Nyheder • 18/12/2015

Det fynske arbejdsmarked i vækst: Virksomhederne efterspørger arbejdskraft i alle kategorier

Fynsk Erhverv har igennem Det Fynske Erhvervspanel spurgt et repræsentativt udvalg af fynske virksomheder om deres forventninger til fremtiden med særligt fokus på arbejdskraft. Overordnet har erhvervslivet meget positive forventninger til fremtiden, men mange virksomheder forudser mangel på kvalificeret arbejdskraft på Fyn. Flere uddannede og branding af Fyn og de fynske byer som attraktive områder at bo og arbejde i samt en mere positiv omtalte af de forskellige fag og  uddannelser er nogle af de bud, erhvervslivet selv peger på, for at  imødegå denne udfordring. 

249 virksomheder har i november 2015 deltaget i en stor arbejdskraftsundersøgelse gennemført i Det Fynske Erhvervspanel.

Virksomhederne er i alle størrelser og kommer fra alle brancher på Fyn og fra alle fynske kommuner – dog med en lille overvægt af lidt større virksomheder.

Undersøgelsen har fokus på virksomhedernes forventede arbejdskraftsbehov i fremtiden, og generelt tegner den et positivt billede af situationen på Fyn – men også en markant udfordring ift. den forventede adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Halvdelen forventer flere ansættelser inden for kort tid
49,9 procent af de adspurgte forventer at udvide medarbejderstaben inden for de næste to år, og kun 5,3 procent forventer at skære ned i antal ansatte. I de seneste to år har 44,4 procent ansat flere og kun 12,7 procent skåret ned.

– At halvdelen af de adspurgte regner med at ansætte flere medarbejdere inden for relativt kort tid er en meget tydelig indikator på, at der for alvor er optimisme hos de fynske virksomheder. Erhvervslivet regner med, at den positive udvikling fra de seneste år fortsætter, og at den bliver endnu bedre i den nære fremtid, fortæller Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv

“At halvdelen af de adspurgte regner med at ansætte flere medarbejdere inden for relativt kort tid er en meget tydelig indikator på, at der for alvor er optimisme hos de fynske virksomheder.”

Rift om de velkvalificerede
Erhvervslivets forventninger til fremtiden er optimistiske, men undersøgelsen viser også en klar udfordring: adgangen til kvalificeret arbejdskraft på Fyn.

74,2 procent af de adspurgte forventer at kunne besætte alle ledige stillinger med velkvalificerede medarbejdere på Arbejdsglædekort sigt (2 år), og 70,2 procent forventer at kunne besætte alle ledige stillinger med velkvalificerede medarbejdere på længere sigt (5 år).

– Det er selvfølgelig positivt, at et stort flertal af de fynske virksomheder forventer at kunne besætte deres ledige stillinger med kvalificerede medarbejdere, men når 25-30 procent af virksomhederne ikke forventer at kunne finde den nødvendige kvalificerede arbejdskraft de kommende år, så står vi over for en markant udfordring, udtaler Jytte Reinholdt.

24,8 procent af de adspurgte forventer udfordringer med at finde faglært arbejdskraft, 13,9 procent forventer udfordringer med at finde specialister, 14,3 med mellemlange uddannelser, 9,8 procent med elever/lærlinge, 9,4 procent med lange uddannelser og 6,4 procent forventer udfordringer med at finde ufaglærte.

“Det er selvfølgelig positivt, at et stort flertal af de fynske virksomheder forventer at kunne besætte deres ledige stillinger med kvalificerede medarbejdere, men når 25-30 procent af virksomhederne ikke forventer at kunne finde den nødvendige kvalificerede arbejdskraft de kommende år, så står vi over for en markant udfordring.”

– Undersøgelsen viser, at det er velkvalificerede medarbejdere generelt, der kommer til at blive mangel på. Både faglærte og folk med mellemlange- og lange videregående uddannelser og ikke mindst specialister,  fortæller Jytte Reinholdt.

Det er bl.a. håndværkere generelt, der efterspørges i uddannelsen, og specialister inden for områder som IT, automation, 3D- og robotteknologi og sundhed, ligesom ingeniører, økonomiuddannede og handelsuddannede også efterspørges af mange.

Flere uddannede, branding af Fyn og branding af fag
30,6 procent af de adspurgte mener, at for få uddannede/udlærte er den største forhindring for at tiltrække den arbejdskraft, de har brug for, 20,1 procent mener manglende status i deres branche, 15,3 procent virksomhedens Lægebeliggenhed, 13,9 procent løn- og ansættelsesvilkår, 10 procent arbejdstiderne, 6,7 procent offentlig transport og 3,3 procent sprogbarrierer.

De adspurgte virksomheder svarer selv, at de på den korte bane har ansat lærlinge og udenlandsk arbejdskraft for at imødegå arbejdskraftsmangel og på tredjepladsen svarer de, at de har outsourcet opgaver.

– Resultatet viser, at det er vigtigt, de fynske unge har mulighed for at vælge et bredt udbud af uddannelser – både i bredden og i dybden. Vi kan i hvert fald se, at der er gode karrieremuligheder fra faglærter til specialister i de fynske virksomheder fremover, udtaler Jytte Reinholdt.

Virksomhederne har i undersøgelsen haft mulighed for selv at komme med deres bud på, hvad der kan imødegå udfordringen med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Til det spørgsmål er et klart gennemgående svar varianter af ‘Uddannelse af flere’, ’Branding af Fyn (eller specifikke områder/byer på Fyn) som attraktivt sted at bo og arbejde’ og ’Branding af vores branche og uddannelser til vores branche som attraktive’.

– Det er bemærkelsesværdigt, at så mange nævner branding af såvel Fyn og deres virksomheds lokalområde som branding af deres specifikke branche som et effektivt tiltag til at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det viser, at positive fortællinger har stor indflydelse på, hvordan folk agerer. Derfor skal vi i fællesskab hjælpe til med at udbrede kendskabet om Fyn som et godt sted at bo og arbejde om som et centralt sted i Danmark i fremgang. Her har vi alle et ansvar, siger Jytte Reinholdt og fortsætter:

– Og så skal der også gøres en indsats for at give status til alle fag og uddannelser – ikke kun nogle få udvalgte. Der er nemlig brug for os alle sammen, og der er brug for, at vi er dygtige, så det skal være i selve fagligheden, at prestigen, statussen og anerkendelsen ligger.