Nyheder • 29/05/2020

5 skarpe til: Revisoren

5 skarpe spørgsmål til revisoren pwc fynsk erhverv

Corona-krisen udfordrer virksomhederne på forskellig vis, de fleste på tabt omsætning og mangel på likviditet. Som virksomhedsleder skal der træffes en række vanskelige beslutninger og af den seneste temperaturmåling fremgår det, at 42% af de fynske virksomheder i den forbindelse har rådført sig med sin revisor.

Vi stiller ‘fem skarpe’ til Claus Damhave, director hos PwC i Odense.

 

Spørgsmål 1: Hvordan ser PwC på den aktuelle situation i det fynske erhvervsliv, hvor mange virksomheder er påvirket negativt som følge af COVID-19-krisen?

Svar: COVID-19-krisen har ramt dansk erhvervsliv, og mange danske virksomheder oplever stort tab af omsætning og indtjeningsgrundlag, hvilket også er gældende for de fynske virksomheder. Selvom der er ydet hjælpepakker til erhvervslivet, bliver der tæret på virksomhedernes egenkapital og likviditet. Vores seneste analyse ‘COVID-19: økonomiske konsekvenser for dansk erhvervsliv’ viser, at krisen går værst ud over de mindre virksomheder, når det gælder egenkapitalen. Godt 10 % af SMV’erne kommer ifølge analysen ud med negativ egenkapital på den anden side af krisen. Det er især de små detailvirksomheder uden veletablerede webbutikker, der lider de store tab. Det skyldes bl.a., at virksomheder uden webbutikker ikke i samme udstrækning har haft mulighed for at afsætte deres varer under nedlukningen.

Man kan kun håbe, at genåbningen i både Danmark og i mange andre lande vil have en positiv indvirkning på dansk og fynsk erhvervsliv, selvom vi nok alle skal indstille os på, at der går en rum tid, før vi er tilbage på samme niveau som før COVID-19-krisen.

 

Spørgsmål 2: Hvordan finder jeg ud af, om jeg kan få kompensation for faste omkostninger?

Svar: Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en hjemmeside med alt om hjælpepakker, vejledning til ansøgning om kompensation mv. – https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed

Hjemmesiden indeholder også en guide til kompensationsordninger, hvor du via svar på 5-6 spørgsmål får et overblik over, hvilke kompensationsordninger der kan være relevante for din virksomhed. Alternativt kan du tage fat i din revisor og drøfte dine muligheder med ham/hende, ligesom vi i PwC har lavet en FAQ, der giver svar på de oftest stillede spørgsmål om regeringens hjælpepakker – https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/03/sprogsmal-svar-covid-19.html

Generelt kan du søge om kompensation for faste omkostninger, hvis din virksomhed forventer et fald i omsætningen på mindst 35 % i hele perioden eller i en periode have haft forbud mod at holde forretningen åben. Du kan få kompensation for op til 80 % af de forventede faste omkostninger i din virksomhed, dog mulighed for 100% i perioden, hvor du har været tvangslukket.

 

Spørgsmål 3: Hvordan skal din virksomhed forholde sig i forbindelse med genåbningen af samfundet, når du har søgt om lønkompensation?

Svar: Vi har løbende søgt at få Erhvervsstyrelsens afklaring af, hvordan virksomheder skal forholde sig i forbindelse med genåbningen af samfundet, når virksomheder har søgt om lønkompensation.

Erhvervsstyrelsen har nu på virksomhedsguiden.dk offentliggjort, at hvis virksomheden allerede har fået godkendt en ansøgning om lønkompensation, er det muligt at genindkalde enkelte eller alle medarbejdere i hjemsendelsesperioden.

Hvis virksomheden genindkalder medarbejdere, vil virksomheden stadigvæk være omfattet af kriteriet om, at 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte skal være hjemsendt målt som et gennemsnit over den periode, virksomheden har søgt lønkompensation for. Hvis genindkaldelsen fører til, at virksomheden kommer til at ligge under kriteriet, kan virksomheden blive bedt om at dokumentere behovet for at genindkalde medarbejderne – fx fordi virksomheden fik ordrer, som den ikke havde forudset eller anden øget økonomisk aktivitet. Hvis dette er tilfældet, vil virksomheden fortsat være berettiget til lønkompensation, også selvom den kommer under kriteriet om 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Erhvervsstyrelsen har ligeledes meldt ud på virksomhedsguiden.dk, at det ikke er muligt for virksomheden at udtræde af ordningen vedrørende lønkompensation, før udløb af den periode som virksomheden har søgt om lønkompensation for.

