Debat • 18/02/2013

Med byen som vinder

Indledningsvis vil jeg gerne slå fast: Fynsk Erhverv bakker fuldstændig op om den planlagte byudvikling, som vil skabe bedre sammenhæng og større byfortætning i Odense City.
Målet er vi helt enige om, men desværre ikke midlet. Det skyldes vores alvorlige bekymring for de utilsigtede og meget dyre konsekvenser, som en total lukning af Th. B. Thriges gade (eller sågar en begrænset sivemulighed under jorden), vil have for detailhandlen og de såkaldte ’1.-sals-erhverv’ i City.
Allerede fra anlægsperiodens start i 2015 vil tilgængeligheden forringes kraftigt – og det vil utvivlsomt kunne mærkes på såvel top- som bundlinje i butikker, advokatkontorer, speciallægeklinikker m.fl.
I sidste ende vil det tvinge disse til at flytte ud fra City, fordi deres kunder vil kræve det. Ellers vil de nemlig lægge deres besøg eller konsultationer hos konkurrenter udenfor City, hvor adgangsforholdene er langt mere attraktive. Husk på, at til- og fravalg er kundernes suveræne afgørelse – ikke bystyrets.
Det er ikke Odense Byråd, der afgør, om City bliver levende. Det er borgerne og markedskræfterne. Tilgængelighed er i dag et væsentligt konkurrenceparameter – og nøglen til en levende og bæredygtig midtby. Det mener vi ikke, at det nuværende projekt tager tilstrækkelig højde for.
Men  det kan få det!

Debatten har nu raset i godt tre år, og vi noterer os med tilfredshed, at Odense Kommune i denne periode har revurderet den oprindelige Trafik- og Mobilitetsplan og lempet en række af de ellers meget restriktive trafikreguleringer. Der er kommet nye tal på bordet med ’Trafikplan 2013’, ligesom realismen omkring det reelle antal p-pladser i City er på vej.  Men i erindring om det overordnede mål:  ’En levende midtby’, forekommer det nu at være på sin plads at påberåbe os reel politisk vilje i Danmarks 3. største by. Hold fokus på den spændende byudvikling over jorden, men sørg for at fremtidssikre bymidten til de næste generationer ved at anlægge en regulær passage over eller under Th. B. Thriges Gade. Vis detailhandelen og de øvrige erhverv i midtbyen den anerkendelse, de fortjener ved at sikre byen maksimal tilgængelighed.  Og vis også de mange borgere, der bor på de nærliggende veje så meget respekt, at de ikke skal belastes af den trafik, som i modsat fald vil blive presset derud. En reel passage vil ganske vist kræve tilpasninger i det foreliggende projekt, men det vil kunne lade sig gøre uden at give køb på målet: ’Den levende midtby’ – tværtimod!  I modsat fald forsømmer man at fremtidssikre byen ved at lukke øjnene for de trafikbelastninger, som en simpel fremskrivning viser. Og så vil alternativet blive mange gange dyrere.
Den nye trafikplan viser nemlig, at hvis ikke der allerede fra starten af projektet anlægges en reel passage over/under Th. B. Thriges Gade, så venter der en trafikbelastning langt ud over det acceptable på flere strækninger allerede indenfor 10 år. Tages der ikke højde for dette, venter flere drastiske og bekostelige beslutninger, som udvidelse af vejanlæg eller indførelse af yderligere trafikdæmpende reguleringer. Begge dele med alvorlige konsekvenser for borgere og forretninger til følge. Udvidelse af vejanlæg vil ikke kunne gennemføres uden opkøb

Grib nu den historiske mulighed for at skabe en sammenhængende og levende midtby med optimal tilgængelighed og passage, som kan samle massiv opbakning blandt byens borgere og erhvervsliv.
Alle vil vinde, og vi vil kunne glæde os over et bystyre med format og evne til at udvise såvel visionært lederskab som rettidig omhu i relation til Odenses fremtid.

