Leder • 03/09/2019

Debat: Tilbagerulning af arveafgift vil bremse omstilling og vækst

Regeringen har bebudet, at den vil tilbagerulle bo- og arveafgiften for virksomhedsarvinger, så den stiger fra de nuværende 6 procent til 15 procent. Bo- og arveafgiften er en særskat på ejerskifter mellem familiemedlemmer, og den tidligere regering vedtog at sænke den for at sikre videreførelsen af de danske familievirksomheder. Reaktionen på regeringens planer om tilbagerulning er ifølge banker og rådgivere en kraftig stigning i antallet af virksomheder, der efterspørger rådgivning om generationsskifte på de favorable 6 procent. Men et generationsskifte gennemføres ikke hen over natten, men kræver grundige forberedelser.

Ifølge Socialdemokratiet er den lave bo- og arveafgift primært til gavn for de allermest velstillede. Det er vi i Fynsk Erhverv helt uenige i. Vi ser den lave bo- og arveafgift primært at være til gavn for samfundet. Ved et generationsskifte vil det ofte handle om, hvorvidt man har likviditet til at betale afgiften, eller om man skal ud at låne hertil. Jo bedre vilkår for generationsskifte, jo større mulighed er der for at føre virksomheden videre og sikre fortsat udvikling og beskæftigelse.

Derfor er det en rigtig dårlig idé at rulle bo- og arveafgiften for virksomhedsarvinger tilbage til de 15 procent, og vi opfordrer regeringen og dens støttepartier til at droppe denne såvel som øvrige skatte- og afgiftsstigninger, idet det vil hæmme væksten og beskæftigelsen.

Hvordan regeringen vil hæve bo- og arveafgiften for virksomhedsarvinger er endnu uvist. Det vil det kommende finanslovsudspil formentlig løfte sløret for. En ting er dog sikkert. Det har stor betydning for den enkelte virksomhed, der står foran et generationsskifte, om der skal lægges en afgift til staten på 6 eller 15 procent.

Ifølge en undersøgelse, foretaget af Danske Bank, står næsten 20 procent af de mindre og mellemstore virksomheder på Fyn over for et ejerskifte inden for de næste fem år. Det vil sige næsten hver femte fynske virksomhed. Hvor stor en andel af disse, der vil blive berørt af en tilbagerulning til de 15 procent, viser undersøgelsen ikke. Men da familievirksomheder udgør en betydelig andel af de private virksomheder, vil det også ramme en betydelig andel af de fynske virksomheder. Og det vil vise sig at blive en decideret risikofaktor for det succesfulde generationsskifte, når der trækkes likviditet ud af virksomheden på et tidspunkt, hvor arvingerne skal realisere deres ambitioner. Mindre eller dyrere kapital vil føre til færre investeringer i både nye maskiner, ny teknologi og nye arbejdspladser og dermed også til lavere produktivitet, hvilket igen betyder lavere velstand – for os alle, og ikke kun for de ‘allermest velstillede’.

Af: Henrik Neelmeyer, adm. direktør ved Egeskov og formand for Fynsk Erhverv