Debat • 25/02/2022

Slaget om Storebælt

Debat: Storebæltsforbindelsen er ubetinget en gevinst. Men broafgiften er en barriere og står i vejen for de samfundsøkonomiske gevinster, som en gratis bro ville bringe med sig over en bred front, erhvervsmæssigt, kulturelt, socialt.

Når jeg ser på min egen branche, ser jeg med al tydelighed, hvordan broafgifterne f.eks. er en barriere for både danske, svenske og finske turister.

Trods en stribe eftertragtede attraktioner og hoteller her på Fyn hører jeg ofte, at broafgiften over Storebælt, og for de svenske og finske turisters vedkommende også over Øresund, gør udslaget, når feriedestinationen skal vælges. Det er synd for turisterne og ærgeligt for alle os i oplevelsesindustrien.

Det er så tydeligt, at vi har taget konsekvensen heraf på Egeskov og er ophørt med al markedsføring i Sverige.

Næppe andre politiske tiltag vil med ét både åbne op for samarbejde og vækst i hele landet, forbedre sammenhængskraften mellem Øst- og Vestdanmark og dæmpe udkantsproblematikken mere end at afskaffe broafgiften. Og i en tid, hvor varer-, tjenesteydelser- og arbejdskraftens fri bevægelighed er en selvfølge indenfor Europas grænser, så er det åbenlyst tåbeligt, at vi i Danmark selv har skabt en ’handelsbarriere’ midt i landet.

Populært sagt så triller milliarderne fortsat ind i betalingsanlægget på Halsskov. Ingen tvivl om, at broen er en succes.  Endda så stor en succes, at man politisk ad flere omgange har valgt at finansiere andre projekter, herunder senest Infrastrukturplan 2035 med kr. 8 mia.,  af dette overskud med forlænget tilbagebetalingstid til følge.  Det er helt uacceptabelt, og det er høje tid at få gjort op med den praksis.

Vi har i Fynsk Erhverv i mere end 10 år kæmpet for at få nedsat broafgifterne, og pr. 1. januar 2023 er der planlagt en yderligere sænkelse af broafgifterne således, at de sammenlagt er reduceret med 25%.

Vi har også taget initiativ til at nedsætte Den Nationale Storebæltskomité, hvor vi sammen med bl.a. en række tunge erhvervsvirksomheder og Nyborg og Slagelse Kommuner konstant lægger pres på politikerne på Christiansborg for at få stoppet ‘malkningen’ af Storebæltsforbindelsen, reduceret broafgifterne og indført flere rabatter til f.eks. trafikanter/godstransport på grønne drivmidler.

Den ene kommission efter den anden har i lighed med Fynsk Erhvervs samfundsøkonomiske analyse fra 2016 påvist positive samfundsøkonomiske effekter ved at sænke eller afskaffe broafgiften – i størrelsesordenen min. kr. 30 mia.  Men det kræver politisk vilje – og mod til at åbne forlig og gøre op med denne uacceptable praksis at trække midler ud af Storebæltsforbindelsen til finansiering af andre projekter.  Infrastrukturprojekter skal finansieres af fællesskabet, og ikke gennem en særbeskatning af trafikken over Storebælt.  Disse indtægter skal alene gå til at afdrage restgælden og til løbende vedligeholdelse af broanlægget.

Derfor appellerer vi politikerne om at udvise den fornødne vilje og mod til at ændre på den praksis, som har udviklet sig i takt med broens succes, læs overskud.

Slaget om Storebælt skal vindes. Derfor skal vi stå sammen nu – i hele DK, hvor et borgerforslag fra Nordjylland får sat fjernelse af broafgiften over Storebæltsforbindelse til behandling i Folketingssalen.

I Fynsk Erhverv jagter vi det uforløste potentiale for vækst, mobilitet og samhandel, som en gratis bro over Storebælt rummer. Så vi vil fortsat være at finde på slagmarken.