Det er Fynsk Erhvervs appel til Odense Byråd.

Jens Hempel-Hansen
Formand, Fynsk Erhverv

Gislev Rejser: Fra familievirksomhed til del af stor koncern

Den fynske rejsevirksomhed Gislev Rejser har gennem de senere år været gennem en betydelig transformation. Ifølge administrerende direktør Niels Ravn Eriksen har både det nye ejerskab og flytningen været med til at styrke virksomhedens profil og synlighed, og samtidig har samarbejdet med Aller-koncernen hurtigt vist sig at skabe værdi.

Familievirksomhed forbereder sig på miljøkrav i god tid

Mens byggevirksomheden Poul Rasmussen endnu ikke er undlagt lovkravet om bæredygtighedsrapporteringen, så er virksomheden godt i gang med at klæde sig på til den bæredygtige dagsorden. Derfor har familievirksomheden tilmeldt sig vores ESG-Netværk for at være klar til fremtidige krav fra både stat, kunder og institutioner. 

Brain Boost: Ikke alle indtægter skaber samme værdi

Da softwarehuset Ecreo og Fynsk Erhverv i fællesskab afholdte seminaret "Styrk din digitale B2B-strategi og skab resiliens i en uforudsigelig tid" var Odense-virksomheden Flexbuy Technologies repræsenteret blandt deltagerne i form af Jacob Brage. Og han forlod Alfred og Kamilla, hvor arrangementet blev afholdt, i opløftet tilstand.

Brug din stemme på et stærkt EU

Når der søndag, den 9. juni er valg til Europa-Parlamentet i Danmark, er det vigtigt, at vi alle gør brug af vores demokratiske ret og sætter vores kryds på stemmesedlen. Det skaber en grønnere fremtid og styrker den enkelte virksomhed, det enkelte land - og den europæiske union. Tak fordi du bruger din stemme.

Fynsk logistikgigant krydser fingre for bedre forbindelser til motorvejsnettet

Den familieejede logistikvirksomhed Alex Andersen Ølund A/S forventer efter en årrække med særdeles solide regnskaber, at de kommende år byder på flere udfordringer og mere usikkerhed i markedet. Men ikke desto mindre er stemningen på direktionsgangen på Logistikvej i Odense fortsat høj, og listen over nye initiativer bliver ikke kortere. “2024 bliver et overgangsår, hvor […]

Damixa skruer op for den digitale tilstedeværelse

På Den Fynske E-handelskonference den 21. maj sætter Damixas Brand og Marketing Manager, Anna Trojel, ord på den digitale rejse, der skal føre Damixa helt up to date.

Optimisme at spore i det fynske erhvervsliv

De fynske virksomheder er sunde og robuste, og de fleste er ved at indfinde sig i den nye virkelighed med stigende tempo og kompleksitet. Det viser vores nyeste temperaturmåling i det fynske erhvervsliv, der giver en stærk tro på fremtiden.

Skru op for resiliensen og få en bedre forretning

Når Fynsk Erhverv den 23. maj i fællesskab med Ecreo inviterer til fællesseminar, vil de fremmødte gå hjem med konkrete værktøjer, der skal inspirere til at forbedre kundeoplevelsen og øge virksomhedens værdi ved at skærpe det strategiske fokus. Det lover Michael Nørregaard Wilkens, der er executive advisor i den internationale rådgivningsvirksomhed Strategyzer og oplægsholder på […]

Viden til Vækst: Gode teams har psykologisk tryghed

Den 12. september inviterer vi i samarbejde med LearnX til erhvervskonference, hvor du bl.a. kan møde ledelsesrådgiver Christian Ørsted, der sætter fokus på, hvordan psykologisk tryghed kan løfte medarbejderne markant. Vi har forinden været i dialog med Christian Ørsted, der løfter lidt af sløret for sit oplæg. Husk, at du som partnervirksomhed får 50% rabat på billetprisen.