Nyheder • 27/03/2018

Fynsk Erhverv: Kattegatbro må ikke forringe vækst og infrastruktur på Fyn

Hold fingrene væk fra Storebæltsbroen, få afgifterne ned og få etableret det tredje motorvejsspor, lyder den klare melding fra Jørgen Dirksen, formand i Fynsk Erhverv til TV 2/Fyn som svar på Fynsk Erhvervs holdning til en Kattegatforbindelse. TV 2/Fyn møder formanden til Fynsk ErhvervsTopmødet på Hotel Svendborg.

– I princippet har Fynsk Erhverv ikke noget imod en Kattegatbro, men vi kan ikke se, hvorfor man skal bruge så mange penge, når man har et så godt infrastrukturapparat som Storebæltsbroen, som man bare kunne videreudvikle på og bringe afgifterne ned på, siger Jørgen Dirksen til TV 2/Fyn.

Se hele interviewet på TV 2/Fyn med Jørgen Dirksen, formand i Fynsk Erhverv, nederst i artiklen.

Kattegatbro skal kunne finansiere sig selv
I Fynsk Erhverv ved vi om nogen, hvad en veludbygget infrastruktur betyder for erhvervslivet og for væksten i samfundet. Derfor er udbygningen af den fynske motorvej og broafgifterne over Storebælt også blandt Fynsk Erhvervs absolutte mærkesager. Så når regeringen og Dansk Folkeparti nu genopliver forslaget om en bro over Kattegat, så vil det både styrke sammenhængskraften mellem Øst- og Vestdanmark og styrke væksten i samfundet.

Set med fynske øjne er der dog et par forhold, som vi skal være særligt opmærksomme på. For det første er det en klar forudsætning, at en Kattegatbro naturligvis skal kunne finansiere sig selv. De beregninger, der er kommet frem, er foretaget under den forudsætning, at broafgifterne på Storebæltsbroen og Kattegatbroen skal være ens – og på det niveau, som var gældende før årsskiftet, dvs. kr. 240 pr. vej. Den præmis er allerede faldet, da vi som bekendt lykkedes med at få sænket broafgifterne med 15% fra årsskiftet, og prisen falder yderligere med 10% i 2022. Lad det være sagt med det samme. Det er fuldstændig uacceptabelt at holde prisen over Storebælt kunstigt oppe, selv efter at dette broanlæg er tilbagebetalt, for at tvinge trafikken over en ny Kattegatforbindelse. Nok vil det aflaste trængslen på den fynske motorvej, men det vil forhindre, at vi kan høste de samfundsøkonomiske gevinster, der er ved netop at sænke broafgifterne over Storebælt.

For det andet vil denne bro tidligst kunne stå klar i 2030. På dette tidspunkt vil behovet for en tredje Lillebæltsbro være aktuel, fordi langt det meste af trafikken skal til Trekantsområdet eller sydpå. Det behov erstatter en Kattegatforbindelse ikke. Så der er behov for at anlægge en overordnet vurdering af, hvilken af disse to forbindelser – Kattegatbroen eller den 3. Lillebæltsbro – som vil være den bedste infrastrukturinvestering, hvis målet er at dække et trængselsbehov. For uanset hvilken forbindelse der vælges, så skal der følge ny motorvej med på Fyn eller Sjælland og Jylland.

Interview på TV 2/Fyn den 22. marts 2018 med Jørgen Dirksen, formand i Fynsk Erhverv. Indslaget varer 4:03 min, og Jørgen Dirksen interviewes et minut inde i indslaget:

Foto øverst i artikel: Robert Wengler.