Af Henrik Neelmeyer, formand for Fynsk Erhverv og adm. direktør på Egeskov

Gislev Rejser: Fra familievirksomhed til del af stor koncern

Den fynske rejsevirksomhed Gislev Rejser har gennem de senere år været gennem en betydelig transformation. Ifølge administrerende direktør Niels Ravn Eriksen har både det nye ejerskab og flytningen været med til at styrke virksomhedens profil og synlighed, og samtidig har samarbejdet med Aller-koncernen hurtigt vist sig at skabe værdi.

Familievirksomhed forbereder sig på miljøkrav i god tid

Mens byggevirksomheden Poul Rasmussen endnu ikke er undlagt lovkravet om bæredygtighedsrapporteringen, så er virksomheden godt i gang med at klæde sig på til den bæredygtige dagsorden. Derfor har familievirksomheden tilmeldt sig vores ESG-Netværk for at være klar til fremtidige krav fra både stat, kunder og institutioner. 

Brain Boost: Ikke alle indtægter skaber samme værdi

Da softwarehuset Ecreo og Fynsk Erhverv i fællesskab afholdte seminaret "Styrk din digitale B2B-strategi og skab resiliens i en uforudsigelig tid" var Odense-virksomheden Flexbuy Technologies repræsenteret blandt deltagerne i form af Jacob Brage. Og han forlod Alfred og Kamilla, hvor arrangementet blev afholdt, i opløftet tilstand.

Brug din stemme på et stærkt EU

Når der søndag, den 9. juni er valg til Europa-Parlamentet i Danmark, er det vigtigt, at vi alle gør brug af vores demokratiske ret og sætter vores kryds på stemmesedlen. Det skaber en grønnere fremtid og styrker den enkelte virksomhed, det enkelte land - og den europæiske union. Tak fordi du bruger din stemme.

Fynsk logistikgigant krydser fingre for bedre forbindelser til motorvejsnettet

Den familieejede logistikvirksomhed Alex Andersen Ølund A/S forventer efter en årrække med særdeles solide regnskaber, at de kommende år byder på flere udfordringer og mere usikkerhed i markedet. Men ikke desto mindre er stemningen på direktionsgangen på Logistikvej i Odense fortsat høj, og listen over nye initiativer bliver ikke kortere. “2024 bliver et overgangsår, hvor […]

Damixa skruer op for den digitale tilstedeværelse

På Den Fynske E-handelskonference den 21. maj sætter Damixas Brand og Marketing Manager, Anna Trojel, ord på den digitale rejse, der skal føre Damixa helt up to date.

Optimisme at spore i det fynske erhvervsliv

De fynske virksomheder er sunde og robuste, og de fleste er ved at indfinde sig i den nye virkelighed med stigende tempo og kompleksitet. Det viser vores nyeste temperaturmåling i det fynske erhvervsliv, der giver en stærk tro på fremtiden.

Skru op for resiliensen og få en bedre forretning

Når Fynsk Erhverv den 23. maj i fællesskab med Ecreo inviterer til fællesseminar, vil de fremmødte gå hjem med konkrete værktøjer, der skal inspirere til at forbedre kundeoplevelsen og øge virksomhedens værdi ved at skærpe det strategiske fokus. Det lover Michael Nørregaard Wilkens, der er executive advisor i den internationale rådgivningsvirksomhed Strategyzer og oplægsholder på […]

Viden til Vækst: Gode teams har psykologisk tryghed

Den 12. september inviterer vi i samarbejde med LearnX til erhvervskonference, hvor du bl.a. kan møde ledelsesrådgiver Christian Ørsted, der sætter fokus på, hvordan psykologisk tryghed kan løfte medarbejderne markant. Vi har forinden været i dialog med Christian Ørsted, der løfter lidt af sløret for sit oplæg. Husk, at du som partnervirksomhed får 50% rabat på billetprisen.