Nye partnervirksomheder

Nyheder • 18/12/2015

Det fynske arbejdsmarked i vækst: Virksomhederne efterspørger arbejdskraft i alle kategorier

Fynsk Erhverv har igennem Det Fynske Erhvervspanel spurgt et repræsentativt udvalg af fynske virksomheder om deres forventninger til fremtiden med særligt fokus på arbejdskraft. Overordnet har erhvervslivet meget positive forventninger til fremtiden, men mange virksomheder forudser mangel på kvalificeret arbejdskraft på Fyn. Flere uddannede og branding af Fyn og de fynske byer som attraktive områder at bo og arbejde i samt en mere positiv omtalte af de forskellige fag og  uddannelser er nogle af de bud, erhvervslivet selv peger på, for at  imødegå denne udfordring. 

249 virksomheder har i november 2015 deltaget i en stor arbejdskraftsundersøgelse gennemført i Det Fynske Erhvervspanel.

Virksomhederne er i alle størrelser og kommer fra alle brancher på Fyn og fra alle fynske kommuner – dog med en lille overvægt af lidt større virksomheder.

Undersøgelsen har fokus på virksomhedernes forventede arbejdskraftsbehov i fremtiden, og generelt tegner den et positivt billede af situationen på Fyn – men også en markant udfordring ift. den forventede adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Halvdelen forventer flere ansættelser inden for kort tid
49,9 procent af de adspurgte forventer at udvide medarbejderstaben inden for de næste to år, og kun 5,3 procent forventer at skære ned i antal ansatte. I de seneste to år har 44,4 procent ansat flere og kun 12,7 procent skåret ned.

– At halvdelen af de adspurgte regner med at ansætte flere medarbejdere inden for relativt kort tid er en meget tydelig indikator på, at der for alvor er optimisme hos de fynske virksomheder. Erhvervslivet regner med, at den positive udvikling fra de seneste år fortsætter, og at den bliver endnu bedre i den nære fremtid, fortæller Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv

“At halvdelen af de adspurgte regner med at ansætte flere medarbejdere inden for relativt kort tid er en meget tydelig indikator på, at der for alvor er optimisme hos de fynske virksomheder.”

Rift om de velkvalificerede
Erhvervslivets forventninger til fremtiden er optimistiske, men undersøgelsen viser også en klar udfordring: adgangen til kvalificeret arbejdskraft på Fyn.

74,2 procent af de adspurgte forventer at kunne besætte alle ledige stillinger med velkvalificerede medarbejdere på kort sigt (2 år), og 70,2 procent forventer at kunne besætte alle ledige stillinger med velkvalificerede medarbejdere på længere sigt (5 år).

– Det er selvfølgelig positivt, at et stort flertal af de fynske virksomheder forventer at kunne besætte deres ledige stillinger med kvalificerede medarbejdere, men når 25-30 procent af virksomhederne ikke forventer at kunne finde den nødvendige kvalificerede arbejdskraft de kommende år, så står vi over for en markant udfordring, udtaler Jytte Reinholdt.

24,8 procent af de adspurgte forventer udfordringer med at finde faglært arbejdskraft, 13,9 procent forventer udfordringer med at finde specialister, 14,3 med mellemlange uddannelser, 9,8 procent med elever/lærlinge, 9,4 procent med lange uddannelser og 6,4 procent forventer udfordringer med at finde ufaglærte.

“Det er selvfølgelig positivt, at et stort flertal af de fynske virksomheder forventer at kunne besætte deres ledige stillinger med kvalificerede medarbejdere, men når 25-30 procent af virksomhederne ikke forventer at kunne finde den nødvendige kvalificerede arbejdskraft de kommende år, så står vi over for en markant udfordring.”

– Undersøgelsen viser, at det er velkvalificerede medarbejdere generelt, der kommer til at blive mangel på. Både faglærte og folk med mellemlange- og lange videregående uddannelser og ikke mindst specialister,  fortæller Jytte Reinholdt.

Det er bl.a. håndværkere generelt, der efterspørges i uddannelsen, og specialister inden for områder som IT, automation, 3D- og robotteknologi og sundhed, ligesom ingeniører, økonomiuddannede og handelsuddannede også efterspørges af mange.

Flere uddannede, branding af Fyn og branding af fag
30,6 procent af de adspurgte mener, at for få uddannede/udlærte er den største forhindring for at tiltrække den arbejdskraft, de har brug for, 20,1 procent mener manglende status i deres branche, 15,3 procent virksomhedens beliggenhed, 13,9 procent løn- og ansættelsesvilkår, 10 procent arbejdstiderne, 6,7 procent offentlig transport og 3,3 procent sprogbarrierer.

De adspurgte virksomheder svarer selv, at de på den korte bane har ansat lærlinge og udenlandsk arbejdskraft for at imødegå arbejdskraftsmangel og på tredjepladsen svarer de, at de har outsourcet opgaver.

