Glædelig jul og godt nytår

2017 tegner til at blive endnu et fantastisk år i Fynsk Erhverv – og for Fyn. Endnu engang har vi fået bekræftet, at ’Sammen står vi stærkest’. Det viser den store opbakning til vores netværk, aktiviteter og arrangementer, senest ved det...

Leder: KV17 – Nu vil vi se resultater…

Valget til de fynske kommunalbestyrelser og byråd er nu overstået, borgere og erhvervslivet har talt, og de centrale poster er ved at være fordelt.  Nu vil vi se resultater… Der er som altid tabere og vindere i dette spil, og...

Leder: Kommunalvalget er ’regnskabets time’ – det er nu, du skal tage stilling

Kommunerne har stor indflydelse på erhvervsklimaet og de specifikke rammevilkår lokalt. Ligeledes er kommunerne ansvarlige for kernevelfærden som f.eks. gode daginstitutioner, skoler, fritids- og kulturtilbud og for på anden vis at gøre det attraktivt for borgerne at bosætte sig og leve...

Leder: Godt begyndt er halvt fuldendt

Med Trafikaftalen har regeringen og DF taget et vigtigt skridt i retning af en bedre infrastruktur og mobilitet imellem Øst- og Vestdanmark – hen over Fyn.  Den indeholder bl.a. lavere registreringsafgifter, udbygning af det tredje spor på den vestfynske motorvej...

Leder: Vælger du den hvide – eller den røde dør, når du netværker?

Jeg har aldrig mødt nogen, som ikke er bevidst om, at netværk er vigtigt – privat som arbejdsmæssigt. Men de færreste af os arbejder strategisk og struktureret med netværk. Og så risikerer vi at bruge tiden på de forkerte. Hvem er så...

Leder: Fynsk Erhverv har tydeligt aftryk i regeringens finanslovsforslag

Endnu en af Fynsk Erhvervs absolutte mærkesager er nu indskrevet i regeringens finanslovsudspil. Først kom budskabet om nødsporsløsningen på den vestfynske motorvej og senest forslaget om at sænke broafgifterne over Storebælt med 25%. Vi har i Fynsk Erhverv igennem flere år...

Leder: Nu kan det kun gå for langsomt …

Med nødsporet indskrevet i regeringens finanslovsudspil er vi tættere på en løsning af trængslen på den vestfynske motorvej end nogensinde før. Det er et vigtigt signal til det fynske erhvervsliv og til de mange, der hver dag færdes i den...

Leder: Broafgifter og det tredje spor går hånd i hånd

Fynsk Erhverv kæmper for både lavere broafgifter og det tredje spor på den vestfynske motorvej. Vi kalder på politisk handling for at understøtte fortsat udvikling og vækst på Fyn. Vi skylder det fynske erhvervsliv at søge løsninger, der kan afhjælpe...

Leder: Paradokset i Odense

Når flere og flere virksomheder på Fyn efterspørger nye medarbejdere med vidt forskellige kompetencer, så er det paradoksalt, at 6.000 odenseanere samtidig mangler et arbejde. Faktisk var der i 2016 1.662 ledige stillinger, der ikke blev besat, inden for brancher, hvor...