Nyheder • 18/12/2019

Stort løft i bredbåndsdækningen på Fyn på vej

Bredbåndspuljen 2019 fyn oversigt kort

Nu kan mange af de fynboer, der hidtil har levet med dårlige internetforbindelser rundt omkring på Fyn, se frem til et digitalt løft.

Nu adresserer Energistyrelsen nemlig næsten 23,7 mio. kr. fra Bredbåndpuljen 2019 til projekter på Fyn og Langeland. Det betyder, at næsten en fjerdedel af puljen på godt 100 mio. kr. tilfalder Fyn og Langeland.

Det fine resultat kommer efter, at bl.a. private borgere, fynske virksomheder og Fynsk Erhverv har lagt pres på politikerne for at sikre udbygningen af den digitale infrastruktur.

Direktør i Fynsk Erhverv, Jytte Reinholdt, fortæller, at hun er ganske tilfreds med resultatet, eftersom:

”Fuld bredbåndsdækning er et ultimativt rammevilkår anno 2019.” 

Det viser den seneste temperaturmåling i Det Fynske Erhvervspanel fra august i år. Her vurderer 98% af virksomhederne dette som vigtigt for udviklingen på Fyn generelt og 81% for udviklingen i egen virksomhed specielt. 

”Det handler både om at gøre det attraktivt at bo og leve på Fyn, og i høj grad om at kunne udnytte digitaliseringen og de nye muligheder, den fører med sig for såvel borgere som erhvervsliv.  Det er kort og godt ’et must’.  Derfor er vi rigtig glade for, at så mange fynske projekter over hele Fyn bliver tilgodeset og ikke mindst at der er fundet 100 mio. kr. i finansloven til næste år til at støtte de egne i landet, der endnu ikke er sikret fuld bredsbåndsdækning,”, konkluderer Jytte Reinholdt, direktør Fynsk Erhverv.

Herunder kan du se, hvordan pengene blev fordelt pr. fynsk kommune:

bredbåndspuljen pr kommune 2019