Nyheder • 08/03/2019

Motorvejen er en fælles sag for fynske folketingskandidater

GASA

Seks fynske folketingskandidater fik sat tal og virkelighed på udfordringerne på E20 syd om Odense ved paneldebatten hos GASA Group, der også gav en rundvisning i det nye domicil i Odense SV.

Hos GASA Group kører driften på minuttet, når blomster og planter pakkes på paller. Hos naboerne, transportvirksomheden Alex Andersen Ølund, er minutter også vigtige for driften. Chaufførerne skal have hviletid, og der vanker bøder, når tidsfrister for levering ikke overholdes. Derfor er besværlig adgang til en motorvejsafkørsel samt kø-kørsel på motorvejen forstyrrende elementer, der tilmed koster tid og mange penge.

På onsdag aftens fyraftensmøde gav de to virksomheder et indblik i deres trafikale udfordringer til en forsamling af folketingspolitikere og -kandidater samt erhvervsledere fra flere end 50 fynske virksomheder. De konkrete eksempler gjorde indtryk på politikerne, og der blev noteret flittigt, når forslag til løsninger, der kan gavne hele det nyetablerede erhvervsområde i Odense V, blev bragt på banen.

Motorvejen er vigtigt for erhvervslivet

At motorvejen er et vigtigt politisk tema, blev påpeget først på fyraftensmødet, hvor en ny undersøgelse fra Det Fynske Erhvervspanel blev præsenteret. Panelet var blevet bedt om vurdere de vigtigste temaer for valgkampen og for den kommende regerings arbejde. Flere end halvdelen af respondenterne – 56,15 % – svarede, at en udvidelse af motorvejen syd om Odense er den vigtigste opgave, som de fynske politikere skal lægge kræfter i.

Nyhed

Manglende lærepladser er et for alvorligt problem til enkle løsninger

Godt 41.000 virksomheder har modtaget en bøde på 27.000 kr., da de ikke har ansat det antal lærlinge, som de skal ifølge deres måltal. Men bøder er ikke løsningen på et så alvorligt problem. Der skal et konstruktivt samarbejde mellem...

Nyhed

Partnere i Fynsk Erhverv kan tilmelde sig Thinkers50 Europe med 10 % rabat

Thinkers50 European Business Forum er et to-dages forløb i ODEON, Odense, hvor verdens førende business tænkere præsenterer de nyeste ideer inden for strategi, innovation og ledelse. Man kan blandt andet møde professorer fra IMD, Harvard, INSEAD og IE Business School,...

Nyhed
cocreation

Realisér dit vækstpotentiale med en værdiskabende bestyrelse

Jeg har den største respekt for jer ejerledere – ingen tvivl om det. Både jer, som er startet op som iværksættere og jer, der som 2. eller 3. generation driver familievirksomheden videre. Det er jer, der er rygraden i dansk...