Debat • 28/05/2019

Debat: Sæt fokus på det fynske erhvervslivs fremtid

Fyn fra oven

Om en uge er der valg til Folketinget. Bag os ligger tre ugers valgkamp, og med mindre en større slutspurt bliver sat ind, så har det været en valgkamp, hvor erhvervslivet har fået ganske få ord og endnu færre løfter med på vejen.

I stedet har valgkampen – den længste siden 1974 – budt på skræmmende billeder om en utryg fremtid for Danmark, hvis der ikke bliver sat grænsebomme op og sendt mennesker ud af landet. Forventningerne til fremtidens niveau af dansk velfærd har løftet sig op mod de skyer, som de politiske klima-løfter skal sørge for forbliver rene og hvide, og arbejdsmarkedet er åbenbart noget, det gælder om at komme væk fra. Spørgsmålet om tilbagetrækning til en tid som pensionist er noget nær det nærmeste, vi er kommet erhvervslivets virke.

På det fynske erhvervslivs vegne undrer jeg mig, og jeg er også bekymret for, hvad det manglende erhvervspolitiske fokus betyder. Erhvervslivet har økonomisk medgang og vækst, og netop derfor bør der tænkes i reformer og langsigtede løsninger, der sikrer virksomhederne konkurrencekraft i form af velkvalificeret arbejdskraft, forenklinger og afbureaukratisering samt attraktive rammer, der gør det muligt også på sigt at sikre finansieringen af vort velfærdssamfund.

Det er altså nu, vi skal sikre fremtiden. Og vi har i en undersøgelse i Det fynske Erhvervspanel afdækket, hvilke forhold, der har højeste prioritet i det fynske erhvervsliv. Derfor opfordrer vi i Fynsk Erhverv nu de fynske kandidater til at bruge den sidste uges valgkamp på erhvervslivet og fremtidens erhvervspolitik.

Det skal handle om infrastruktur. Fyn binder Danmark sammen trafikalt, og derudover er den centrale placering et vigtigt argument for virksomheder, der gerne vil have udgangspunkt midt i landet. Afgifterne for at køre over Storebæltsbroen er stadig en for stor udskrivning for erhvervslivet. Og på motorvejen bliver godstransporten og pendlerne forsinkede og frustrerede over trængslen. Derfor appellerer vi til at finde sammen på tværs af partierne til at sikre de nødvendige investeringer i en velfungerende og konkurrencedygtig infrastruktur på Fyn, så nye og eksisterende virksomheder kender vilkårene for deres forretning og kan udvikle sig på et oplyst grundlag.

Stadig flere og flere virksomheder har svært ved at skaffe tilstrækkelig og vel kvalificeret arbejdskraft. Det kommer vi til at mærke. Vi ser virksomheder, der har opgivet nye tiltag, da det ikke er lykkedes at finde de rigtige medarbejdere i ansøgerfeltet. Samtidig er der arbejdspladser, der har job, som ikke bliver besat, fordi der ikke er et ansøgerfelt. Så vi kigger i virksomhederne ud over grænserne for at finde medarbejdere. Det er både administrativt og økonomisk tungt, og vi ser gerne beløbsgrænsen sænket, så flere jobs i forskellige branchen kan besættes med velkvalificerede ansatte fra andre dele af verden end EU. Det kræver politisk mod og vilje – den vil vi gerne se omsat straks efter dette valg.

Klima-politikken er et vigtigt emne, også for erhvervslivet. Flere og flere virksomheder arbejder bæredygtigt, omstiller sig og investerer, så f.eks. forureningen og forbruget af emballager og andre affaldsprodukter kan mindskes. Men det koster penge at være ’first mover’. Derfor efterspørger fynske virksomheder nye økonomiske incitamenter til at sætte fart på omstillingen til bæredygtig produktion. På samme vis har mange fynske virksomheder fokus på digitalisering og automatisering. Det kræver udrulning af en digital infrastruktur, der kan understøtte IOT og AI i produkter og virksomheder.

Vi ønsker alle kandidater på tværs af partier et godt valg og ser frem til at fortsætte den gode dialog. Brug resten af valgkampen til at vise klare holdninger og visioner for et godt erhvervsklima, og giv os fynske erhvervsledere det bedste grundlag at gå til stemmeurnerne på og sætte vores kryds.

Af Henrik Neelmeyer, formand for Fynsk Erhverv og adm. direktør på Egeskov

Nyhed

Kulturelle oplevelser venter dig og dine kolleger på Kunstmuseum Brandts

Fynsk Erhverv har endnu en gang lavet en aftale med Kunstmuseum Brandts om en række kultur-oplevelser for partnervirksomhederne. Deltagelse er gratis, så invitér kollegerne med til en kulturel oplevelse. Torsdag den 14. november, kl. 8:30-10:00 byder Brandts indenfor i de...

Nyhed

Ny viden og værktøjer skaber vækst i SMV-virksomhederne

En kold og regnfuld tidlig morgen i oktober steg godt 30 fynske erhvervsledere på ’Fynsk Erhverv’-bussen med kurs mod Århus Universitet. Fælles for os alle var, at vi er nysgerrige på, hvordan man bedst skaber og styrer vækst og udvikling...

Nyhed
Ebbe Vej

Debat: SMV-virksomheder er motoren i velfærdsmaskinen

SMV-virksomhederne udgør rygraden i dansk økonomi og dem, der i udstrakt grad sikrer finansieringen af den velfærd, som vi alle nyder godt af. Derfor er SMV-virksomhedernes rammevilkår og det lokale erhvervsklima et vigtigt fokuspunkt i forbindelse med de kommunale budgetforhandlinger....