Nyheder • 23/06/2022

Små skridt til stærke resultater ved øget fokus på ansvarlighed

I disse år stiger kravene til ansvarlighed, transparens og dokumentation for både store og små virksomheder. Ansvarlighed er et centralt fokuspunkt for virksomheder for at kunne tiltrække og fastholde kunder, talent, samarbejdspartnere og investorer. Det er derfor vigtigt for virksomheder, at holdning og handling stemmer overens og kan dokumenteres.

Virksomheder skal være klar på lovkrav, men mange virksomheder mangler overblik, tid, viden og ressourcer til at arbejde målrettet med ansvarlighed – både strategisk og i hverdagen.

Vi sætter ansvarlighed på dagsordenen, når vi den 23. august inviterer det fynske erhvervsliv til seminar i Fynsk Erhverv, hvor Lise Bendix fra STRONG SMALL STEPS deler sin viden, indsigt og effektive værktøjer til at få overblik og til at forstå, hvad ansvarlighed betyder for os, og hvordan de gode historier og data kan styrke vores resultater.

STRONG SMALL STEPS med Lise Bendix i spidsen er ny partnervirksomhed i Fynsk Erhverv. Vi har talt med Lise Bendix om bl.a. vigtigheden af at stille skarpt på ansvarlighed i virksomhederne:

Når du taler om ansvarlighed, hvad dækker det så over?

Ansvarlighed handler helt grundlæggende om at opføre sig ordentlig overfor mennesker, miljø og samfund – og i hele virksomhedens værdikæde. Ansvarlighed er at have en holdning og at handle på både sit positive og negative aftryk på omverdenen. I disse år stiger kravene til virksomheder om ansvarlighed, transparens og dokumentation. For mange virksomheder er det en jungle at finde rundt i de mange (lov-)krav og begreber som bæredygtighed, GDPR, ESG, EU taksonomi, compliance m.fl. I den jungle handler det for den enkelte virksomhed om at finde sin egen vej. De skal definere sin egen ansvarlighed efter hvad, der er relevant, giver mening og skaber mest værdi for deres forretning og samtidig er i overensstemmelse med gældende lovkrav.”

Hvorfor er ansvarlighed et vigtigt tema for de fynske virksomheder?

”Ansvarlighed er vigtigt, fordi det styrker virksomheders bidrag til mere handling, transparens og stærkere resultater, deres forretning og konkurrenceevne og deres evne til at tiltrække og fastholde kunder, medarbejdere, talent, samarbejdspartnere og investorer. Ifølge ”Det fynske Vækstbarometer” har mange fynske virksomheder fokus på ansvarlighed, men de mangler tid, værktøjer, ressourcer og viden om gevinsterne.”

Hvad kan STRONG SMALL STEPS hjælpe de fynske virksomheder med?

”STRONG SMALL STEPS kan hjælpe fynske virksomheder med at tage de vigtige, næste små skridt til mere handling og flere resultater. Målet er at styrke, strukturere og synliggøre deres ansvarlighed, fordi det er afgørende for at fremtidssikre virksomheden. Det er vigtigt for virksomhederne, at de arbejder strategisk, systematisk og konkret med netop deres ansvarlighed. Og mange virksomheder er mere på sporet, end de tror. På seminaret hjælper jeg med at finde vej i junglen med viden, overblik og eksempler på værktøjer til mere ansvarlighed i deres virksomhed.”

Har du et godt eksempel på en virksomhed, der har succes med at arbejde med ansvarlighed?

Give Steel, COOP, Middelfart Sparekasse, Demant og Orkla er nogle af mange eksempler. De har skabt stærke resultater med at gøre ansvarlighed til en central del af deres strategi og forretning. De arbejder netop strategisk, systematisk og konkret med ansvarlighed. I STRONG SMALL STEPS’ podcasts fremhæver virksomhederne bl.a., at en klar forudsætning for at skabe flere resultater med ansvarlighed er at have medarbejderne med på rejsen og at løse udfordringerne i partnerskaber og med sin omverden. Det er afgørende for virksomheder i dag, at de også har modet til at være transparente i deres dilemmaer og udfordringer. Det er de 5 virksomheders erfaring, at virksomheders mindset skal ændres fra konkurrence til samarbejde – ellers rykker det ikke nok på den vigtige dagsorden med ansvarlighed.”

________________________________

Bag STRONG SMALL STEPS 

Vores ambition er at hjælpe virksomheder med at styrke, strukturere og synliggøre deres ansvarlighed, fordi vi alle har et fælles ansvar for vores aftryk – og fordi ansvarlighed er et afgørende konkurrenceparametre for virksomheder i dag. Det gør vi bl.a. ved at understøtte virksomhedernes mål og hjælpe dem med at skabe overblik, arbejde systematisk, indsamle data og formidle de gode historier om ansvarlighed både internt og eksternt – analogt og digitalt.

