Ukategoriseret • 05/03/2019

Generalforsamling 2019

Fynsk Erhverv inviterer til ordinær generalforsamling onsdag den 27. marts 2019, kl. 16.30 på Brandts 4. sal, Brandts Torv 1, 5000 Odense C.

Dagsorden for generalforsamling 2019

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Godkendelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
Jfr. vedtægtens § 7 er følgende på valg:
• Anna Aagaard (villig til genvalg)
• Peter Eriksen Jensen (villig til genvalg)
• Thomas Visti Jensen (genopstiller ikke)
Derudover udtræder Jørgen Dirksen af bestyrelsen ved denne generalforsamling.
6. Valg af to revisorer
På valg er: BDO og Bjørn Petersen
7. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
8. Eventuelt

Alle kan deltage i generalforsamlingen, det er dog kun Fynsk Erhvervs partnere, som har stemmeret.

Nyhed

Timer på toppen i bæredygtighedens tegn

På Fynsk ErhvervsTopmøde den 27. marts ser vi på bæredygtighed i det fynske erhvervsliv. Flere generationer er på plads, når der holdes Fynsk ErhvervsTopmøde på Brandts i Odense. Aftenen sætter bæredygtighed på dagsordenen, og vi får sammen øje på gevinsterne...

Nyhed

Endelig: Udvidelse af motorvejen syd om Odense er på vej

Udvidelsen af motorvejen syd om Odense har topprioritet i infrastrukturplanen fra regeringen og Dansk Folkeparti. Det er rigtig godt nyt for det fynske erhvervsliv, der meget længe har råbt højt om behovet for flere motorvejsspor. Politikerne har lyttet til det...

Nyhed

Motorvejen er en fælles sag for fynske folketingskandidater

Seks fynske folketingskandidater fik sat tal og virkelighed på udfordringerne på E20 syd om Odense ved paneldebatten hos GASA Group, der også gav en rundvisning i det nye domicil i Odense SV. Hos GASA Group kører driften på minuttet, når...