Ukategoriseret • 05/03/2019

Generalforsamling 2019

Fynsk Erhverv inviterer til ordinær generalforsamling onsdag den 27. marts 2019, kl. 16.30 på Brandts 4. sal, Brandts Torv 1, 5000 Odense C.

Dagsorden for generalforsamling 2019

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Godkendelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
Jfr. vedtægtens § 7 er følgende på valg:
• Anna Aagaard (villig til genvalg)
• Peter Eriksen Jensen (villig til genvalg)
• Thomas Visti Jensen (genopstiller ikke)
Derudover udtræder Jørgen Dirksen af bestyrelsen ved denne generalforsamling.
6. Valg af to revisorer
På valg er: BDO og Bjørn Petersen
7. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
8. Eventuelt

Alle kan deltage i generalforsamlingen, det er dog kun Fynsk Erhvervs partnere, som har stemmeret.

Nyhed
Det-fynske-erhvervspanel

Det fynske erhvervslivs vigtigste valgtemaer

Så er valget udskrevet. Onsdag den 5. juni skal vi stemme ved Folketingsvalget. For de fynske kandidater bliver der hård kamp om pladserne, og det betyder en spændende valgkamp. Fynsk Erhverv følger med hele veje frem til Gundlovsdag og lægger...

Nyhed

Sikke en maj i Fynsk Erhverv

Maj bliver sød, men nok mere vild end mild i Fynsk Erhverv. For i løbet af måneden har vi rigtig mange arrangementer, hvor både temaer og selskabet er spændende. Vi lægger for med Partner Brief og Business Bar tirsdag den...

Nyhed
Morgenmøde

Butikkerne skal gøre sig ekstra umage

Stor opbakning, nysgerrighed og god debat ved morgenmøde for de fynske detailhandlende. Der var omkring 75 optagede stolesæder, der Fynsk Erhverv inviterede fynske detailhandlende indenfor til morgenmøde tirsdag den 30. april. Mødets overskrift lød "Butikslivet skal blomstre". Michael Andersen, lektor...