Nyheder • 31/07/2018

9.220 nye studerende på Fyn – dem skal vi åbne døren for i de fynske virksomheder

Med Teknologipagten har regeringen i foråret søsat et nyt tiltag, hvis overordnede mål er at styrke arbejdsstyrkens tekniske og digitale kompe­tencer og styrke evnen til at omsætte disse til innovation og forretningsudvikling.

Det handler om at sikre en stor og veluddannet arbejdsstyrke med kvalifikationer og kompetencer, der løbende kan bidrage til dels at sikre den daglige drift og dels at understøtte udvikling og vækst i en åben økonomi med global konkurrence. Med digitaliseringen og nye teknologier, som udvikler sig i rasende hast, er behovet for nye kompetencer påtrængende. Målet er derfor at spore flere unge ind på STEM*­-uddannelser (teknologi, IT, ingeniørkund­skab, naturvidenskab og matematik).

Lad os allerede nu gøre plads til de 9.220 nye studerende
I weekenden fik 9.220 unge så tilbudt en studieplads på en af vores fynske uddannelsesinstitutioner. Flere unge søger mod STEM-uddannelser, færre mod de humanistiske uddannelser. Det er et godt tegn for fremtidige rekruttering i det private erhvervsliv.

“Men det tager 5 år, før disse unge forlader uddannelsesverdenen, så det vil være en god idé at åbne dørene for de studerende i de fynske virksomheder og gøre brug af deres arbejdskraft og viden – og supplere deres studier med et indblik i den virkelighed, de skal begå sig i, når de er færdiguddannede.”Jytte Reinholdt, direktør, Fynsk Erhverv

Til de nye studerende: Tænk på karrieren fra start!
Og til de unge, som starter på deres drømmestudie efter sommerferien, sender Fynsk Erhvervs direktør, Jytte Reinholdt, en klar opfordring til til fra start at fokusere studiet i retning af det arbejdsmarked, som uddannelsen kvalificerer til.

“Hold jer orienteret og skab netværk ind i branchen, løs opgaver sammen med/i virksomhederne og relater pensum til den virkelighed og udvikling, virksomhederne er inde i og står foran.”Jytte Reinholdt, direktør, Fynsk Erhverv

De fynske virksomheder er inde i en positiv udvikling, og med den aktuelle mangel på kernearbejdskraft er motivationen til at samarbejde med studerende med ny viden og tekniske og digitale kompetencer klart til stede.

“Brug Den fynske virksomhedsportal til at udsøge interessante virksomheder, og opsøg dem og tilbyd jeres arbejdskraft og kompetencer. Og har I muligheden for at tage et semester i udlandet og samtidig løse en konsulentopgave for en fynsk virksomhed, så kan i søge et af Fynsk Erhvervs studielegater på op til kr. 25.000 til formålet.”Jytte Reinholdt, direktør, Fynsk Erhverv

Det har store omkostninger for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet, hvis vi ikke i højere grad får skabt det rette match mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft og kvalifikationer. Så til de studerende: Grib mulighederne og skab de bedste forudsætninger for jeres fremtidige karriere i det fynske erhvervsliv fra studiestart.

* Betegnelsen STEM-uddannelser er en engelsk forkortelse for Science, Technology, Engineering og Mathematics

Nyhed

Als – Fyn forbindelsen på agendaen

Fynsk Erhvervs Bestyrelse besøgte den 10. december 2018 KEN HYGIENE SYSTEMS i Broby, hvis stifter Mogens Kærby Neilsen er formand for Foreningen AlsFyn Broen. Med til mødet var også formand for Als-FynBroen Komité Jørgen Mads Clausen, Danfoss, og næstformand Knud...

Nyhed

Kan vi skabe innovation i virksomhederne – og hvordan?

Over 160 fynske virksomhedsledere og partnervirksomheder var samlet til Fynsk ErhvervsTopmøde den 20. november, som bød på temaet: Innovation som kultur- og vækstdriver ved oplæg af Alf Rehn og Niels Hartvig Alf Rehn er professor i Innovation og Design Management...

Nyhed

Brian Djernes fra Cane-line vinder Tietgenprisen 2018

Fotograf: Peter Brix, Tietgen Administrerende direktør i fynske Cane-line, Brian Djernes, er vinderen af årets Tietgenpris. Prisen tildeles en fremsynet erhvervsmand/-kvinde, som har gjort sig bemærket inden for fornyelse, innovation og nytænkning og har skabt imponerende resultater i erhvervslivet. Brian...