Leder • 01/02/2018

Appel til de fynske borgmestre: Skab Danmarks mest attraktive erhvervsklima i fællesskab

Den 2. januar gik der en ny borgmester ind ad døren i fem af de fynske kommuner. I de øvrige fem kommuner blev den eksisterende borgmester genvalgt. Egentligt et ganske godt udgangspunkt for såvel fornyelse som stabilitet på Fyn – og interessant i forhold til et fortsat stærkt fynsk samarbejde på tværs af de 10 kommuner.

Med Fyns helt særlige beliggenhed midt i landet, omgivet af vand og brofast mod såvel øst som vest, er det oplagt at mobilisere alle gode kræfter på at skabe Danmarks mest attraktive rammer for bosætning og erhverv på Fyn. Det kræver et stærkt fynsk samarbejde og politisk vilje til at harmonisere rammevilkårene og nedtone kommunegrænserne. Samtidig går det at skabe rammerne i fællesskab fint hånd-i-hånd med at styrke nærhed, dialog og involvering lokalt i den enkelte kommune.

Vi har i de fynske virksomheder travlt, og vi efterspørger arbejdskraft. Samtidig oplever vi øget konkurrence for nye såvel som kendte aktører. Det betyder, at vi har brug for at kunne koncentrere os fuldt ud omkring de nye udfordringer og muligheder i en ofte kaotisk hverdag. Det er et vigtigt signal til de fynske kommuner, som jo spiller en væsentlig rolle i forhold til erhvervsklimaet, rammevilkårene – og dermed for virksomhedernes succes.

Lad os hæve barren og fortsætte det fynske samarbejde – både politisk og sammen med os i erhvervsorganisationerne. Det har stået sin prøve og skabt resultater, så vi skal videre ad den vej.

Fyns centrale placering skal understøttes af en veludbygget infrastruktur, der sikrer høj mobilitet og let adgang rundt på Fyn – og til resten af Danmark. Her tænker jeg især på adgangen fra kystbyerne til den fynske motorvej og ikke mindst nødvendigheden af at få udbygget den fynske motorvej med det tredje spor over hele Fyn. Her skal der fortsat lægges pres på Christiansborg for at sikre den påtrængende udbygning syd om Odense frem til motorvejskrydset. Og så skal vi have sat gang i en VVM-undersøgelse, så vi er klar til at få udbygget motorvejen mod Nyborg i takt med, at trafikken stiger de kommende år. Set i bagklogskabens lys må vi erkende, at det let kommer til at tage over 20 år, fra vi fik sat gang i den VVM-redegørelse, der ligger til grund for den forestående udvidelse, til vi kommer til at køre på det tredje spor fra Odense V.  Så vi skal mobilisere presset nu.

Det er også vigtigt for Fyn, at vi får fastholdt presset på en fortsat reduktion af Storebæltstaksterne, og ikke mindst får sat en prop i pengetanken i Storebæltsforbindelsen, så trafikanterne over Storebæltsbroen ikke kommer til at finansiere flere infrastrukturprojekter rundt omkring i Danmark – eller næste etape af den fynske motorvej. Fynsk Erhverv har taget initiativ til at få etableret Den nationale Storebæltskomité, som er frontkæmper på denne sag, men det er vigtigt, at kommunerne/borgmestrene også bakker op omkring at få stoppet malkningen af broens økonomi.

Også den digitale infrastruktur er vigtig.  Det tages i dag for givet, at alle kan være online overalt i Danmark, og det er desværre ikke tilfældet. Det udfordrer flere steder såvel borgere som virksomheder, der kan blive nødt til at flytte for at kunne passe deres arbejde eller drive deres forretning.

I den seneste undersøgelse i Det Fynske Erhvervspanel angiver over 85% af virksomhederne, at den største udfordring her og nu er at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere og specialister. Det er et absolut konkurrenceparameter, og her kan kommunerne spille aktivt med ved at sikre, at det er attraktivt at bosætte sig i lokalområdet, at der er gode daginstitutioner med fleksible åbningstider, gode skoler og et aktivt foreningsliv, samt at der er gode (bus-)forbindelser til Odense og den fynske motorvej, så den ene part har mulighed for at pendle til job andre steder – på Fyn, i Jylland eller på Sjælland.

Det stærke, fynske samarbejde skal også bruges til at rydde barriererne for virksomhederne ved at harmonisere rammevilkårene. Tre ud af fire virksomheder oplever øget konkurrence i dag, både fra kendte og nye aktører. Det vil være med at til at understøtte de fynske virksomheder i den skærpede konkurrence, hvis vi kan få reduceret de administrative og økonomiske byrder. Og ambitionen bør være at fastlægge Danmarks mest attraktive erhvervsklima på hele Fyn. Det vil lette de fynske virksomheder, styrke konkurrencekraften, give genlyd uden for øen og være med til at tiltrække nye virksomheder. Kort sagt en positiv spiral med åbenlyst spin-off.

Langt størstedelen af de udfordringer, borgmestrene står med i 2018 vil være de samme, som de stod med ved udgangen af 2017. For nogle vil flere penge og ressourcer være svaret. For andre kan det give mening at finde nye løsninger på de kendte problematikker igennem innovativt samspil med private virksomheder.  Ved at opsøge den dynamik, der ligger i krydsfeltet mellem den offentlige og private sektor banes vejen for nye løsninger, som kan give nye resultater. Det er nu – først i valgperioden, at der skal vises mod, og der skal gøres op med ’mere af det samme-tænkningen’. Der kommer aldrig et bedre tidspunkt til at søge nye samarbejder og inspiration fra andre sektorer, herunder i organisationer og private virksomheder. Det kunne være i forhold til at tiltrække nye virksomheder og borgere, at udvikle den kollektive trafik, at implementere velfærdsteknologi, at brande Fyn, knække ledighedskurven etc.

Der er nok at tage fat på – både i fællesskabet og i hver enkelt fynske kommune. Lad os hæve barren og fortsætte det fynske samarbejde – både politisk og sammen med os i erhvervsorganisationerne. Det har stået sin prøve og skabt resultater, så vi skal videre ad den vej.

Sammen står vi stærkest!

Jytte Reinholdt
Direktør