Nyheder • 11/06/2019

Det gode samarbejde i Erhvervspolitisk Forum Fyn fortsætter

Kære fynskvalgte folketingspolitikere

Vi vil gerne ønske jer alle til lykke med valget – både jer, der er genvalgt og jer, der indtræder i Folketinget for første gang.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med jer omkring det fynske erhvervslivs mærkesager i regi af Erhvervspolitisk Forum Fyn. I dette forum mødes fynskvalgte folketingsmedlemmer på tværs af politisk tilhørsforhold og Fynsk Erhvervs Bestyrelse 2 gange årligt. Herudover er I som altid meget velkomne til løbende at bruge Fynsk Erhverv som jeres erhvervspolitiske bagland og søge information, kontakter, input m.v. hos os.

Næste møde afholdes mandag, den 2. september kl. 9.00-11.00 her i Fynsk Erhverv. Agenda for dette møde vil blive udsendt først i august måned. Vi ser gerne, at I også benytter dette forum til at vende aktuelle sager af betydning for erhvervslivet – og for Fyn. I er således velkomne til at fremsende evt. punkter til agendaen senest 4 uger før mødet.

Vi anerkender de gode, fynske resultater, der igennem årene er skabt som følge af det gode samarbejde – både mellem jer og os og ikke mindst i kraft af jeres villighed til at stå sammen om løsningen af væsentlige, fynske udfordringer på tværs af politisk tilhørsforhold. Det er en styrke, som vi håber også vil kunne praktiseres i den kommende valgperiode til gavn og glæde for ikke mindst det fynske erhvervsliv.

Vedhæftet følger Fynsk Erhvervs erhvervspolitiske agenda til behagelig orientering.

Og til slut en stående invitation til at bruge Fynsk Erhvervs domicil på Albani Torv i Odense centrum, når I har brug for en stille stund mellem mødeaftalerne eller for at tale med det fynske erhvervsliv. Vi har altid en kop kaffe, dagens avis og et ledigt lokale klar til jer.

På gensyn på Fyn.

Med venlig hilsen

Jytte Reinholdt
Direktør | Fynsk Erhverv

Nyhed

Manglende lærepladser er et for alvorligt problem til enkle løsninger

Godt 41.000 virksomheder har modtaget en bøde på 27.000 kr., da de ikke har ansat det antal lærlinge, som de skal ifølge deres måltal. Men bøder er ikke løsningen på et så alvorligt problem. Der skal et konstruktivt samarbejde mellem...

Nyhed

Partnere i Fynsk Erhverv kan tilmelde sig Thinkers50 Europe med 10 % rabat

Thinkers50 European Business Forum er et to-dages forløb i ODEON, Odense, hvor verdens førende business tænkere præsenterer de nyeste ideer inden for strategi, innovation og ledelse. Man kan blandt andet møde professorer fra IMD, Harvard, INSEAD og IE Business School,...

Nyhed
cocreation

Realisér dit vækstpotentiale med en værdiskabende bestyrelse

Jeg har den største respekt for jer ejerledere – ingen tvivl om det. Både jer, som er startet op som iværksættere og jer, der som 2. eller 3. generation driver familievirksomheden videre. Det er jer, der er rygraden i dansk...