Nyheder • 09/08/2019

Manglende lærepladser er et for alvorligt problem til enkle løsninger

Godt 41.000 virksomheder har modtaget en bøde på 27.000 kr., da de ikke har ansat det antal lærlinge, som de skal ifølge deres måltal. Men bøder er ikke løsningen på et så alvorligt problem. Der skal et konstruktivt samarbejde mellem erhvervsskoler og erhvervslivet til.

Trepartsforhandlingerne i 2016 endte med et mål om, at der i 2025 skal være lærepladser til 8.000-10.000 flere lærlinge. Som motivation for at nå målsætningen vanker der bøder til virksomheder, der ikke ansætter nok lærlinge, mens der er bonus til de virksomheder, der indgår en praktikaftale med en lærling.

Pisk/gulerods-metoden er ifølge Fynsk Erhverv ikke en løsning, der er brugbar.

”Sanktioner er ikke svaret på de manglende praktikpladser. Problemstillingen er for alvorlig til så enkel en løsning. Det drejer sig om fremtidens arbejdskraft”, siger direktør i Fynsk Erhverv, Jytte Reinholdt, og fortsætter:

”Der skal konstruktive løsninger til, hvor vi har fokus på et styrket samarbejde mellem erhvervsskolerne og virksomhederne, der sammen bærer ansvaret for at sikre høj faglighed i uddannelsen, både på skolen og i praktikforløbet. Ved alene at fokusere på et kvantitativt mål risikerer vi at gå på kompromis med fagligheden i uddannelserne, og det vil være stærkt kritisk.”

”Arbejdsmarkedet forandrer sig, og det er derfor vigtigt, at erhvervsskolerne og virksomhederne får talt sammen og får tilpasset praktikforløbene, så det passer til virkelighedens arbejdsmarked. Vi skal mindske bureaukratiet og øge incitamentet hos alle parter til at få flere lærlinge i praktikforløb. Samarbejde er vejen frem. Fra det overordnede samarbejde mellem erhvervsskoler og erhvervslivet ud fra en helhedstanke for hele uddannelsesforløbet til det lokale samarbejde mellem to virksomheder, der sammen må dele en lærling for at sikre fagligheden”, siger Jytte Reinholdt.

Nyhed

Partnere i Fynsk Erhverv kan tilmelde sig Thinkers50 Europe med 10 % rabat

Thinkers50 European Business Forum er et to-dages forløb i ODEON, Odense, hvor verdens førende business tænkere præsenterer de nyeste ideer inden for strategi, innovation og ledelse. Man kan blandt andet møde professorer fra IMD, Harvard, INSEAD og IE Business School,...

Nyhed
cocreation

Realisér dit vækstpotentiale med en værdiskabende bestyrelse

Jeg har den største respekt for jer ejerledere – ingen tvivl om det. Både jer, som er startet op som iværksættere og jer, der som 2. eller 3. generation driver familievirksomheden videre. Det er jer, der er rygraden i dansk...

Nyhed
Fynske Erhverv

Fynsk Erhverv vokser sig støt større

I løbet af de første seks måneder af 2019 meldte 46 virksomheder sig ind i Fynsk Erhverv. Gruppen af nye partnere matcher i høj grad det øvrige medlemskartotek. Virksomhederne er fra flere forskellige brancher, de har hjemsted på Fyn, og...