Lise Bendix

 

Lise Bendix, senior CR (Corporate Responsibility) – og kommunikationsrådgiver & journalist med +25 års erfaring i ledelse, ansvarlighed og kommunikation fra bl.a. Københavns Lufthavne, Jøp, Ove og Myrthu – og før det 15 år i TV-branchen. Erfaring i bl.a. CR- og kommunikationsstrategi, medietræning, rapportering og årsrapport.

Broby-virksomhed til kamp for global trivsel

Med fokus på sundhed, hygiejne, digitalisering og FNs verdensmål, har Ken Hygiejne godt gang i forretningen, der hele tiden udvider med båder kunder og ansatte. Og særlig inddragelsen af verdensmålene har været en vigtig spiller i vækstrejsen.

Next Talent: fra føl til project owner hos EG Digital Welfare

Next Talent-projekt, der matcher virksomheder med højtuddannede kandidater, gav det match, som EG Digital havde behov for - dog i en anden stilling, end først tænkt.

Forsikringsrådgiverens gode råd: Netværk på to hjul styrker dig både professionelt og personligt

For forsikringsrådgiveren i Söderberg & Partners, Henrik Dybdahl Trommer, er der ingen tvivl om, hvilken værdi Fynsk Erhvervs Business Challenge Cykling har gjort for ham - både professionelt og personligt.

Dystre toner og gode råd fra Topmødet 2022

Der er ingen grund til at være optimistisk omkring verdenssituationen. Men der er god grund til at handle på den. Til Fynsk ErhvervsTopmøde gik økonomiprofessor fra Aarhus Universitet Philipp Schröder på scenen for at give sit syn på verdens tilstand.

Helge Munk modtager Tietgenprisen 2022

Ved Fynsk ErhvervsTopmøde onsdag den 16. november fik Helge Munk under middagen overrakt Tietgenprisen.  Tietgenprisen, der er Fyns ypperste erhvervspris og har været uddelt hvert år siden 2005, tilfalder en visionær, fynsk erhvervsleder m/k, som har gjort sig særligt bemærket.

Ny satsning giver gladere kunder hos Micro Technic

Next Talent-projekt sikrer, at Micro Technics kunder bliver bedre informeret omkring igangværende projekter

Udfordringerne står i kø, mens vi venter på ny regering

Valgkampen er ovre, stemmerne talt op og de politiske sonderinger og forhandlinger om en ny regering er i gang. 16 fynske medlemmer af det nye folketing står klar til at tage fat, og der er nok at tage fat på, for udfordringerne står i kø. Der er sendt mange løfter afsted under valgkampen, og nu […]

Kriserne kan gøre dig til en bedre leder

Covid19, krigen i Ukraine og klimakrisen tvinger ledere til at uddelegere og handle hurtigere. Tina Moe gør os klogere til Fynsk ErhvervsTopmøde den 16. november, men kommer allerede her med nogle få, gode råd.

Vi er flyttet til Cortex Business Park

Vi er flyttet fra de historiske lokaler på Albani Torv 4 i Odense centrum til Cortex Business Park, Cortex Park Vest 4, st., Odense M. Du kan fortsat kontakte os på tlf.nr. 66 14 47 14 eller mail: info@fynskerhverv.dk.

FV22: Virksomhederne efterlyser handling og reformer

Valgkampen er ovre, stemmerne talt op og de politiske sonderinger og forhandlinger om en ny regering er gået i gang . Under valgkampen har vi adresseret de ønsker og behov, som det fynske erhvervsliv pegede på kort for valgudskrivelsen.  Og vi følger op på de udfordringer, der står i vejen for de fynske virksomheders udvikling […]

FV22: Ryd ud i bureaukratiet

De fynske virksomheder bruger for meget tid på at finde rundt i tunge bureaukratiske systemer og omfattende krav og reguleringer, og det opleves af mange som ’skudt langt over målet’ eller som spild af tid. Det viser en stikprøve kort før, at valget blev udskrevet den 5. oktober. Derfor efterlyser Fynsk Erhverv en målrettet indsats […]

FV22: Digital infrastruktur en forudsætning for vækst

Digitalisering, data og intelligente løsninger udvikler sig hurtigt og spiller en stadig større rolle for virksomhedernes indtjeningsevne og konkurrencekraft. Digitalisering er kort sagt en vækstdriver. Forudsætningen for at kunne profitere af de nyeste digitale teknologier er en mobil- og internetforbindelse i verdensklasse. Derfor er den digitale infrastruktur i dag at betragte som kritisk infrastruktur på […]