Hvis virksomheden genindkalder medarbejderne, vil der skulle tilbagebetales kompensation for de dage, hvor medarbejderne er kaldt tilbage på arbejde.

Det vil blive afdækket i den efterfølgende kontrolfase, hvor meget hver enkelt virksomhed skal betale tilbage til Erhvervsstyrelsen.

 

Spørgsmål 4: Hvordan forholder jeg mig til cybersikkerhed, nu hvor hverdagen er mere og mere digital?

Svar: Det er blevet endnu vigtigere end tidligere, at virksomhederne tager stilling til cyber- og informationssikkerheden og et trusselslandskab, der er i stadig forandring. Desværre udnytter de cyberkriminelle krisen til at skabe hul igennem til såvel borgere som virksomhedernes it-systemer, og pandemien giver desværre grobund for cyberkampagner, som udnytter social manipulation. Det giver grund til øget bekymring: 90% af alle angreb starter med phishing, der er en af de mest effektive former for social manipulation på internettet. Antivirusselskaber og sikkerhedsleverandører verden rundt melder om markant stigning i phishingkampagner, der spiller på vores frygt for COVID-19. Særligt to faktorer understøtter hackernes arbejde:

  • Folk efterlyser råd og vejledning fra autoriteter
  • Der findes allerede en jungle af information knyttet til COVID-19.

Disse faktorer gør, at corona-relaterede phishing e-mails fra afsendere, som udgiver sig for at være arbejdsgiveren eller myndighedsinstanser, kan være effektive.

En anden potentiel risiko er den øgede brug af hjemmearbejde. Hjemmekontoret er et vigtigt smittereducerende tiltag, som er blevet iværksat af mange organisationer for de funktioner, hvor det er muligt. Samtidigt er det vigtigt, at it-sikkerheden prioriteres, eftersom arbejde udenfor virksomhedens faciliteter og netværk medfører en øget risiko.

De vigtigste tiltag vil være at sikre, at it-sikkerhedsorganisationen ikke er underbemandet, og at man tager det nye trusselsbillede til efterretning. Det kan eksempelvis betyde, at man skal styrke overvågningen og evnen til at reagere på hændelser, eller at man udfører coronarelaterede phishing-tests for at øge medarbejdernes bevidsthed om truslen.

Desuden bør der laves en indsats for at skabe awareness hos medarbejderne om risikoen ved hjemmekontor og fjernarbejde. Dette kan være et godt tidspunkt at revidere retningslinjer og arbejde målrettet for at hjælpe medarbejderne med at agere trygt online.

 

Spørgsmål 5: Hvordan kan jeg forbedre likviditeten i min virksomhed?

Svar: Mange virksomheder kan ende i en situation, hvor der er brug for ekstra fokus på forbedring af likviditeten, fx på grund af en krise. Når likviditeten er begrænset, er det en god idé at fokusere på de tiltag, du kan gøre, for at skabe yderligere likviditet. Du kan fx arbejde med følgende for at forbedre likviditeten i din virksomhed:

Gå i dialog med dine leverandører

Et godt sted at starte, når du skal forbedre likviditeten i din virksomhed, er ved dine leverandører. Her er især to ting, du kan fokusere på:

  • Gennemgå betalingsbetingelser
  • Udnyt kontantrabatter

Debitorer – du skal sikre, at du får de penge ind, du forventer

Et andet område, der er vigtigt at optimere for at forbedre din virksomheds likviditet, er dine debitorer. Her er det især vigtigt, at du har fokus på at få de penge ind, du forventer. Du kan blandt andet arbejde med følgende:

  • Hurtigere fakturering
  • Kortere betalingsbetingelser
  • Tæt opfølgning på betalinger
  • Undgå kontantrabatter

Reducér dit lager

Det er også vigtigt, at du har fokus på at have god lagerstyring. Her skal du søge at nedbringe dit lager, så du frigør penge, og på den måde forbedrer din likviditet. Hav fx fokus på:

  • Få solgt ud af dit lager
  • Køb kun det mest nødvendige

Hav tæt styring af økonomien i din virksomhed

I usikre tider er det godt, hvis du har en tæt styring af din økonomi – tættere end du normalt ville have. Vi anbefaler, at du fx følger din økonomi på ugebasis, så du altid er helt opdateret med situationen i din virksomhed. Det gør det nemmere og mere overskueligt for dig at følge udviklingen, så du altid har et overblik over de områder, du eventuelt kan skære ned på.

 

Hos PwC holder man løbende øje med udviklingen og nye udspil fra regeringens side. Virksomheder kan følge med på pwc.dk/covid, der løbende bliver opdateret og holder virksomheder orienteret med den seneste viden, så de kan forberede sig og håndtere situationen bedst muligt.