Nyheder • 29/01/2018

Kollektiv trafik handler om meget mere end transport

Mens letbanebyggeriet tager form i Odense, bløder FynBus. Det er på den ene side ganske logisk, fordi vejene er vanskeligt fremkommelige og omveje, forsinkelser og nye holdepladser udfordrer buspassagererne.  På den anden side kritisk, fordi letbanen jo for flere ruters vedkommende skal overtage passagererne, når den står færdig.

Uden for Odenses grænser er FynBus under så voldsomt et pres, at lukningen af flere ruter er kommet på tale. Og det er ikke bare kritisk for de områder, det rammer. Det er kritisk for hele Fyn, hvis der opstår tvivl om busbetjeningen og forbindelsesruterne til det landsdækkende kollektive trafiknet.

Derfor må vi på det kraftigste opfordre Region Syddanmark og de fynske kommuner til at tænke i nye koncepter og løsninger, der kan understøtte udvikling, bosætning og mobilitet over hele Fyn, når nu arbejdet med formuleringen af Trafikplan 2018-2022 går i gang. Det er et fælles fynsk ansvar at sikre et velfungerende kollektivt trafiktilbud. Kollektiv trafik handler nemlig om meget mere end transport fra A til B.  Det er et vigtigt rammevilkår og handler om sammenhængskraft – ja, et Fyn i balance.