Debat • 16/05/2021

Styrk infrastrukturen på hele Fyn

Dansk økonomi er på vej tilbage til ”normale tider”. Iflg. de nyeste tal fra Danmarks Statistik nærmer trafikken over Storebæltsbroen og Øresundsbroen sig igen situationen før COVID-19-tiden. Koblet sammen med gode eksporttal indikerer det, at aktiviteten er på vej tilbage. Faktisk er lastbiltrafikken over Storebæltsbroen fra årsskiftet til marts steget med næsten en fjerdedel.

Det øger presset på en velfungerende infrastruktur, og på Fyn er det især E20 syd for Odense, der trænger til en gevaldig ”overhaling”. Det har regeringen, bl.a. med Fynsk Erhvervs årelange pres på folketingspolitikerne, nu fået øjnene op for. I regeringens nye udspil til infrastrukturplan 2035, er der blevet afsat 1,1 mia. kr. af til en udvidelse af strækningen mellem Odense V, til og med afkørsel 50 Hjallese syd for Odense, fra fire til seks spor. En klar forbedring og et værn imod ulykker og forsinkelser ved kødannelse, som vi ved koster, ikke bare virksomhederne, men hele samfundet mange mia. kr. hvert år. Derfor er det vigtigt, at netop denne udvidelse bliver sat i gang NU!

Men infrastrukturen er ikke bare nødvendig for, at produkter og andre forsyninger kan komme fra den ene ende af landet til den anden. Også arbejdskraftens mobilitet er afhængig af en god infrastruktur.

I Det fynske Vækstbarometer angiver 67 pct af de fynske virksomheder, at de forventer en højere omsætning i 2021 end i 2020, men næsten hver femte virksomhed må rekruttere forgæves.  Det er en reel trussel mod fortsat udvikling og vækst.

Og her spiller transporten og transporttiden en rolle for den enkeltes beslutning.

Derfor har vi brug for, at de mindre veje, som forbinder de fynske kystbyer samt yder- og landkommunerne med Fynske Motorvej, bliver opgraderet. Virksomheder, der ikke lige ligger op ad motorvejen, genererer også værdi for Fyn og Danmark.

Og Fyn er ikke større end, at det skal være let at bo i én af de fynske kystbyer, eks. Assens og arbejde i Odense – eller omvendt.

I regeringens udspil til infrastrukturplan 2035 er udvidelsen af E20 Fynske Motorvej syd om Odense prioriteret, ligeledes er en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als. I forundersøgelsen indgår der en opgradering af Rute 43 mellem Svendborgmotorvejen og Faaborg.  Det vil være en klar fordel at opgradere denne strækning mellem Faaborg og Svendborg og ikke mindst styrke adgangen til Fynske Motorvej mod øst.   Men hvis forundersøgelsen overhovedet bliver igangsat, hvornår kommer en opgradering så overhovedet på tale?

Regeringen fremhæver i sit udspil ’Danmark Fremad – Infrastrukturplan 2035’, at ”Investeringer i transport og infrastruktur kan løfte Danmark, binde landet sammen og gøre os rigere”. Det er vi i Fynsk Erhverv 100% enige i.  Derfor adresserer vi en klar opfordring til også at investere i infrastrukturen i yder- og landkommunerne, især i forbindelserne til motorvejsnettet, her og nu med henblik på at understøtte mobilitet og sammenhængskraften lokalt og nationalt.  Jo før jo bedre.

Debatindlæg i Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis af formand for Fynsk Erhverv, Henrik Neelmeyer.

Gør-det-selv med effektive software-robotter

Hvis din virksomhed martres af gentagne, kedelige og tidsrøvende arbejdsprocesser, der tager tid fra medarbejderne, er der rigtigt godt nyt. Den moderne teknologi gør det nemlig muligt at automatisere rigtig meget, og faktisk er værktøjerne nu blevet så nemme at arbejde med, at de ansatte selv kan sætte systemerne op. Det fortæller Jesper Hansen, der […]

Klimapilot klædte virksomhed bedre på til grøn omstilling

Mathias Høck har bekræftet vognmandsvirksomheden Peder Olsen & Søn i, at nytænkning kan være lønsomt

Det fynske Vækstbarometer 2023

Det fynske Vækstbarometer 2023 er klar. Her er viden og inspiration fra de fynske virksomheder til at realisere yderligere potentiale og skabe en positiv udvikling og vækst i virksomhederne i fremtiden.

Trængte budgetter flytter aben videre til virksomhederne

De kommunale budgetter for 2024 er på agendaen i de fynske kommuner lige nu og traditionen tro er der besparelser og omprioriteringer i sigte. Det giver god mening i mange tilfælde, men det går sjældent stille af sig.

Tempur-direktør anbefaler øget fokus på sikkerhed

Selv om man er ret sikker på, at man har sine sikkerhedsforanstaltninger godt på plads, kan det ikke skade at blive klogere

Mindeord om Preben Nielsen

Æresmedlem i Fynsk Erhverv, Preben Nielsen, er gået bort. Empatisk, nærværende, lyttende og vidende – et skattet medlem i foreningen gennem rigtig mange år.

Gratis værktøjer og ressourcer til at sikre normal drift under kommende kriser

35 fynske virksomheder fik kort før sommerferien fyldt deres værktøjskasse, da de deltog i seminaret “Beyond the Crisis”. Bag overskriften “Beyond the Crisis” gemmer sig et omfattende projekt, som  Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (GTS-Institut) netop har afsluttet.  Projektet har det formål at blive klogere på, hvordan man sikrer fortsat drift under kriser. Vi har […]

Vigtigt at kunne trykprøve ideer i sit netværk

Muligheden for faglig sparring og idéudvikling står øverst på listen når Martin Murrekilde skal fortælle om værdierne i et HR-netværk

Klimaregnskaber sikrer virksomheder et forspring

Den 29. august indleder Udvikling Assens, Totalbankens og Fynsk Erhverv i fællesskab forløbet “GO GREEN – Lav dit første klimaregnskab”