Nye partnervirksomheder

Nyheder • 30/03/2022

Det fynske Vækstbarometer 2021 viser positive tendenser i fynsk erhvervsliv

Trods en langvarig coronapandemi er der generel optimisme at spore i det fynske erhvervsliv. Det viser den seneste udgave af Det Fynske Vækstbarometer, som Fynsk Erhverv netop har offentliggjort. Barometeret for 2021 viser samlet set 3,15 mod 3,05 for et år siden, og i forhold til landsgennemsnittet på 3,0 antyder målingen således ekstra godt vejr i de fynske virksomheder.

Spørgeskemaundersøgelsen måler den aktuelle tilstand på fem vækstindikatorer: Digitalisering og teknologi, bæredygtighed, internationalisering, professionalisering samt adgangen til kerneressourcer, og resultaterne røber, at der er nogen forskel på, hvor stort fremskridtet har været på de forskellige områder i det forløbne år.

”Det fynske Vækstbarometer 2021 viser en positiv udvikling og optimisme i de fynske virksomheder, og med et samlet barometertal på 3,15 på Fyn, hvor 3,0 er landsgennemsnittet, så er der grund til at glæde sig.

F.eks. ligger Fyn foran resten af landet, når vi kigger ind i anvendelsen af forskellige robotteknologier som industri-, service- og softwarerobotter. Der er betydelige forskelle mellem de enkelte brancher, men flere brancher har set mulighederne for at styrke deres konkurrencekraft ved at anvende robotteknologierne.

Det er en meget positiv udvikling, som er med til at fremtidssikre virksomhederne,” siger Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv.

Pandemien har gjort hverdagen mere kompleks

Fremrykkede investeringer i digitalisering især i de større virksomheder fortæller historien om, at erhvervslivet har haft øget fokus på at udnytte teknologien til dels at reducere omkostningerne, dels at udnytte de nye forretningsområder, som ikke mindst coronapandemien har løftet sløret for. På den måde har en række virksomheder grebet de nye forretningsområder, som er opstået.

Ifølge Jytte Reinholdt vil den nye verdensorden, som nu også påvirkes af konflikten i Ukraine, stille større krav til virksomhederne, og derfor er hun glad for at se, at året også har budt på øget professionalisering i de fynske virksomheder.

”Flere og flere virksomheder etablerer en professionel bestyrelse eller et advisory board og får derved adgang til værdifuld viden, erfaringer, netværk og indsigt i nye brancher og markeder. På den måde ruster de deres virksomhed til et marked, hvor der er brug for at kunne navigere i uvished og ændre kurs over en nat,” siger Jytte Reinholdt

Store udfordringer med mangel på arbejdskraft

Det fynske Vækstbarometer 2021 viser også, at manglen på arbejdskraft har været udtalt på Fyn, ligesom tid er en af de barrierer, som nævnes oftest for at øge fokus på de fem megatrends.

Ikke mindre end 39 procent af respondenterne anfører således netop mangel på tid og medarbejdere for en barriere i forhold til øgede satsninger på digitalisering og ny teknologi i øvrigt.

”Den høje aktivitet i bl.a. byggebranchen har betydet en massiv efterspørgsel efter ufaglærte og især faglærte medarbejdere, hvor tæt på hver tredje virksomhed i 2021 havde problemer med at rekruttere nye medarbejdere. Der er taget en række initiativer i virksomhederne for at kompensere for manglen på arbejdskraft, f.eks. efter-/videreuddannelse, ansat flere lærlinge og elever, outsourcet opgaver til underleverandører eller indført ny teknologi. Og det er bl.a. et af formålene med Det fynske Vækstbarometer, at hver enkelt virksomhed kan hente inspiration fra andre virksomheder og herigennem finde motivation til selv at foretage nogle investeringer eller iværksætte konkrete tiltag, der kan ruste virksomheden til fremtiden,” forklarer Jytte Reinholdt, der også slår fast, at vækstbarometeret sætter retningen for Fynsk Erhverv:

”Vores vision er helt overordnet, at Fyn skal være det foretrukne sted i Danmark at drive virksomhed, og derfor er Det Fynske Vækstbarometer også omdrejningspunkt for vores aktiviteter. Eksempelvis har årets Topmøde fokus på digitalisering og ny teknologi og adgangen til kerneressourcer, eksemplificeret med stærke fynske virksomhedscases.”

