Nye partnere i 2021

Nyheder • 13/04/2021

COVID19: ’REGNSKABETS TIME’ i forhold til endelig opgørelse af kompensation

De virksomheder, der har fået kompensation i forbindelse med COVID19-nedlukningen i den første periode i 2020, skal senest den 30. juni 2021 indberette de faktiske forhold og fremvise dokumentation, så Erhvervsstyrelsen kan foretage den endelige beregning af den kompensation, den enkelte virksomhed er berettiget til. Indberetningen skal ske på Virk.

Erhvervsstyrelsen sender via Digital Post besked ud til de virksomheder, selvstændige og freelancere, som har ansøgt og modtaget kompensation i forbindelse med COVID-19 nedlukningen fra nedenstående kompensationsordninger:

  • Lønkompensation udbetalt til virksomheder fra 9. marts frem til 29. august 2020
  • Kompensation for udgifter til faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020
  • Kompensation udbetalt til selvstændige og freelancere fra 9. marts til 31. august 2020

Hvis virksomheden ikke indberetter dokumentationen til tiden, skal virksomheden tilbagebetale det fulde beløb, der tidligere er modtaget i kompensation.

Dokumentationskrav

Udbetaling fra de forskellige kompensationsordninger har i den oprindelige ansøgning været baseret på virksomhedernes skøn i de pågældende perioder. Nu skal der ske en efterberegning, og derfor er der opstillet en række dokumentationskrav, f.eks.:

  • Dokumentation for virksomhedernes omsætning og freelancernes indtjening
  • Dokumentation for omkostninger, som virksomhederne har afholdt
  • Kontoudtog fra et pengeinstitut
  • Dokumentation for virksomhedernes ansatte, f.eks. udbetaling af løn, hjemsendelsesperioder mv.

De præcise dokumentationskrav kan findes på Virk.

Erhvervsstyrelsen opfordrer virksomhederne til at starte så tidligt som muligt, da tidspunktet for den endelige slutafregning er helt afhængig af den enkelte virksomheds specifikke situation.

OBS: Deadline den 30. juni 2021 for indberetning af de faktiske forhold

Yderligere informationer