Nyheder • 29/06/2018

Ny medieaftale er en gevinst for Fyn

Regeringspartierne og DF har indgået et medieforlig, der sender flere ressourcer til udvikling af de digitale nyhedsmedier og styrkelse af den regionale og lokale nyhedsformidling. Selvom midlerne først fordeles mellem de lokale medier i 2019, giver det os alligevel en begrundet forventning til en styrket lokal dækning indenfor kultur, sport og ikke mindst erhverv.

Også Film Fyn kommer styrket ud af medieforhandlingerne, idet Film Fyn og Den Vestdanske Filmpulje i Aarhus over de næste fem år årligt modtager 35 millioner kr. til investeringer i dansk spillefilm, tv-fiktion og udvikling af de regionale filmmiljøer.

Endelig er TV2 blevet skrevet ind i forligsteksten, så der ikke længere kan skabes tvivl om hovedsædets placering i Odense, ligesom det fremgår, at TV2 skal opretholde det nuværende aktivitetsniveau i Odense.

”Den nye medieaftale er en gevinst for Fyn. Der er så mange gode succeshistorier og flotte resultater, der fortjener at blive delt og fejret. Der er masser at være stolt af som fynbo,” siger Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv.

Se hovedelementerne i aftalen og læs hele forligsteksten her.