Nye partnervirksomheder

Debat • 16/05/2021

Styrk infrastrukturen på hele Fyn

Dansk økonomi er på vej tilbage til ”normale tider”. Iflg. de nyeste tal fra Danmarks Statistik nærmer trafikken over Storebæltsbroen og Øresundsbroen sig igen situationen før COVID-19-tiden. Koblet sammen med gode eksporttal indikerer det, at aktiviteten er på vej tilbage. Faktisk er lastbiltrafikken over Storebæltsbroen fra årsskiftet til marts steget med næsten en fjerdedel.

Det øger presset på en velfungerende infrastruktur, og på Fyn er det især E20 syd for Odense, der trænger til en gevaldig ”overhaling”. Det har regeringen, bl.a. med Fynsk Erhvervs årelange pres på folketingspolitikerne, nu fået øjnene op for. I regeringens nye udspil til infrastrukturplan 2035, er der blevet afsat 1,1 mia. kr. af til en udvidelse af strækningen mellem Odense V, til og med afkørsel 50 Hjallese syd for Odense, fra fire til seks spor. En klar forbedring og et værn imod ulykker og forsinkelser ved kødannelse, som vi ved koster, ikke bare virksomhederne, men hele samfundet mange mia. kr. hvert år. Derfor er det vigtigt, at netop denne udvidelse bliver sat i gang NU!

Men infrastrukturen er ikke bare nødvendig for, at produkter og andre forsyninger kan komme fra den ene ende af landet til den anden. Også arbejdskraftens mobilitet er afhængig af en god infrastruktur.

I Det fynske Vækstbarometer angiver 67 pct af de fynske virksomheder, at de forventer en højere omsætning i 2021 end i 2020, men næsten hver femte virksomhed må rekruttere forgæves.  Det er en reel trussel mod fortsat udvikling og vækst.

Og her spiller transporten og transporttiden en rolle for den enkeltes beslutning.

Derfor har vi brug for, at de mindre veje, som forbinder de fynske kystbyer samt yder- og landkommunerne med Fynske Motorvej, bliver opgraderet. Virksomheder, der ikke lige ligger op ad motorvejen, genererer også værdi for Fyn og Danmark.

Og Fyn er ikke større end, at det skal være let at bo i én af de fynske kystbyer, eks. Assens og arbejde i Odense – eller omvendt.

I regeringens udspil til infrastrukturplan 2035 er udvidelsen af E20 Fynske Motorvej syd om Odense prioriteret, ligeledes er en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als. I forundersøgelsen indgår der en opgradering af Rute 43 mellem Svendborgmotorvejen og Faaborg.  Det vil være en klar fordel at opgradere denne strækning mellem Faaborg og Svendborg og ikke mindst styrke adgangen til Fynske Motorvej mod øst.   Men hvis forundersøgelsen overhovedet bliver igangsat, hvornår kommer en opgradering så overhovedet på tale?

Regeringen fremhæver i sit udspil ’Danmark Fremad – Infrastrukturplan 2035’, at ”Investeringer i transport og infrastruktur kan løfte Danmark, binde landet sammen og gøre os rigere”. Det er vi i Fynsk Erhverv 100% enige i.  Derfor adresserer vi en klar opfordring til også at investere i infrastrukturen i yder- og landkommunerne, især i forbindelserne til motorvejsnettet, her og nu med henblik på at understøtte mobilitet og sammenhængskraften lokalt og nationalt.  Jo før jo bedre.

Debatindlæg i Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis af formand for Fynsk Erhverv, Henrik Neelmeyer.

Steen Ernland: Tre gode råd til værdiskabelse i ledelser og bestyrelser

Steen Ernland, der blandt meget andet er medforfatter til bogen “Den Aktive Bestyrelse", giver her sit bud på, hvordan den moderne virksomhed skal tænke ledelse og bestyrelse i fremtiden for at tiltrække kapital fra investorer og opnå stærkere finansielle resultater.

Ledelseskonference: Den attraktive arbejdsplads

Den 5. oktober inviterer Fynsk Erhverv og UCL til Ledelseskonference: den attraktive arbejdsplads, hvor Christian Ørsted fortæller om, hvordan det aktuelle begreb om psykologisk tryghed kan være en af løsningerne på ledelses- og fastholdelsesproblematikkerne.

De tre største udfordringer i 2022/23

Er du interesseret i at vide, hvordan en række fynske erhvervsledere har knækket koden til succes i forhold til tre af de største udfordringer i 2022/2023?

Energipriser ændrer forbrugsmønstre – få gode råd

Siden Ruslands invasion af Ukraine er energipriserne steget enormt, og både virksomheder og private forbrugere har fået rekordhøje udgifter til blandt andet gas, el, benzin og diesel. Samtidig har Ruslands invasion understreget, at klimapolitik og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen, og at den grønne omstilling er afgørende for klimaet og uafhængigheden af russisk energi. Hos Energi […]

Kriser er gode for kreativiteten

Selvom de forgangne år har budt på en række udfordringer på verdensplan, så er INGENIØR'NE optimistiske for fremtiden, der står på nye løsninger på nuværende projekter og fyldte ordrebøger. I artiklen giver afdelingschef, Bjarne Linde Jensen, og markedschef, Anders Friis-Wandall Nielsen, gode råd til virksomheder, der går med byggeri i tankerne.

Sommerhilsen fra formanden

Kære fynske erhvervsliv Velkommen tilbage fra sommerferie. Tilbage på jobbet kan vi spørge os selv: Skal vi nu se på skyfri himmel og sol eller mørke skyer i horisonten? Det kan anskues på flere måder. Jeg vælger den positive anskuelse trods en omverden af bekymringer, ikke mindst i medierne. Der forventes trods alt vækst i […]

Styrk din virksomhed med Fynsk Erhvervs arrangementer

Fynsk Erhverv byder det fynske erhvervsliv velkommen tilbage fra ferie. Er du i gang med at planlægge 2. halvår, kan du roligt sætte kryds i kalenderen og komme til spændende arrangementer i løbet af året. Vi har en masse på programmet, som giver dig ny viden, værktøjer og inspiration til at styrke din virksomhed. I […]

Erhvervsnetværk giver værdifuld sparring i hverdagen

Fynske erhvervsledere sparrer og debatterer i fortrolige fora i Fynsk Erhvervs netværksgrupper. Bloomits Claus Lethenborg er ikke i tvivl om, at han er blevet klædt på til at træffe bedre beslutninger for sin virksomhed. Du har netop nu mulighed for at byde ind på en af de ledige pladser i netværksgrupperne pr. 1. august. Vi matcher dig med den gruppe, der vil give dig størst værdi

Fynske virksomheder holder øje med udviklingen i Kina

Mens de fleste danskere ikke længere skænker Covid-krisen mange tanker i deres hverdag, er situationen uændret kaotisk i forhold for virksomheder med kinesiske forbindelser.