169 virksomheder repræsentativt fordelt i de forskellige brancher har i perioden 13. januar til 14. februar svaret på spørgeskemaet, hvorfor situationen i konflikten mellem Ukraine og Rusland ikke afspejles.

Du kan læse og få inspiration i Det fynske Vækstbarometer 2021 her 

Steen Ernland: Tre gode råd til værdiskabelse i ledelser og bestyrelser

Steen Ernland, der blandt meget andet er medforfatter til bogen “Den Aktive Bestyrelse", giver her sit bud på, hvordan den moderne virksomhed skal tænke ledelse og bestyrelse i fremtiden for at tiltrække kapital fra investorer og opnå stærkere finansielle resultater.

Ledelseskonference: Den attraktive arbejdsplads

Den 5. oktober inviterer Fynsk Erhverv og UCL til Ledelseskonference: den attraktive arbejdsplads, hvor Christian Ørsted fortæller om, hvordan det aktuelle begreb om psykologisk tryghed kan være en af løsningerne på ledelses- og fastholdelsesproblematikkerne.

De tre største udfordringer i 2022/23

Er du interesseret i at vide, hvordan en række fynske erhvervsledere har knækket koden til succes i forhold til tre af de største udfordringer i 2022/2023?

Energipriser ændrer forbrugsmønstre – få gode råd

Siden Ruslands invasion af Ukraine er energipriserne steget enormt, og både virksomheder og private forbrugere har fået rekordhøje udgifter til blandt andet gas, el, benzin og diesel. Samtidig har Ruslands invasion understreget, at klimapolitik og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen, og at den grønne omstilling er afgørende for klimaet og uafhængigheden af russisk energi. Hos Energi […]

Kriser er gode for kreativiteten

Selvom de forgangne år har budt på en række udfordringer på verdensplan, så er INGENIØR'NE optimistiske for fremtiden, der står på nye løsninger på nuværende projekter og fyldte ordrebøger. I artiklen giver afdelingschef, Bjarne Linde Jensen, og markedschef, Anders Friis-Wandall Nielsen, gode råd til virksomheder, der går med byggeri i tankerne.

Sommerhilsen fra formanden

Kære fynske erhvervsliv Velkommen tilbage fra sommerferie. Tilbage på jobbet kan vi spørge os selv: Skal vi nu se på skyfri himmel og sol eller mørke skyer i horisonten? Det kan anskues på flere måder. Jeg vælger den positive anskuelse trods en omverden af bekymringer, ikke mindst i medierne. Der forventes trods alt vækst i […]

Styrk din virksomhed med Fynsk Erhvervs arrangementer

Fynsk Erhverv byder det fynske erhvervsliv velkommen tilbage fra ferie. Er du i gang med at planlægge 2. halvår, kan du roligt sætte kryds i kalenderen og komme til spændende arrangementer i løbet af året. Vi har en masse på programmet, som giver dig ny viden, værktøjer og inspiration til at styrke din virksomhed. I […]

Erhvervsnetværk giver værdifuld sparring i hverdagen

Fynske erhvervsledere sparrer og debatterer i fortrolige fora i Fynsk Erhvervs netværksgrupper. Bloomits Claus Lethenborg er ikke i tvivl om, at han er blevet klædt på til at træffe bedre beslutninger for sin virksomhed. Du har netop nu mulighed for at byde ind på en af de ledige pladser i netværksgrupperne pr. 1. august. Vi matcher dig med den gruppe, der vil give dig størst værdi

Fynske virksomheder holder øje med udviklingen i Kina

Mens de fleste danskere ikke længere skænker Covid-krisen mange tanker i deres hverdag, er situationen uændret kaotisk i forhold for virksomheder med kinesiske forbindelser.