Nye partnere i 2021

Nyheder • 15/03/2021

Ekspert: Corona har ændret supply chain-mønstre

Godkendelsen og frigivelsen af en række vacciner har gjort det realistisk at tro på, at coronapandemien klinger af inden for en overskuelig periode, og at der kan lettes på de mange restriktioner.

Ifølge Tom Sterobo, der er lektor på Syddansk Universitet og driver virksomheden Sterobo Concepts med speciale i logistik, supply chain management og forretningsudvikling, er der imidlertid klare tendenser til, at store dele af erhvervslivet forbereder sig på en helt ny hverdag. Uden at tøve giver han sit bud på de vigtigste ændringer, pandemien har sat igang:

Krisen har øget fokus på strategierne omkring logistik og supply chain-management, så hvor der var meget fokus på, om man var lean eller agile, så er kodeordet nu resilience, altså modstandsdygtighed og robusthed,

Tom Sterobo
Tom Sterobo, Lektor ved SDU ved Institut for Teknologi og Innovation samt stifter af virksomheden Sterobo Concepts ApS, der rådgiver inden for Logistik, Supply Chain Management og forretningsudvikling

Mulige konflikter

Tom Sterobo noterer sig blandt andet, at de lukkede grænser og butikker gjorde det akut nødvendigt for mange virksomheder at tænke i nye baner, og det er kommet til udtryk i tanker om nye forsyningskæder og en anderledes distribution.

“Mønstrene er blevet ændret, og der bliver set meget på, hvad det egentlig er, logistikken og supply chain skal bidrage med i virksomheden. Måske skal man have flere forsyningskilder, og måske skal der også være flere distributionskanaler. Og det sidste giver for eksempel åbenlyse konflikter, når en virksomhed, som tidligere udelukkende gik gennem et grossistled, nu også selv sælger direkte til forbrugerne på internettet,” siger Tom Sterobo videre, der anfører, at virksomhederne på den måde kan blive deres egne kunders konkurrent.

“Der ligger en del strategi i de overvejelser, når virksomheden risikerer at gnave af et tidligere ben og miste en kanal, der ellers har givet omsætning. Samtidig betyder øget direkte websalg til forbrugerne også, at der skal gang i en omfattende returlogistik, som grossist- og detailledet tidligere har taget sig af,” lyder det videre fra Tom Sterobo.

Døre åbner sig – andre forbliver lukkede

Det øgede fokus på modstandsdygtighed betyder ifølge Tom Sterobo også, at mange virksomheder har ændret i leverandørkæden, mens andre er på vej.

“For produktionsvirksomhederne bliver det et ekstra vigtigt parameter at være tæt på kunderne og tilbyde robusthed den vej. Tendensen er allerede klar i forhold til outsourcing og offshoring, for det bliver taget hjem til Europa og Danmark for at øge forsyningssikkerheden og -hastigheden. Og så bliver der arbejdet med strategier for, hvor vigtig produktionsprisen er i forhold til forsyningssikkerheden – og om virksomheden skal source flere steder fra,” fortæller Tom Sterobo og pointerer, at de ændrede forhold åbner dørene for nye samarbejder.

“Krisen har betydet, at der bliver kigget grundigt på hele designet af virksomhedens Supply Chain, og der er ingen virksomheder, som er for store eller for små til at forholde sig til det. Det betyder også, at der ligger oplagte samarbejder for for eksempel tredjeparts logistikleverandører, der kan positionere sig skarpt på specialisering og på at overtage flere af de administrative ydelser,” siger Tom Sterobo, som ikke er i tvivl om, at pandemien kræver blivende forandringer:

Tendensen er helt klar i øjeblikket. Der bliver tænkt meget i, hvilke relationer virksomheden skal have til kunderne og til distributørerne i det fremtidige setup, og der er ingen tvivl om, at de virksomheder, som tror, at det hele svinger tilbage til den gamle normal, de bliver skuffede.

Verdensmål rykker op på dagsorden

Ud over de nye tendenser i de logistiske forhold med at få produceret og flyttet varer, var der allerede gang i en trend i forhold til at opfylde FNs 17 verdensmål, da corona-pandemien satte verden på pause. Og Tom Sterobo ikke i tvivl om, at den udvikling fortsætter:

“Lige nu står der corona over det hele, men FNs verdensmål er en vigtig parameter i fremtiden. Der bliver øget fokus på miljøpåvirkning og returdel, og her står de danske virksomheder generelt rigtig godt.”

“Det er en udfordring at have hånd i hanke med alt, hvad der foregår i hele kæden, så der er styr på arbejdsmiljø, miljøbelastning og så videre, men implementering af verdensmålene rykker meget snart højt op på dagsordenen igen,” vurderer Tom Sterobo.