Leder • 03/04/2018

Leder: Uden udenlandsk arbejdskraft ingen vækst

Udenlandsk-arbejdskraft

Det er tankevækkende – men ikke desto mindre rigtigt. Vi er nu tæt på at være i samme situation som i 2008, kort før krisen indtraf: Vi mangler igen kvalificeret arbejdskraft i en række brancher, ikke bare på Fyn men i hele Danmark. Og uden kvalificeret arbejdskraft ingen vækst.

Deloitte og Tænketanken KRAKA har netop præsenteret de første analyser i projektet Small Great Nation, der har til formål at afdække de langsigtede udviklingsperspektiver for det danske samfund. Overordnet set kan vi afblæse påstanden om, at vi i Danmark har et særskilt produktivitetsproblem. Det har vi ikke – vi følger med andre vestlige lande. Det går faktisk rigtig godt, men der er stadig meget at komme efter, hvis vi kan øge produktiviteten i vores virksomheder. Der ligger nemlig guld for fødderne af os, hvis vi gennem automation, outsourcing eller anden optimering kan få udnytte ressourcerne endnu bedre. Men automation gør det ikke alene.

Det væsentligste aktiv i vores virksomheder er stadig vores medarbejdere. Her står vi som nævnt indledningsvis med en betydelig udfordring, som reformer til dato ikke har formået at løse. Beskæftigelsesreformer, uddannelsesreformer, kontanthjælpsreformer m.fl. i en lind strøm har ikke for alvor bragt os på forkant af efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Resultatet er, at vi igen kommer til at stå i vejen for vores egen vækst – det rammer ikke kun Fyn, det rammer hele landet og store dele af det Europa, vi hidtil har hentet arbejdskraft ind fra. Så vi har brug for at tænke nyt – både på kort og længere sigt.

Vi kan med fordel udnytte digitaliseringen og de mange nye teknologier til at organisere vores arbejde og udvikle forretningsmodeller, der gør det muligt at få løst opgaverne, uanset hvor i verden, kompetencerne og arbejdskraften befinder sig.

Vi skal simpelthen blive bedre til at omstille vores arbejdsstyrke løbende i takt med, at jobbene ændrer sig, og efterspørgslen efter nye kvalifikationer melder sig. Det gælder folk i arbejde som folk uden arbejde. Det gælder unge som ældre. Og det gælder etnisk danske som udenlandske.

Vi skal gøre det attraktivt for udenlandske medarbejdere og specialister at komme til Danmark. Og vi skal gøre det attraktivt for dem at blive her. Uden udenlandsk arbejdskraft ingen vækst.

Der er behov for en klar erkendelse af, at vi ikke selv er i stand til at dække behovet for arbejdskraft og som konsekvens heraf en langt mere nuanceret tilgang til indvandring i Danmark. Som jeg indledte med, så er det tankevækkende, at vi står i denne situation igen. Vi kender konsekvenserne af at stjæle medarbejderne fra hinanden. Det bliver vi alle sammen fattigere af.

Så mens vi i Danmark strammer både retorisk og politisk, så trænger problemerne sig på i vores virksomheder – og i vores samfund. Det er på høje tid, at vi sætter gang i 2. generationsreformer, så vi kan komme på omdrejningshøjde med efterspørgslen efter kompetencer og arbejdskraft – og at vi åbner vores sind og grænser for den udenlandske arbejdskraft, der skal sikre ikke bare væksten i vores virksomheder, men vores allesammens velfærd.

Jytte Reinholdt
Direktør

 

Læs mere om emnet her:
Virksomheder investerer i ambitiøse syrere – Fyens Stiftstidende 02/04 – 2018
Small Great Nation

Foto: Michael Bager