Nye partnere i 2021

Nyheder • 15/01/2021

FN’s verdensmål er en god forretning

Til trods for at coronapandemien har ryddet forsiderne i hele verden i det seneste år, er klimadebatten langt fra gået i glemmebogen. Tværtimod er skarpt fokus på FN’s 17 verdensmål og krav til bæredygtighed generelt blevet en del af hverdagen i de fleste virksomheder, siden udbudsloven blev ændret i 2019.

Det gælder ikke mindst i den fynske konsulentvirksomhed Almax, som arbejder med værdiskabelse, forretningsudvikling og etablering af nye markedsmuligheder. Og Almax-direktør Lars Christian Jensen er klar i mælet:

Grundlæggende handler vores forretningsmodel om at skabe vedvarende værdi for vores kunder, og i lyset af udviklingen over de seneste år er det selvfølgelig helt oplagt, at det i stigende grad sker med udgangspunkt i FN’s Verdensmål

Han understreger samtidig vigtigheden af, at de bæredygtige tiltag altid skal kunne bære økonomisk.

Almax’ kundeportefølje især findes inden for byggeri, landbrug og energi, og ikke mindst de kunder, som gør forretning med det offentlige, skal være skarpe i kategorien bæredygtighed.

“For eksempel er det eksplicit skrevet ind i udbudsmaterialet fra Odense Kommune, at virksomhederne skal forholde sig til FN’s verdensmål, når de byder ind på nye projekter. Man kan sige, at en aktiv bæredygtighedspolitik er inkluderende, mens det ekskluderer din virksomhed i en del tilfælde, hvis du ikke har en,” konstaterer Lars Christian Jensen, der har kunder i både ind og udland.

Gør det abstrakte håndgribeligt

Ifølge Lars Christian Jensen handler arbejdet med verdensmålene dels om at overskueliggøre mulighederne for virksomhederne, dels om efterfølgende at kommunikere om de bæredygtige handlinger.

“Når vi gennemgår verdensmålene med vores kunder, kan vi se, at mange af de ting, som de gør i forvejen, spiller fint ind i verdensmålene. Ved siden af det, kan der komme nye tiltag, og der handler det jo også om at få det tilpasset, så man i høj grad får kopieret eksisterende successer til andre dele af virksomheden,” forklarer Lars Christian Jensen.

Forretningskonsulenten påpeger, at arbejdet med verdensmål og bæredygtighed kan hjælpe virksomhederne med at blive skarpere på forretningsplanerne, og samtidig bliver virksomhedens profil også mere attraktiv.

“Vi hjælper virksomheden med at få fjernet det abstrakte i verdensmålene, og samtidig får de sat ord på de ting, som de allerede er gode til,” konstaterer Almax-direktøren.

Almax viser selv vejen

Almax har igennem det seneste år arbejdet målrettet med selv at vise, hvordan verdensmålene skaber værdi i forretningen.   Og du kan hente inspiration i dette eksempel her.