Leder • 21/08/2018

Leder: Der er mange veje til succes

Fynsk Erhverv

Som virksomhedsledere skal vi hele tiden have antennerne ude for at holde os orienteret, spotte nye trends og tendenser, få sparring og inspiration til fortsat udvikling og vækst – og ikke mindst til nye og bedre løsninger af hverdagens udfordringer. Det kræver, at vi prioriterer tid til at mødes med andre virksomhedsledere – i Fynsk Erhverv eller i andre seriøse netværkssammenhænge.

Vi har i Fynsk Erhverv årtiers erfaring i at facilitere mødet mellem fynske virksomhedsledere, ikke mindst ved at skabe rammerne og invitere partnerkredsen ind til spændende arrangementer og events. Et eksempel herpå er Business Loungen den 6. september med Morten Münster. Her kommer over 150 fynske virksomhedsledere og henter inspiration og knytter nye forbindelser.

Igennem de seneste 10 år har vi dannet mange professionelt faciliterede netværk for direktører og ejerledere, hvor fortrolig sparring, inspiration og videndeling står højt på agendaen. Aktuelt har vi nogle ledige pladser, som du kan byde ind på, hvis du er klar til at lade dig udfordre.

Endelig åbner vi også dørene til andre spændende arrangementer som f.eks. Dansk Eksportdag 2018, hvor fynske virksomheder kan møde ambassadører fra over 20 lande og få nyttig viden og skabt værdifulde kontakter ind på nye markeder.

Igennem de seneste år har vi også sat forretningsudvikling for såvel unge som mere etablerede virksomheder på agendaen. NEXT Level er et vanvittig godt tilbud til de mere etablerede virksomheder, som endnu ikke har etableret en professionel bestyrelse, men som gerne vil have koblet en erfaren sparringspartner tættere til sig og trække på den viden og erfaring, som pågældende har, og evt. få hjælp til at sparke nogle døre ind her og der. NEXT Pitch Board er også et vanvittig godt tilbud – primært forbeholdt de yngre virksomheder, der ligeledes ønsker sparring og inspiration – og måske finansiering – på deres forretningsidé og -model.

Og sidste år gik vi i luften med Den fynske virksomhedsportal, som er udviklet af og for de fynske virksomheder. Den fungerer som et digitalt lag ovenpå din virksomheds egen hjemmeside og har til formål at styrke din virksomheds synlighed og søgbarhed. Samtidig kan du dele relevant information med de andre fynske virksomheder ved at uploade nyheder og arrangementer og på den måde skabe endnu mere interesse for din egen virksomhed.

Summa summarum – der er mange veje til succes. Tag for dig af ’retterne’ i Fynsk Erhverv, og du er godt på vej.

Jytte Reinholdt
Direktør

 

Lederen er at finde i Fynsk Erhvervs nyhedsbrev fra uge 34 – 2018