Nyheder • 01/09/2017

Fynsk Erhvervs formand: Broen skal ikke malkes for flere penge

Som det fremgår af Fyens Stiftstidende d.d., foreslår Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen, at den vestfynske motorvej skal udvides med det tredje spor nu, og at dette skal finansieres ved at låne pengene i Sund & Bælt A/S (læs Storebæltsforbindelsen), samt at lånet skal tilbagebetales, når der på et tidspunkt efter 2020 er midler på finansloven til det. Det vil få som konsekvens, at broafgifterne ikke kan nedsættes som foreslået i regeringens finanslovsudspil med 25% over de næste tre år.

Bro og motorvej hånd-i-hånd
Såfremt der kan findes politisk flertal for at anlægge det tredje motorvejsspor på Vestfyn nu, er det klart at foretrække fremfor nødsporsløsningen. Men vi må tage klart afstand fra finansieringsmodellen, hvor Storebæltsforbindelsen endnu engang kommer til at agere malkeko. Hvis den fynske motorvej skal udvides med det permanente tredje spor som foreslået nu, må der optages lån eller findes finansiering på anden vis. Alt andet vil være en særbeskatning af de trafikanter, som benytter – og finansierer – Storebæltsbroen, hvoraf erhvervslivet udgør langt den største andel. Når Danske Fragtmænd (77 mio.kr.), Arla (40 mio.kr.), Alex Andersen Ølund (18 mio.kr.), Rynkeby (6 mio.kr.) m.fl. dagligt transporterer gods mellem landsdelene har både trængslen på den vestfynske motorvej og de høje broafgifter en negativ indvirkning på deres forretning (virksomhedens årlige omkostning til broafgifter fremgår i parentes). Derudover er der et betydeligt behov for at få udvidet arbejdskraftoplandet mod øst, så der i stigende grad kan tiltrækkes faglært og højtuddannet arbejdskraft til de fynske virksomheder. Det er derfor vigtigt, at udvidelsen af den vestfynske motorvej og nedsættelsen af broafgifterne over Storebælt således går hånd-i-hånd.

Jeg er meget skeptisk over for den model, og jeg kan ikke se nogen grund til at låne pengene af bilisterne. Pengene må findes et andet sted, og det er jo heller ikke sådan, at staten ikke har andre steder at låne, hvis det skal lånefinansieres
Jørgen Dirksen, formand, Fynsk Erhverv – Fyens Stiftstidende 1. september 2017

Vi anerkender, at en nedsættelse af broafgifterne over Storebælt som foreslået i finanslovsudspillet vil medføre flere biler over broen, men ikke alle vil passere den vestfynske motorvej – og dem, der vil, vil nødvendigvis ikke alle køre netop på den strækning i de timer, hvor spidsbelastningen er højest. Privatbilisterne efterlyser i stor udstrækning også lavere broafgifter, hvorfor DF’s foreslåede finansieringsmodel også har en social slagside.

Vi appellerer derfor til, at Storebæltsforbindelsen – og dens brugere – ikke bliver gidsler i de forestående forhandlinger, og de for både Fyn og Danmark så vigtige sager – udvidelsen af det tredje spor på Vestfyn og nedsættelse af broafgifterne – får fuld opbakning og sammen baner vejen for større sammenhæng og samhandel mellem Øst- og Vestdanmark – og udvikling og vækst på Fyn.

Læs her artikler fra fyens.dk, som også er bragt i Fyns Stiftstidende den 1. september:

Fynsk Erhverv: Broen skal ikke malkes for flere penge (31. august 2017)

DF: Lad bilisterne på Storebælt betale for fynsk motorvej (31. august 2017)

Læs også Leder: Nu kan det kun gå for langsomt… (Direktør i Fynsk Erhverv, Jytte Reinholdt, 22. august 2017)