Ukategoriseret • 05/03/2019

Generalforsamling 2019

Fynsk Erhverv inviterer til ordinær generalforsamling onsdag den 27. marts 2019, kl. 16.30 på Brandts 4. sal, Brandts Torv 1, 5000 Odense C.

Dagsorden for generalforsamling 2019

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Godkendelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
Jfr. vedtægtens § 7 er følgende på valg:
• Anna Aagaard (villig til genvalg)
• Peter Eriksen Jensen (villig til genvalg)
• Thomas Visti Jensen (genopstiller ikke)
Derudover udtræder Jørgen Dirksen af bestyrelsen ved denne generalforsamling.
6. Valg af to revisorer
På valg er: BDO og Bjørn Petersen
7. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
8. Eventuelt

Alle kan deltage i generalforsamlingen, det er dog kun Fynsk Erhvervs partnere, som har stemmeret.

Nyhed

Manglende lærepladser er et for alvorligt problem til enkle løsninger

Godt 41.000 virksomheder har modtaget en bøde på 27.000 kr., da de ikke har ansat det antal lærlinge, som de skal ifølge deres måltal. Men bøder er ikke løsningen på et så alvorligt problem. Der skal et konstruktivt samarbejde mellem...

Nyhed

Partnere i Fynsk Erhverv kan tilmelde sig Thinkers50 Europe med 10 % rabat

Thinkers50 European Business Forum er et to-dages forløb i ODEON, Odense, hvor verdens førende business tænkere præsenterer de nyeste ideer inden for strategi, innovation og ledelse. Man kan blandt andet møde professorer fra IMD, Harvard, INSEAD og IE Business School,...

Nyhed
cocreation

Realisér dit vækstpotentiale med en værdiskabende bestyrelse

Jeg har den største respekt for jer ejerledere – ingen tvivl om det. Både jer, som er startet op som iværksættere og jer, der som 2. eller 3. generation driver familievirksomheden videre. Det er jer, der er rygraden i dansk...