Nye partnere i 2021

Nyheder • 06/01/2022

Virksomheder søges til ph.d.-projekt i organisation og ledelse

Partnervirksomheder i Fynsk Erhverv får nu muligheden for at deltage i nyt ph.d.-projekt, som skal fokusere på at skabe en meningsfuld arbejdsplads og styrke såvel konkurrenceevnen som potentialet for vækst.

Der bliver tale om en målrettet indsats i at udvikle virksomheden ved hjælp af et organisations- og ledelsesværktøj, der har et fokus på at skabe en meningsfuld arbejdsplads, som vil engagere og motivere medarbejdere.

Indhold i og mål for projektet

Projektet handler om at undersøge, hvordan meningsfuldhed i arbejdet kan styrke virksomheders udvikling og konkurrenceevne. Meningsfuldhed i arbejdet er en aktuel tendens i erhvervslivet, og har også været genstand for forskning, hvor fx formål, det kollegiale fællesskab, oplevelse af flow, realisering af personligt potentiale, bidrag, et produktivt fællesskab og værdiskabelse har været i fokus.

Disse områder kan være med til at skabe et meningsfuldt arbejde, men der udestår stadigvæk forskning over dele af det meningsfulde arbejdes potentiale. Projektet vil derfor kvalificere eksisterende forskning på området og udfylde de huller, der er om det meningsfulde arbejde.

Formen for samarbejdet

Ph.d.-projektet vil indgå i et tæt samarbejde med virksomhederne for at undersøge konkrete problemer i dagligdagen og deltage i implementeringen af en løsning på udfordringerne. Der vil også blive afholdt workshops, events og konferencer, så den viden, der bliver skabt i projektet, kan deles med og være til gavn for hele virksomheden.

Ph.d.-projektet har allerede ikke-publiceret praktisk og teoretisk evidens for, hvordan et nyt perspektiv på et meningsfuldt arbejde kan 1) nedbringe fravær og jobskift, 2) styrke kommunikation og sammenhængskraft, og 3) forbedre produktivitet, effektivitet og nytænkning. Denne forskning har ikke noget fortilfælde, og vil blive videreudviklet i løbet af ph.d.-projektet. De virksomheder, der deltager, vil derfor få adgang til ny viden, som deres konkurrenter ikke har.

Tidsplan og vilkår for projektet

Projektet er planlagt til at begynde i september 2022 og vil løbe i tre år, hvor det afsluttes i juni 2025. De deltagende virksomheder vil over tre år modtage konsulentbistand, råd og vejledning fra ph.d.-studerende, Dennis Carlsen, og forskningsleder, professor Jacob Dahl Rendtorff, samt følgegruppen for projektet.

Ph.d.-projektet er en delt samfinansiering mellem Roskilde Universitet og de deltagende virksomheder. Virksomhedernes andel ligger på mellem 900.000 til 1 mio. kr., fordelt over tre år. Ph.d.-projektet er åben over for, at én virksomhed kan stå for hele finansieringen, men der også for, at flere virksomheder deltager og dermed deles om beløbet, fx fire virksomheder med et årligt bidrag hver på ca. 75.000 – 85.000 kr.

Vil du vide mere?

Ph.d.projektet gennemføres af Dennis Carlsen, der er cand.mag. i Anvendt filosofi fra Aalborg Universitet med speciale i organisations- og ledelsesudvikling.

Han kan kontaktes ved spørgsmål om og interesse for projektet her:

Dennis Carlsen
Kancellivej 37
5200 Odense V

Tlf.nr.: 42 36 70 77

E-mail: carlsen.agger@gmail.com

Formandens nytårshilsen

Godt nytår! Et nyt år ligger foran os, og med det nye år åbner der sig nye muligheder for de fynske virksomheder. Dansk økonomi er på rekordtid gået fra minusvækst og masser af tabte arbejdspladser til en absolut højkonjunktur. Aktuelt har vi kurs mod den måske højeste vækst i 15 år. Det gælder også på […]

Nye ansigter på eksportkontoret

På eksportkontoret ekspederer vi hver dag mange eksportkunder og dokumenter. Vi lægger stor vægt på at yde en høj service og gøre processen nem for vores kunder. Vi ser frem til at ekspedere dine dokumenter!

Fynsk infrastruktur – en del af noget større

Hvert år går virksomheder og samfundet glip af mia. af kroner som følge af trængsel i trafikken. Tal fra Aalborg Universitet viser, at forsinkelsestimerne i 2016 svarede til 77 mio. tabte køretøjstimer.

Tempur-direktør: Netværk giver inspiration og indsigt

Mark Reeh Pedersen er glad for den faglige og personlige sparring, som han får fra ligestillede i andre brancher i sit netværk ved Fynsk Erhverv

Ti markedstrends, som enhver virksomhed bør kigge ind i

Lars Tvede giver - som avatar - sit bud på ti markedstrends, der kommer til at præge den nære fremtid

Hans Christian Munck stolt over Tietgen-prisen

Da Munck-gruppens administrerende direktør Hans Christian Munck gik på scenen for at modtage årets Tietgen-pris, var han stolt på både egne og virksomhedens vegne

Gør som Base2Charge – find din næste medarbejder igennem NextTalent Programmet

I den nyetablerede Tommerup-virksomhed Base2Charge, der udvikler ladestandere til elbiler, var succes i overflod ved at tage pusten fra direktør John Nyhøj Kristensen. En del af den udfordring er nu blevet løst med NextTalent

Lav uddannelsesaftalerne i december, så I sikrer jer de dygtigste elever

Erhvervsskolerne er utroligt glade for samarbejdet med virksomhederne, og at der indgås flere og flere lærepladsaftaler med eleverne. Det er der to grunde til, nemlig at eleverne skal færdiggøre deres uddannelse i virksomhederne, og at vi som samfund dermed sikrer os en tilgang af dygtige faglærte i fremtiden.

Hans Christian Munck modtager Tietgenprisen 2021

“Når vi ser på tidligere prismodtagere – senest Camilla Haustrup Hermansen, Plus Pack – er Tietgenprisen en eftertragtet og prestigefyldt erhvervspris på Fyn. Jeg vil sammenligne prisen med Sportens “Hall of Fame” – men her kan vi tillade os at kalde den Fynsk Erhvervs “Hall of Fame”, sagde Søren Jan Nielsen, bestyrelsesformand i Tietgen og […]