandt andet gas, el, benzin og diesel. Samtidig har Ruslands invasion understreget, at klimapolitik og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen, og at den grønne omstilling er afgørende for klimaet og uafhængigheden af russisk energi. Hos Energi […]

Kriser er gode for kreativiteten

Selvom de forgangne år har budt på en række udfordringer på verdensplan, så er INGENIØR'NE optimistiske for fremtiden, der står på nye løsninger på nuværende projekter og fyldte ordrebøger. I artiklen giver afdelingschef, Bjarne Linde Jensen, og markedschef, Anders Friis-Wandall Nielsen, gode råd til virksomheder, der går med byggeri i tankerne.

Sommerhilsen fra formanden

Kære fynske erhvervsliv Velkommen tilbage fra sommerferie. Tilbage på jobbet kan vi spørge os selv: Skal vi nu se på skyfri himmel og sol eller mørke skyer i horisonten? Det kan anskues på flere måder. Jeg vælger den positive anskuelse trods en omverden af bekymringer, ikke mindst i medierne. Der forventes trods alt vækst i […]

Styrk din virksomhed med Fynsk Erhvervs arrangementer

Fynsk Erhverv byder det fynske erhvervsliv velkommen tilbage fra ferie. Er du i gang med at planlægge 2. halvår, kan du roligt sætte kryds i kalenderen og komme til spændende arrangementer i løbet af året. Vi har en masse på programmet, som giver dig ny viden, værktøjer og inspiration til at styrke din virksomhed. I […]

Erhvervsnetværk giver værdifuld sparring i hverdagen

Fynske erhvervsledere sparrer og debatterer i fortrolige fora i Fynsk Erhvervs netværksgrupper. Bloomits Claus Lethenborg er ikke i tvivl om, at han er blevet klædt på til at træffe bedre beslutninger for sin virksomhed. Du har netop nu mulighed for at byde ind på en af de ledige pladser i netværksgrupperne pr. 1. august. Vi matcher dig med den gruppe, der vil give dig størst værdi

Fynske virksomheder holder øje med udviklingen i Kina

Mens de fleste danskere ikke længere skænker Covid-krisen mange tanker i deres hverdag, er situationen uændret kaotisk i forhold for virksomheder med kinesiske forbindelser.