Nye partnere i 2021

Ukategoriseret • 12/11/2021

Arbejdskraft, infrastruktur og klimadagsordenen topper ønskelisten

Fynsk Erhverv sætter i forbindelse med det forestående kommunalvalget den 16. november  erhvervslivets behov på den politiske dagsorden ved forskellige lejligheder.  Rundt på Fyn har vi sat den ’siddende’ borgmester og dennes udfordrer nr. 1 stævne ved fyraftensmøder på lokale virksomheder  med det formål at få sat fokus på de aktuelle udfordringer og behov, som virksomhederne står med her og nu og på den lidt længere bane (5 år).

Møderne er blevet afviklet i samarbejde med gode samarbejdspartnere som Nordea, Danske Bank og Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, som alle har leveret indsigtsfulde og relevante indlæg til inspiration for de fremmødte erhvervsledere.   Ligeledes har værtsvirksomhederne bidraget med et indblik i deres aktuelle udfordringer og prioriteringer, og Fynsk Erhverv har adresseret 5 væsentlige indikatorer på fremtidens vækst, som fremgår af Det fynske Vækstbarometer, og som stiller nye krav til virksomhedernes rammevilkår.

Forud for møderne har vi gennemført lokale spørgeskemaundersøgelser for at afdække virksomhedernes aktuelle udfordringer og deres ønsker og indspark til et endnu bedre erhvervsklima.  Med få lokale afvigelser er de væsentligste ønsker følgende:

  • Hjælp til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft
  • Bedre fysisk og digital infrastruktur
  • Mindre bureaukrati og kortere sagsbehandlingstider
  • Samarbejde omkring den grønne omstilling

Fynsk Erhverv fortsætter indsatsen frem til kommunalvalget den 16. november for at sikre fokus på det lokale erhvervsklima og en høj prioritering af det lokale erhvervsliv, så vi i den næste 4-årige valgperiode vil se et endnu stærkere fokus på det erhvervsliv, der i  høj grad er med til at finansiere den lokale velfærd.

 

 

 

Fremtidsforsker: Vi skal turde prøve kræfter med fremtiden

Ifølge fremtidsforsker Liselotte Lyngsø sker udviklingen så hurtigt, at man i dag snarere taler Science Fiction end Science Faction

KV21:  Gør Odense tilgængelig, levende og attraktiv

Nyt udspil til en ”Vision for Odenses vejnet og lufthavn” fra Konservative i Odense rammer centralt ned i de udfordringer, som både borgere og erhvervsliv støder på allerede i dag.  Og derfor er udspillet et godt forhandlingsudspil for fremtidige investeringer i et tilgængeligt, levende og attraktivt Odense. Der er en udbredt opfattelse af, at det […]

Lars Tvede: Fremtiden er allerede en del af hverdagen

Ifølge Lars Tvede er det yderst vigtigt, at de fynske virksomheder udnytter de teknologiske landvindinger, så de er rustet til at møde den internationale konkurrence. Du kan møde ham på Fynsk ErhvervsTopmøde den 17. november på Hindsgavl Slot

Stop regelrytteriet!

I dansk erhvervsliv kæmper vi i øjeblikket med et bureaukrati og lange sagsbehandlingstider, når vi har en aktuel byggesag og diverse andre ansøgninger hos det offentlige.  For en stor dels vedkommende skyldes det absurde regler og komplicerede it-systemer, uanset projektets størrelse og omfang. F.eks. er der bestemmelser i bygningsreglementet, som komplicerer såvel ansøgningsprocedurer som byggesagsbehandlingen […]

Vi skal bruge energien bedre – måske kan du hjælpe?

Af Pernille Weiss, K, medlem af Europa-Parlamentet. Siden jeg skrev sidst, er jeg blevet udpeget som min partigruppes forhandler af revideringen af energieffektiviseringsdirektivet (EED). Det er en stor opgave. Dels fordi energieffektivisering er noget af det mest oplagte: Energi, der ikke bruges, skal der ikke betales for, og det belaster ikke klimaet. Dertil er det […]

Mød Fynsk Erhverv på Iværksætterugen i Odense

Når Odenses iværksætteruge løber at staben i uge 45, kan du finde Fynsk Erhverv og vores messestand på Startup Summit’21 på Nature Energy Park d. 9. -10. november 2021. Uanset, om du står med en idé skrevet ned på en serviet, eller du er garvet iværksætter med masser af erfaring – så tilbyder Startup Summit’21 […]

Erhvervsledere tager netværket med på golfbanen

Intensiv fortrolighed og spændende dialoger. Og så en fælles glæde ved at spille golf. Det er, hvad de 16 fynske erhvervsledere i Fynsk Erhvervs Business Challenge Golf-netværk får, når de 11 gange om året mødes til deres fælles netværksdage.

Ny SDU Business School skal styrke det regionale erhvervsliv

5.000 studerende fordelt på forskellige erhvervsøkonomiske uddannelser på de forskellige campusser under SDU vil være med til at tegne fremtidens erhverv i regionen

Branding og bæredygtighed øverst på tavlen

På KV21 Fyraftensmødet i Assens kommune efterlyste de lokale erhvervsledere fortsat dialog og samarbejde med Assens Kommune.