Nyheder • 30/04/2018

Forenkling af erhvervsfremmesystemet på vej

Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme har siden juni 2017 arbejdet på at udvikle en sammenhængende, ambitiøs model for et mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem. Regeringen vil nu se nærmere på de 26 anbefalinger, som udvalget er kommet frem til.

”Vi finder forenklingsudvalgets model for et mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem meget interessant, og vi vil følge det politiske forhandlingsforløb frem mod ny organisering med stor interesse.”

Vores fokus er til enhver tid at sikre virksomhederne den bedste og mest effektive erhvervsfremmeservice som muligt

Jørgen Dirksen, formand for Fynsk Erhvervs bestyrelse

“Vi lægger stor vægt på, at der skabes et bedre overblik, udbredt digitalisering, højere og mere ensartet kvalitet landet over samt et mere efterspørgselsstyret system, der tager afsæt i virksomhedernes behov. Vi henleder dog opmærksomheden på vigtigheden af at sikre, at også små, lokale virksomheder kan få den fornødne erhvervsservice” siger Jørgen Dirksen, formand for Fynsk Erhvervs bestyrelse.

Du finder udvalgets rapport og anbefalinger her