Nye partnere i 2021

Nyheder • 25/10/2021

Ny SDU Business School skal styrke det regionale erhvervsliv

Jens Ringsmose

Med omkring 5.000 studerende, fordelt på forskellige erhvervsøkonomiske uddannelser på de forskellige campusser under SDU, er det oplagt for enhver, at en stor del af fødekæden til de fynske virksomheder er på plads. Fredag den 17. september blev det understreget, da åbningen af SDU Business School blev fejret.

Projektet har været i støbeskeen i halvandet år. Ifølge Jens Ringsmose, der indtil den 1. november er dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, hvor skolen hører under, skal SDU Business School være med til at sætte både fremtidens studerende og virksomhederne i et endnu højere gear i fremtiden.

”De erhvervsøkonomiske uddannelser på SDU har allerede en meget høj kvalitet, når du ser på både uddannelse og forskningsbasering. Med SDU Business School vil vi bringe den verden i spil på nye måder, som kan være til gavn for erhvervslivet,” siger Jens Ringsmose.

Ifølge dekanen vil en af satsningerne handle om at dyrke de tætte forbindelser mellem studerende og virksomhederne, og gerne så tidligt i uddannelsesforløbet som muligt.

”Vi fastholder et skarpt fokus på at prioritere uddannelserne, og det vil vi gøre på en måde, som gør, at vores dimittender er så attraktive som muligt for det lokale og regionale erhvervsliv. Det betyder blandt andet, at de studerende i større omfang skal ud og møde virksomhederne, for eksempel gennem virksomhedspraktik eller i relevante studiejob, hvor de studerende kan sætte deres nye viden i spil,” siger Jens Ringsmose, som ikke er i tvivl om, at det regionale erhvervsliv lige som de studerende kan få stor gavn af et nært samarbejde.

”Nu styrker vi broerne mellem vores forskning og erhvervslivet endnu mere, og vi har allerede set med robotklyngen, hvad der kan ske af gode ting, når universitetet rækker ud og går i samarbejde med omgivelserne,” fortæller Jens Ringsmose, som ikke er meget i tvivl om, i hvilken retning fremtidens historier kommer til at pege:

Vi har nogle spændende miljøer, som er optaget af forskning i bæredygtig udvikling og bæredygtig forretning, og på, hvordan man kan lave en god forretning ud af det, og det er min opfattelse, at det kunne være et eksempel på et af de områder, hvor vores dimittender vil blive endnu stærkere og mere efterspurgte i fremtiden.

Ifølge Fynsk Erhvervs direktør, Jytte Reinholdt, der var med blandt gæsterne og paneldeltagerne til fejringen af det nye projekt, er tanken om en tættere kobling mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitution helt rigtigt set.

”Vi har i virksomhederne brug for at være helt i front indenfor bl.a. digitalisering og bæredygtighed og for et konstant fokus på at  professionalisere vores virksomheder.  Det vil kræve, at vi i virksomhederne ’stepper up’ og efterspørger de nødvendige kompetencer, og det er helt oplagt, at det kan ske i samarbejde med SDU Business School, der har alle uddannelserne på hylderne.  Derfor ser vi frem til et rigtig godt samarbejde med SDU Business School,” siger Jytte Reinholdt.

Fremtidsforsker: Vi skal turde prøve kræfter med fremtiden

Ifølge fremtidsforsker Liselotte Lyngsø sker udviklingen så hurtigt, at man i dag snarere taler Science Fiction end Science Faction

Arbejdskraft, infrastruktur og klimadagsordenen topper ønskelisten

Fynsk Erhverv sætter i forbindelse med det forestående kommunalvalget den 16. november  erhvervslivets behov på den politiske dagsorden ved forskellige lejligheder.  Rundt på Fyn har vi sat den ’siddende’ borgmester og dennes udfordrer nr. 1 stævne ved fyraftensmøder på lokale virksomheder  med det formål at få sat fokus på de aktuelle udfordringer og behov, som […]

KV21:  Gør Odense tilgængelig, levende og attraktiv

Nyt udspil til en ”Vision for Odenses vejnet og lufthavn” fra Konservative i Odense rammer centralt ned i de udfordringer, som både borgere og erhvervsliv støder på allerede i dag.  Og derfor er udspillet et godt forhandlingsudspil for fremtidige investeringer i et tilgængeligt, levende og attraktivt Odense. Der er en udbredt opfattelse af, at det […]

Lars Tvede: Fremtiden er allerede en del af hverdagen

Ifølge Lars Tvede er det yderst vigtigt, at de fynske virksomheder udnytter de teknologiske landvindinger, så de er rustet til at møde den internationale konkurrence. Du kan møde ham på Fynsk ErhvervsTopmøde den 17. november på Hindsgavl Slot

Stop regelrytteriet!

I dansk erhvervsliv kæmper vi i øjeblikket med et bureaukrati og lange sagsbehandlingstider, når vi har en aktuel byggesag og diverse andre ansøgninger hos det offentlige.  For en stor dels vedkommende skyldes det absurde regler og komplicerede it-systemer, uanset projektets størrelse og omfang. F.eks. er der bestemmelser i bygningsreglementet, som komplicerer såvel ansøgningsprocedurer som byggesagsbehandlingen […]

Vi skal bruge energien bedre – måske kan du hjælpe?

Af Pernille Weiss, K, medlem af Europa-Parlamentet. Siden jeg skrev sidst, er jeg blevet udpeget som min partigruppes forhandler af revideringen af energieffektiviseringsdirektivet (EED). Det er en stor opgave. Dels fordi energieffektivisering er noget af det mest oplagte: Energi, der ikke bruges, skal der ikke betales for, og det belaster ikke klimaet. Dertil er det […]

Mød Fynsk Erhverv på Iværksætterugen i Odense

Når Odenses iværksætteruge løber at staben i uge 45, kan du finde Fynsk Erhverv og vores messestand på Startup Summit’21 på Nature Energy Park d. 9. -10. november 2021. Uanset, om du står med en idé skrevet ned på en serviet, eller du er garvet iværksætter med masser af erfaring – så tilbyder Startup Summit’21 […]

Erhvervsledere tager netværket med på golfbanen

Intensiv fortrolighed og spændende dialoger. Og så en fælles glæde ved at spille golf. Det er, hvad de 16 fynske erhvervsledere i Fynsk Erhvervs Business Challenge Golf-netværk får, når de 11 gange om året mødes til deres fælles netværksdage.

Branding og bæredygtighed øverst på tavlen

På KV21 Fyraftensmødet i Assens kommune efterlyste de lokale erhvervsledere fortsat dialog og samarbejde med Assens Kommune.