Fynsk Erhverv overholder alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer ift. Corona Vi sørger for, at du kan føle dig tryg til Fynsk Erhvervs arrangementer Kontakt os hvis du har spørgsmål
Fynsk Erhverv overholder alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer ift. Corona Vi sørger for, at du kan føle dig tryg til Fynsk Erhvervs arrangementer Kontakt os hvis du har spørgsmål

Nyheder • 28/06/2020

5 skarpe til: Advokaten

Coronakrisen har ramt dansk erhvervsliv på flere parametre, og det gælder også de fynske virksomheder. Selvom hverdagen så småt er på vej tilbage kan krisen stadig mærkes, og for mange virksomheder betyder det både små og store ændringer hvad angår drift og strategi.

Men hvordan er din virksomhed stærkest stillet til at håndtere krise og forandring?

De virksomheder som er agile og omstillingsparate, er som regel også dem, der kommer stærkest ud af en krise. Og det gælder også i Coronakrisens tilfælde. Det handler om at kunne dykke ned i skuffen og gentænke strategien, der hvor der er behov for det – og det inden for kort tid. Derfor centrerer Christian hans fem råd omkring de områder, du som virksomhedsejer altid bør have fokus på. Så er du bedst muligt stillet når en ny krise rammer:

1. Sørg for orden i penalhuset

Det handler i bund og grund om, at virksomheden skal sørge for, at der er styr på eget hus. Penalhuset omfatter i denne sammenhæng dokumentation for alt fra den basale drift af virksomheden til strategi, regnskaber, budgetter, aftaler, forsikringsforhold, complianceforhold osv. Har man styr på alle disse forhold, minimeres risici, og virksomheden sikrer sig det bedst mulige juridiske fundament at drive virksomhed på.

2. Tænk skriftlighed

Tænk skriftlighed ind i alle led af virksomheden, også ejerne imellem. Alt starter i udgangspunktet med stor grad af enighed, men forskellige forhold udvikler sig ofte. Når først en uenighed er opstået, er det i mange tilfælde vanskeligt at finde en løsning, og en ellers god relation kan dermed være ødelagt. Sørg derfor altid for at tænke skriftlighed ind, så der ikke er tvivl om aftalerne i tilfælde af uenighed og konflikt. Det opleves desværre ofte, at en række forhold er baseret på mundtlige aftaler, som er vanskelige at dokumentere, ligesom parterne efterfølgende vil have forskellige opfattelser af, hvad der egentlig blev aftalt. Fastlæg derfor en intern procedure for håndtering af dokumenter og eksempelvis mails, så man sikrer, at alle aftaler findes på skrift eller er bekræftet skriftligt.

3. Forventningsafstem

Træf velovervejede og velfunderede valg i forhold til virksomhedens behov for udførlige skriftlige aftaler. Dette med henblik på at sikre en tilstrækkelig forventningsafstemning i forhold til samarbejdsrelationer, kunder, leverandører, medarbejdere, investorer, en eventuel udlejer mv. Og man bør overveje at søge professionel rådgivning i denne forbindelse. Værdien vil vise sig i undgåede tvister, og når en tvist alligevel opstår, vil virksomheden stå med bedre muligheder for en tilfredsstillende løsning.

4. Ret fokus mod de kommercielle forhold

Overvej altid de kommercielle forhold i alle aftaleforhold. Opstår der en tvist, så hold øjnene på den kommercielt bedst mulige løsning og tilsidesæt så vidt muligt de personlige følelser. Tænk på virksomhedens bedste på den lange bane. Det kan gøre ondt at være kompromissøgende, men det lønner sig ofte i form af bedre, mere nuancerede og hurtigere løsninger.

5. Følg op – særligt efter ændringer i f.eks. drift og strategi

Sørg for at der løbende følges op på alle indgåede aftaler. På den måde sikres det, at de også efterleves i praksis – ellers er de ikke meget værd. Efterleves de ikke af den ene eller anden årsag, er der behov for, at dette bliver håndteret behørigt. Dette punkt glemmes ofte, og aftaler lægges i skuffen for først at blive taget frem den dag, der er opstået en tvist. Som konsekvens af Corona og eventuelle ændringer i virksomheden, skal der også tænkes over mulig revision af aftaler, da virksomheden måske befinder sig på et andet stadie. Og det vil ofte medføre et behov for at opdatere de juridiske forhold.

Vi ser desværre ofte, at der er for lidt fokus rettet mod ovenstånde overvejelser, og derfor kan man risikere at komme på bagkant. Rettidig omhu er altid at foretrække.

Presset på likviditeten som konsekvens af Corona?

Er din virksomhed presset og kniber det med likviditeten, er det vigtigt som ledelse at være opmærksom herpå. Som ledelse i virksomheden er du forpligtet til, til enhver tid, at sikre at virksomheden har et forsvarligt kapitalberedskab (likviditet). Konsekvensen ved en eventuel efterfølgende konkurs kan blive, at ledelsen bliver holdt ansvarlige for ikke at have sikret et forsvarligt kapitalberedskab og have forsat driften længere end de burde. Derved risikerer man at blive holdt ansvarlig for kreditorernes tab.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Læs også:

Fem skarpe til erhvervspsykolog Patricia Hammershøj Binggeli, Psykologerne på Torvet

Fem skarpe til revisoren, Claus Damhave, partner i PwC

Fem skarpe til banken, Jan Reifling, områdedirektør i Danske Bank Erhverv Fyn