Nye partnere i 2021

Debat • 16/05/2021

Styrk infrastrukturen på hele Fyn

Dansk økonomi er på vej tilbage til ”normale tider”. Iflg. de nyeste tal fra Danmarks Statistik nærmer trafikken over Storebæltsbroen og Øresundsbroen sig igen situationen før COVID-19-tiden. Koblet sammen med gode eksporttal indikerer det, at aktiviteten er på vej tilbage. Faktisk er lastbiltrafikken over Storebæltsbroen fra årsskiftet til marts steget med næsten en fjerdedel.

Det øger presset på en velfungerende infrastruktur, og på Fyn er det især E20 syd for Odense, der trænger til en gevaldig ”overhaling”. Det har regeringen, bl.a. med Fynsk Erhvervs årelange pres på folketingspolitikerne, nu fået øjnene op for. I regeringens nye udspil til infrastrukturplan 2035, er der blevet afsat 1,1 mia. kr. af til en udvidelse af strækningen mellem Odense V, til og med afkørsel 50 Hjallese syd for Odense, fra fire til seks spor. En klar forbedring og et værn imod ulykker og forsinkelser ved kødannelse, som vi ved koster, ikke bare virksomhederne, men hele samfundet mange mia. kr. hvert år. Derfor er det vigtigt, at netop denne udvidelse bliver sat i gang NU!

Men infrastrukturen er ikke bare nødvendig for, at produkter og andre forsyninger kan komme fra den ene ende af landet til den anden. Også arbejdskraftens mobilitet er afhængig af en god infrastruktur.

I Det fynske Vækstbarometer angiver 67 pct af de fynske virksomheder, at de forventer en højere omsætning i 2021 end i 2020, men næsten hver femte virksomhed må rekruttere forgæves.  Det er en reel trussel mod fortsat udvikling og vækst.

Og her spiller transporten og transporttiden en rolle for den enkeltes beslutning.

Derfor har vi brug for, at de mindre veje, som forbinder de fynske kystbyer samt yder- og landkommunerne med Fynske Motorvej, bliver opgraderet. Virksomheder, der ikke lige ligger op ad motorvejen, genererer også værdi for Fyn og Danmark.

Og Fyn er ikke større end, at det skal være let at bo i én af de fynske kystbyer, eks. Assens og arbejde i Odense – eller omvendt.

I regeringens udspil til infrastrukturplan 2035 er udvidelsen af E20 Fynske Motorvej syd om Odense prioriteret, ligeledes er en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als. I forundersøgelsen indgår der en opgradering af Rute 43 mellem Svendborgmotorvejen og Faaborg.  Det vil være en klar fordel at opgradere denne strækning mellem Faaborg og Svendborg og ikke mindst styrke adgangen til Fynske Motorvej mod øst.   Men hvis forundersøgelsen overhovedet bliver igangsat, hvornår kommer en opgradering så overhovedet på tale?

Regeringen fremhæver i sit udspil ’Danmark Fremad – Infrastrukturplan 2035’, at ”Investeringer i transport og infrastruktur kan løfte Danmark, binde landet sammen og gøre os rigere”. Det er vi i Fynsk Erhverv 100% enige i.  Derfor adresserer vi en klar opfordring til også at investere i infrastrukturen i yder- og landkommunerne, især i forbindelserne til motorvejsnettet, her og nu med henblik på at understøtte mobilitet og sammenhængskraften lokalt og nationalt.  Jo før jo bedre.

Debatindlæg i Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis af formand for Fynsk Erhverv, Henrik Neelmeyer.