– Resultatet viser, at det er vigtigt, de fynske unge har mulighed for at vælge et bredt udbud af uddannelser – både i bredden og i dybden. Vi kan i hvert fald se, at der er gode karrieremuligheder fra faglærter til specialister i de fynske virksomheder fremover, udtaler Jytte Reinholdt.

Virksomhederne har i undersøgelsen haft mulighed for selv at komme med deres bud på, hvad der kan imødegå udfordringen med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Til det spørgsmål er et klart gennemgående svar varianter af ‘Uddannelse af flere’, ’Branding af Fyn (eller specifikke områder/byer på Fyn) som attraktivt sted at bo og arbejde’ og ’Branding af vores branche og uddannelser til vores branche som attraktive’.

– Det er bemærkelsesværdigt, at så mange nævner branding af såvel Fyn og deres virksomheds lokalområde som branding af deres specifikke branche som et effektivt tiltag til at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det viser, at positive fortællinger har stor indflydelse på, hvordan folk agerer. Derfor skal vi i fællesskab hjælpe til med at udbrede kendskabet om Fyn som et godt sted at bo og arbejde om som et centralt sted i Danmark i fremgang. Her har vi alle et ansvar, siger Jytte Reinholdt og fortsætter:

– Og så skal der også gøres en indsats for at give status til alle fag og uddannelser – ikke kun nogle få udvalgte. Der er nemlig brug for os alle sammen, og der er brug for, at vi er dygtige, så det skal være i selve fagligheden, at prestigen, statussen og anerkendelsen ligger.

Steen Ernland: Tre gode råd til værdiskabelse i ledelser og bestyrelser

Steen Ernland, der blandt meget andet er medforfatter til bogen “Den Aktive Bestyrelse", giver her sit bud på, hvordan den moderne virksomhed skal tænke ledelse og bestyrelse i fremtiden for at tiltrække kapital fra investorer og opnå stærkere finansielle resultater.

Ledelseskonference: Den attraktive arbejdsplads

Den 5. oktober inviterer Fynsk Erhverv og UCL til Ledelseskonference: den attraktive arbejdsplads, hvor Christian Ørsted fortæller om, hvordan det aktuelle begreb om psykologisk tryghed kan være en af løsningerne på ledelses- og fastholdelsesproblematikkerne.

De tre største udfordringer i 2022/23

Er du interesseret i at vide, hvordan en række fynske erhvervsledere har knækket koden til succes i forhold til tre af de største udfordringer i 2022/2023?

Energipriser ændrer forbrugsmønstre – få gode råd

Siden Ruslands invasion af Ukraine er energipriserne steget enormt, og både virksomheder og private forbrugere har fået rekordhøje udgifter til blandt andet gas, el, benzin og diesel. Samtidig har Ruslands invasion understreget, at klimapolitik og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen, og at den grønne omstilling er afgørende for klimaet og uafhængigheden af russisk energi. Hos Energi […]

Kriser er gode for kreativiteten

Selvom de forgangne år har budt på en række udfordringer på verdensplan, så er INGENIØR'NE optimistiske for fremtiden, der står på nye løsninger på nuværende projekter og fyldte ordrebøger. I artiklen giver afdelingschef, Bjarne Linde Jensen, og markedschef, Anders Friis-Wandall Nielsen, gode råd til virksomheder, der går med byggeri i tankerne.

Sommerhilsen fra formanden

Kære fynske erhvervsliv Velkommen tilbage fra sommerferie. Tilbage på jobbet kan vi spørge os selv: Skal vi nu se på skyfri himmel og sol eller mørke skyer i horisonten? Det kan anskues på flere måder. Jeg vælger den positive anskuelse trods en omverden af bekymringer, ikke mindst i medierne. Der forventes trods alt vækst i […]

Styrk din virksomhed med Fynsk Erhvervs arrangementer

Fynsk Erhverv byder det fynske erhvervsliv velkommen tilbage fra ferie. Er du i gang med at planlægge 2. halvår, kan du roligt sætte kryds i kalenderen og komme til spændende arrangementer i løbet af året. Vi har en masse på programmet, som giver dig ny viden, værktøjer og inspiration til at styrke din virksomhed. I […]

Erhvervsnetværk giver værdifuld sparring i hverdagen

Fynske erhvervsledere sparrer og debatterer i fortrolige fora i Fynsk Erhvervs netværksgrupper. Bloomits Claus Lethenborg er ikke i tvivl om, at han er blevet klædt på til at træffe bedre beslutninger for sin virksomhed. Du har netop nu mulighed for at byde ind på en af de ledige pladser i netværksgrupperne pr. 1. august. Vi matcher dig med den gruppe, der vil give dig størst værdi

Fynske virksomheder holder øje med udviklingen i Kina

Mens de fleste danskere ikke længere skænker Covid-krisen mange tanker i deres hverdag, er situationen uændret kaotisk i forhold for virksomheder med kinesiske forbindelser.