Nyheder • 31/07/2018

9.220 nye studerende på Fyn – dem skal vi åbne døren for i de fynske virksomheder

Med Teknologipagten har regeringen i foråret søsat et nyt tiltag, hvis overordnede mål er at styrke arbejdsstyrkens tekniske og digitale kompe­tencer og styrke evnen til at omsætte disse til innovation og forretningsudvikling.

Det handler om at sikre en stor og veluddannet arbejdsstyrke med kvalifikationer og kompetencer, der løbende kan bidrage til dels at sikre den daglige drift og dels at understøtte udvikling og vækst i en åben økonomi med global konkurrence. Med digitaliseringen og nye teknologier, som udvikler sig i rasende hast, er behovet for nye kompetencer påtrængende. Målet er derfor at spore flere unge ind på STEM*­-uddannelser (teknologi, IT, ingeniørkund­skab, naturvidenskab og matematik).

Lad os allerede nu gøre plads til de 9.220 nye studerende
I weekenden fik 9.220 unge så tilbudt en studieplads på en af vores fynske uddannelsesinstitutioner. Flere unge søger mod STEM-uddannelser, færre mod de humanistiske uddannelser. Det er et godt tegn for fremtidige rekruttering i det private erhvervsliv.

“Men det tager 5 år, før disse unge forlader uddannelsesverdenen, så det vil være en god idé at åbne dørene for de studerende i de fynske virksomheder og gøre brug af deres arbejdskraft og viden – og supplere deres studier med et indblik i den virkelighed, de skal begå sig i, når de er færdiguddannede.”Jytte Reinholdt, direktør, Fynsk Erhverv

Til de nye studerende: Tænk på karrieren fra start!
Og til de unge, som starter på deres drømmestudie efter sommerferien, sender Fynsk Erhvervs direktør, Jytte Reinholdt, en klar opfordring til til fra start at fokusere studiet i retning af det arbejdsmarked, som uddannelsen kvalificerer til.

“Hold jer orienteret og skab netværk ind i branchen, løs opgaver sammen med/i virksomhederne og relater pensum til den virkelighed og udvikling, virksomhederne er inde i og står foran.”Jytte Reinholdt, direktør, Fynsk Erhverv

De fynske virksomheder er inde i en positiv udvikling, og med den aktuelle mangel på kernearbejdskraft er motivationen til at samarbejde med studerende med ny viden og tekniske og digitale kompetencer klart til stede.

“Brug Den fynske virksomhedsportal til at udsøge interessante virksomheder, og opsøg dem og tilbyd jeres arbejdskraft og kompetencer. Og har I muligheden for at tage et semester i udlandet og samtidig løse en konsulentopgave for en fynsk virksomhed, så kan i søge et af Fynsk Erhvervs studielegater på op til kr. 25.000 til formålet.”Jytte Reinholdt, direktør, Fynsk Erhverv

Det har store omkostninger for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet, hvis vi ikke i højere grad får skabt det rette match mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft og kvalifikationer. Så til de studerende: Grib mulighederne og skab de bedste forudsætninger for jeres fremtidige karriere i det fynske erhvervsliv fra studiestart.

* Betegnelsen STEM-uddannelser er en engelsk forkortelse for Science, Technology, Engineering og Mathematics

Nyhed

Timer på toppen i bæredygtighedens tegn

På Fynsk ErhvervsTopmøde den 27. marts ser vi på bæredygtighed i det fynske erhvervsliv. Flere generationer er på plads, når der holdes Fynsk ErhvervsTopmøde på Brandts i Odense. Aftenen sætter bæredygtighed på dagsordenen, og vi får sammen øje på gevinsterne...

Nyhed

Endelig: Udvidelse af motorvejen syd om Odense er på vej

Udvidelsen af motorvejen syd om Odense har topprioritet i infrastrukturplanen fra regeringen og Dansk Folkeparti. Det er rigtig godt nyt for det fynske erhvervsliv, der meget længe har råbt højt om behovet for flere motorvejsspor. Politikerne har lyttet til det...

Nyhed

Motorvejen er en fælles sag for fynske folketingskandidater

Seks fynske folketingskandidater fik sat tal og virkelighed på udfordringerne på E20 syd om Odense ved paneldebatten hos GASA Group, der også gav en rundvisning i det nye domicil i Odense SV. Hos GASA Group kører driften på minuttet, når...