Nye partnere i 2021

Nyheder • 30/09/2021

KV21: Tag ordet og brug din stemme på erhvervsklimaet

Kommunerne har stor indflydelse på erhvervsklimaet og de lokale rammevilkår. Ligeledes er kommunerne ansvarlige for kernevelfærden som f.eks. gode daginstitutioner, skoler, fritids- og kulturtilbud og for på anden vis at gøre det attraktivt for borgerne at bosætte sig og leve det gode liv, så virksomhederne kan tiltrække og fastholde medarbejdere og ledere lokalt.

Kommunalvalget den 16. november er en slags ’regnskabets time’. De afgående kommunalbestyrelses-/byrådsmedlemmer og borgmestre bliver bedømt på deres indsats og resultater de foregående 4 år, og vælgerne sætter sit kryds ved den kandidat, som de har mest tillid og størst forventninger til.  På valgnatten forhandles der intenst, og ofte vågner vi op næste dag til nye konstitueringsaftaler i de fynske kommuner, som sender nye folk ind på posterne og gamle ud i kulissen.  Det er sket før – og det vil ske igen.

Hvem der kommer med på holdet, afhænger fuldt og helt af, hvem borgerne stemmer på. Derfor er det så vigtigt, at du som virksomhedsejer eller -leder bruger din stemme ved det forestående kommunalvalg.

Erhvervsklimaet er under konstant pres og bevågenhed.  Og det med rette.  For de rammer og vilkår kommunerne har indflydelse på, er med til at understøtte de lokale virksomheders konkurrencekraft og muligheder for at udvikle sig og skabe vækst.

Det handler bl.a. om en veludbygget infrastruktur, hurtig og smidig myndighedsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer og en god information og dialog med kommunen generelt.   Men allervigtigst lige nu er adgangen til kvalificeret arbejdskraft og klimadagsordenen.

Arbejdskraft og klima
I gennemsnit er det næsten hvert fjerde ledige job i de fynske virksomheder, som ikke bliver besat med en kvalificeret ansøger efter opslag.  Nogle jobs forbliver ubesatte, mens en del andre bliver besat med kandidater, der ikke har de påkrævede kvalifikationer.  Manglen på arbejdskraft er et gennemgående træk i alle brancher, men bygge/anlæg, hoteller og restaurationer, transport- samt rengøringsbranchen er nogle af de hårdest ramte.  Det er kritisk for de virksomheder, som står og mangler dygtige medarbejdere.  Her er resultatet længere leveringstider, kortere åbningstider, nej tak til nye opgaver osv. Med utilfredse kunder, uudnyttet potentiale og tabt indtjening til følge. Det er selvsagt stærkt utilfredsstillende for den enkelte virksomhed.  Og tilsvarende for kommunen, der må se et mindre provenue i den fælles kasse, hvilket er lig med mindre velfærd.

Bæredygtighed, klima og den grønne omstilling er på alle virksomheders dagsorden i større og mindre grad.  Og det står klart, at der er tale om en kompleks og omfattende transformation, som lokalt bør løses i et stærkt partnerskab mellem kommune og erhvervsliv.

Kommunerne har en væsentlig rolle at spille her og kan f.eks. bringe deres ’indkøbsmuskel’ i spil ved at gå i dialog med markedet og efterspørge nye, bæredygtige løsninger, der efterlader et bedre aftryk på klimaet i forhold til i dag.  Sammen kan vi sikre, at de mange, gode erfaringer og ideer til nye innovative løsninger, som ligger i virksomhederne allerede, bliver efterspurgt, sat i produktion og sendt på markedet.

Vi vil i Fynsk Erhverv gå aktivt ind i valgkampen og sætte erhvervslivets udfordringer og ønsker på den lokale agenda.  De næste uger frem mod efterårsferien vil vi på fyraftensmøder rundt i de fynske kommuner sætte de udfordringer og ønsker til debat, som erhvervslivet peger på.  Men vi kan ikke gøre det alene.  Vi har brug for de lokale virksomheders engagement – for jer, der er afhængige af erhvervsklimaet i hverdagen. Vi har brug for, at I blander jer i debatterne, tager ordet og deler jeres oplevelser og erfaringer, så vi sammen kan løfte erhvervsklimaet til nye højder.   Så mød op – tag ordet – og brug din stemme på erhvervsklimaet.

Klumme af direktør Jytte Reinholdt, Fynsk Erhverv, publiceret i Erhverv+ den 30. september 2021

Fremtidsforsker: Vi skal turde prøve kræfter med fremtiden

Ifølge fremtidsforsker Liselotte Lyngsø sker udviklingen så hurtigt, at man i dag snarere taler Science Fiction end Science Faction

Ny SDU Business School skal styrke det regionale erhvervsliv

5.000 studerende fordelt på forskellige erhvervsøkonomiske uddannelser på de forskellige campusser under SDU vil være med til at tegne fremtidens erhverv i regionen

Branding og bæredygtighed øverst på tavlen

På KV21 Fyraftensmødet i Assens kommune efterlyste de lokale erhvervsledere fortsat dialog og samarbejde med Assens Kommune.

Tværgående samarbejde glæder i Svendborg

Der var bred enighed om store dele af den indsats, der skal gøres for at forbedre erhvervslivets klima i Svendborg, da borgmester Bo Hansen (A) og venstres spidskandidat Mette Christensen (V) mandag aften mødtes ved Fynsk Erhvervs KV21-fyraftensmøde ved den hæderkronede Svendborg-virksomhed C.C. Jensen.

Dialog flytter arbejdspladser i Middelfart

To års frugtbart parløb mellem erhvervsliv og kommune med "Brobygning Middelfart" har overbevist direktøren i Bunker Holding Group, Keld Demant, om at endnu mere samarbejde er vejen frem

SANOVO-direktør: Omstilling er et fælles projekt

Michael Strange Midskov tror på, at kommune og erhvervsliv i fællesskab kan gøre den grønne omstilling til starten på en ny æra i Odense

Det skal være lettere at tænke grønt

Når jeg siger hockeystav, tænker du måske mest på en gymnastiksal fyldt med børn, der i svedlugtende overtrækstrøjer render rundt og slår til en lille, hvid kugle.

NEXT talent tager nye højder

Lone Kaalund Døjbak er ny i Fynsk Erhverv. Hun indtager en central rolle i NEXT talent-projektet, hvor fynske virksomheder kan få ansat nyuddannede unge fra de videregående uddannelsesinstitutioner

Jens Heiko Stumbeck henter viden og inspiration i andre brancher

Jens Heiko Stumbeck har siden 2008 udviklet på den optikerforretning, som han overtog fra sin far. Og han er sikker på, at mange af fremtidens løsninger findes i andre brancher.