Nyheder • 11/06/2019

Det gode samarbejde i Erhvervspolitisk Forum Fyn fortsætter

Kære fynskvalgte folketingspolitikere

Vi vil gerne ønske jer alle til lykke med valget – både jer, der er genvalgt og jer, der indtræder i Folketinget for første gang.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med jer omkring det fynske erhvervslivs mærkesager i regi af Erhvervspolitisk Forum Fyn. I dette forum mødes fynskvalgte folketingsmedlemmer på tværs af politisk tilhørsforhold og Fynsk Erhvervs Bestyrelse 2 gange årligt. Herudover er I som altid meget velkomne til løbende at bruge Fynsk Erhverv som jeres erhvervspolitiske bagland og søge information, kontakter, input m.v. hos os.

Næste møde afholdes mandag, den 2. september kl. 9.00-11.00 her i Fynsk Erhverv. Agenda for dette møde vil blive udsendt først i august måned. Vi ser gerne, at I også benytter dette forum til at vende aktuelle sager af betydning for erhvervslivet – og for Fyn. I er således velkomne til at fremsende evt. punkter til agendaen senest 4 uger før mødet.

Vi anerkender de gode, fynske resultater, der igennem årene er skabt som følge af det gode samarbejde – både mellem jer og os og ikke mindst i kraft af jeres villighed til at stå sammen om løsningen af væsentlige, fynske udfordringer på tværs af politisk tilhørsforhold. Det er en styrke, som vi håber også vil kunne praktiseres i den kommende valgperiode til gavn og glæde for ikke mindst det fynske erhvervsliv.

Vedhæftet følger Fynsk Erhvervs erhvervspolitiske agenda til behagelig orientering.

Og til slut en stående invitation til at bruge Fynsk Erhvervs domicil på Albani Torv i Odense centrum, når I har brug for en stille stund mellem mødeaftalerne eller for at tale med det fynske erhvervsliv. Vi har altid en kop kaffe, dagens avis og et ledigt lokale klar til jer.

På gensyn på Fyn.

Med venlig hilsen

Jytte Reinholdt
Direktør | Fynsk Erhverv

Nyhed
OdenseRådhus

Debat: Besparelser på den korte bane vil ramme væksten på den lange bane

Med sparekataloger i størrelsesordenen 200 mio. kr. allerede på næste års budget er ingen i tvivl om, at der vil ske store ændringer i Odense Kommune allerede i 2020. Men selvom de udfordringer på velfærdsområdet, der vil opstå, når Odense...

Nyhed

Smukt udadtil, kaos bag facaden – Det var ærlig snak ved fyraftensmødet hos Uhrenholt

Ændrede rejsekalendere gjorde det muligt for Uhrenholts adm. direktør, Sune Uhrenholt, selv at præsentere familievirksomhedens 40-årige historie. Han var netop kommet hjem fra en rejse i Asien og Mellemøsten, og var der jetlag i kroppen, var det ikke til at...

Nyhed

Få nye kontakter og skab ny forretning til business kom-sammen på Tinderbox

Der er musik i baggrunden og sol på himlen, når Fynsk Erhverv inviterer til Fyns største business kom-sammen på Tinderbox. To gange i løbet af festivalen mødes ejerledere og beslutningstagere fra fynske virksomheder for at få nye erhvervskontakter og skabe...