Debat • 25/02/2022

Slaget om Storebælt

Debat: Storebæltsforbindelsen er ubetinget en gevinst. Men broafgiften er en barriere og står i vejen for de samfundsøkonomiske gevinster, som en gratis bro ville bringe med sig over en bred front, erhvervsmæssigt, kulturelt, socialt.

Når jeg ser på min egen branche, ser jeg med al tydelighed, hvordan broafgifterne f.eks. er en barriere for både danske, svenske og finske turister.

Trods en stribe eftertragtede attraktioner og hoteller her på Fyn hører jeg ofte, at broafgiften over Storebælt, og for de svenske og finske turisters vedkommende også over Øresund, gør udslaget, når feriedestinationen skal vælges. Det er synd for turisterne og ærgeligt for alle os i oplevelsesindustrien.

Det er så tydeligt, at vi har taget konsekvensen heraf på Egeskov og er ophørt med al markedsføring i Sverige.

Næppe andre politiske tiltag vil med ét både åbne op for samarbejde og vækst i hele landet, forbedre sammenhængskraften mellem Øst- og Vestdanmark og dæmpe udkantsproblematikken mere end at afskaffe broafgiften. Og i en tid, hvor varer-, tjenesteydelser- og arbejdskraftens fri bevægelighed er en selvfølge indenfor Europas grænser, så er det åbenlyst tåbeligt, at vi i Danmark selv har skabt en ’handelsbarriere’ midt i landet.

Populært sagt så triller milliarderne fortsat ind i betalingsanlægget på Halsskov. Ingen tvivl om, at broen er en succes.  Endda så stor en succes, at man politisk ad flere omgange har valgt at finansiere andre projekter, herunder senest Infrastrukturplan 2035 med kr. 8 mia.,  af dette overskud med forlænget tilbagebetalingstid til følge.  Det er helt uacceptabelt, og det er høje tid at få gjort op med den praksis.

Vi har i Fynsk Erhverv i mere end 10 år kæmpet for at få nedsat broafgifterne, og pr. 1. januar 2023 er der planlagt en yderligere sænkelse af broafgifterne således, at de sammenlagt er reduceret med 25%.

Vi har også taget initiativ til at nedsætte Den Nationale Storebæltskomité, hvor vi sammen med bl.a. en række tunge erhvervsvirksomheder og Nyborg og Slagelse Kommuner konstant lægger pres på politikerne på Christiansborg for at få stoppet ‘malkningen’ af Storebæltsforbindelsen, reduceret broafgifterne og indført flere rabatter til f.eks. trafikanter/godstransport på grønne drivmidler.

Den ene kommission efter den anden har i lighed med Fynsk Erhvervs samfundsøkonomiske analyse fra 2016 påvist positive samfundsøkonomiske effekter ved at sænke eller afskaffe broafgiften – i størrelsesordenen min. kr. 30 mia.  Men det kræver politisk vilje – og mod til at åbne forlig og gøre op med denne uacceptable praksis at trække midler ud af Storebæltsforbindelsen til finansiering af andre projekter.  Infrastrukturprojekter skal finansieres af fællesskabet, og ikke gennem en særbeskatning af trafikken over Storebælt.  Disse indtægter skal alene gå til at afdrage restgælden og til løbende vedligeholdelse af broanlægget.

Derfor appellerer vi politikerne om at udvise den fornødne vilje og mod til at ændre på den praksis, som har udviklet sig i takt med broens succes, læs overskud.

Slaget om Storebælt skal vindes. Derfor skal vi stå sammen nu – i hele DK, hvor et borgerforslag fra Nordjylland får sat fjernelse af broafgiften over Storebæltsforbindelse til behandling i Folketingssalen.

I Fynsk Erhverv jagter vi det uforløste potentiale for vækst, mobilitet og samhandel, som en gratis bro over Storebælt rummer. Så vi vil fortsat være at finde på slagmarken.

Af Henrik Neelmeyer, formand for Fynsk Erhverv og adm. direktør på Egeskov

Gør-det-selv med effektive software-robotter

Hvis din virksomhed martres af gentagne, kedelige og tidsrøvende arbejdsprocesser, der tager tid fra medarbejderne, er der rigtigt godt nyt. Den moderne teknologi gør det nemlig muligt at automatisere rigtig meget, og faktisk er værktøjerne nu blevet så nemme at arbejde med, at de ansatte selv kan sætte systemerne op. Det fortæller Jesper Hansen, der […]

Klimapilot klædte virksomhed bedre på til grøn omstilling

Mathias Høck har bekræftet vognmandsvirksomheden Peder Olsen & Søn i, at nytænkning kan være lønsomt

Det fynske Vækstbarometer 2023

Det fynske Vækstbarometer 2023 er klar. Her er viden og inspiration fra de fynske virksomheder til at realisere yderligere potentiale og skabe en positiv udvikling og vækst i virksomhederne i fremtiden.

Trængte budgetter flytter aben videre til virksomhederne

De kommunale budgetter for 2024 er på agendaen i de fynske kommuner lige nu og traditionen tro er der besparelser og omprioriteringer i sigte. Det giver god mening i mange tilfælde, men det går sjældent stille af sig.

Tempur-direktør anbefaler øget fokus på sikkerhed

Selv om man er ret sikker på, at man har sine sikkerhedsforanstaltninger godt på plads, kan det ikke skade at blive klogere

Mindeord om Preben Nielsen

Æresmedlem i Fynsk Erhverv, Preben Nielsen, er gået bort. Empatisk, nærværende, lyttende og vidende – et skattet medlem i foreningen gennem rigtig mange år.

Gratis værktøjer og ressourcer til at sikre normal drift under kommende kriser

35 fynske virksomheder fik kort før sommerferien fyldt deres værktøjskasse, da de deltog i seminaret “Beyond the Crisis”. Bag overskriften “Beyond the Crisis” gemmer sig et omfattende projekt, som  Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (GTS-Institut) netop har afsluttet.  Projektet har det formål at blive klogere på, hvordan man sikrer fortsat drift under kriser. Vi har […]

Vigtigt at kunne trykprøve ideer i sit netværk

Muligheden for faglig sparring og idéudvikling står øverst på listen når Martin Murrekilde skal fortælle om værdierne i et HR-netværk

Klimaregnskaber sikrer virksomheder et forspring

Den 29. august indleder Udvikling Assens, Totalbankens og Fynsk Erhverv i fællesskab forløbet “GO GREEN – Lav dit første klimaregnskab”