En helt naturlig omstilling

LEDER:  Lukningen af Danish Crown og Tulip i Fåborg har affødt mange reaktioner og frustrationer i lokalområdet.   Det er endnu en brik i den omstilling fra løntung produktion til videns- og servicejobs, som vi har set igennem de seneste mange år på det fynske arbejdsmarked – og med sikkerhed ikke den sidste. Situationen er naturligvis […]

Togfonden er en gevinst for hele Fyn

Regeringens aftale om Togfonden styrker sammenhængskraften mellem Øst- og Vestdanmark. Derudover er den en stor gevinst for Fyn. Udsigten til kun 1 times transporttid mellem Odense og henholdsvis København, Esbjerg og Århus og 2 timer mellem Odense og Ålborg gør Fyns placering midt i Danmark endnu mere attraktiv – både i relation til bosætning og […]

Nye udfordringer og opgaver

Så har vi taget hul på et nyt år, og i mere end en forstand går vi mod lysere tider. Mange fynske virksomheder oplever stigende interesse for og efterspørgsel efter deres produkter og services med det resultat, at flere fynboer kommer i beskæftigelse. På Fyn oplever vi imidlertid på en og samme tid det paradoks, at […]

MENING: Statsministeren glemte erhvervslivet

Jeg savner noget om forholdene for erhvervslivet. Det er meget fint, at statsministeren omtaler de offentligt ansatte og de ældre. Det er vigtigt, at vi som samfund har en ordentlig offentlig sektor og kan tage hånd om de ældre, men i min verden er erhvervslivet netop med til at give os råd til den velfærd, […]

KOMMUNALVALG: Det fynske hold er nu sat

Fynsk Erhverv glæder sig til et værdiskabende og konstruktivt samarbejde med de 10 nyvalgte borgmestre på Fyn. De sidste konstitueringsmøder er netop afholdt, og det fynske borgmesterhold er nu sat. Og i Fynsk Erhverv ser vi frem til et godt og konstruktivt samarbejde med de nye borgmestre i 2014. Med kommunalvalget skal vi i det […]

MENING: Finanslovsaftalen er god for Fyn på flere felter

For det første er der skabt klarhed omkring det statslige tilskud til letbanen i Odense. Vi er meget tilfredse og hæfter os særligt ved, at det er lykkes at stå sammen om dette projekt på Fyn. Budskabet har været klart – både fra Odense og fra de fynske folketingspolitikere på tværs af politisk tilhørsforhold. De […]

Vi er på rette spor

TIMEDRIFT: Fynsk Erhverv hilser regeringens udspil om elektrificering af jernbanens hovedlinje velkommen. Det viser os, at regeringen har forstået vigtigheden af sammenhængskraften mellem de store danske byer. Timedriften vil understøtte Fyns centrale planering i landet og få en positiv afsmitning.  Det bliver endnu mere attraktivt at bosætte sig her, ligesom det forhold, at samtlige togforbindelse mellem […]

Med byen som vinder

Indledningsvis vil jeg gerne slå fast: Fynsk Erhverv bakker fuldstændig op om den planlagte byudvikling, som vil skabe bedre sammenhæng og større byfortætning i Odense City. Målet er vi helt enige om, men desværre ikke midlet. Det skyldes vores alvorlige bekymring for de utilsigtede og meget dyre konsekvenser, som en total lukning af Th. B. […]