Nyheder • 12/05/2020

5 skarpe til: BANKEN

Corona-krisen udfordrer virksomhederne på forskellig vis, de fleste på tabt omsætning og mangel på likviditet. Virksomhedslederne står foran vanskelige beslutninger og af den seneste temperaturmåling fremgår det, at kun 13% har rådført sig med sin bank.
Vi stiller ‘fem skarpe’ til Danske Banks områdedirektør, Jan Reifling:
1. Hvordan ser Danske Bank på den aktuelle situation i det fynske erhvervsliv, hvor fire ud af fem virksomheder er påvirket negativt som følge af coronakrisen?Coronakrisen er en ekstraordinær situation, som ser ud til at ramme stort set alle. Fynske virksomheder ser ikke ud til at være ramt hverken hårdere eller blødere end andre landsdele, så både her og i resten af landet har vi en stor fælles opgave i at komme tilbage på sporet. Den igangværende genåbning er et lys for enden af tunnelen, og vi vil som bank fortsat strække os langt for at hjælpe de fynske virksomheder gennem krisen.

2. Hvad kan de fynske virksomheder forvente, og hvordan skal de forberede sig til mødet med banken?Som følge af den ekstraordinære situation har vi udvidet støtten og rådgivningen til virksomheder, som er ramt økonomisk. Vi vil gå langt for at afbøde de fynske virksomheders udfordringer og ud fra den enkelte virksomheds situation vurderer vi, hvordan vi bedst kan hjælpe, og vi opfordrer alle virksomheder til at kontakte os, hvis de kan se, at de bliver udfordrede af krisen på kort eller længere sigt.

Først og fremmest er det vigtigt selv at få skabt et overblik, og at virksomheden selv identificerer, hvilke ”håndtag” der med fordel kan skrues på for at minimere de finansielle udfordringer.

Som virksomhed kan man forberede sig på dialogen med os ved at få overblik over indtægter og udgifter, fx i form af et likviditetsbudget for de næste måneder. Det er en også en god idé at skabe overblik over tiltag, der er iværksat eller kan iværksættes for at imødegå faldende omsætning, og hvilke afhængigheder virksomheden har til andre parter, fx leverandører. Endvidere har vi brug for indsigt i, hvilke hjælpepakker virksomheden har søgt eller vil søge. Det giver os det bedste udgangspunkt for en god dialog og for vores muligheder for at hjælpe virksomheden på vej.

3. Er der skærpede krav til kredit og låneoptag nu end før coronakrisen?
Nej, tværtimod. Som Danmarks største bank har vi et stort ansvar, og vi ønsker at gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe vores kunder bedst muligt gennem krisen. Vi tilbyder derfor udvidede muligheder til virksomheder, der er berørt økonomisk, og vi tilbyder kredit i tilfælde, hvor vi ikke ville have gjort det under normale omstændigheder. Dette gør vi for at hjælpe virksomhederne i denne helt ekstraordinære situation.

Det er dog ikke det samme som, at vi kan hjælpe alle. Både for virksomhederne og for os skal det gøres på en måde, så virksomhederne eksempelvis ikke ender i en situation, hvor de får for stor en gæld i forhold til at kunne drive en sund virksomhed, når vi kommer på den anden side af krisen.

4. Er der skærpede vilkår, f.eks. højere gebyrer og renter, nu end før coronakrisen?
Nej, vi har ikke skærpet vores vilkår på nogen måde som følge af situationen med corona. Tværtimod ønsker vi også i forhold til fx betaling af renter og gebyrer at gøre vores til, at virksomhederne kommer bedst muligt gennem krisen.

For eksempel har vi for de 90.000 mindste af vores erhvervskunder fritaget dem for gebyrer i forbindelse med ansøgninger om lån og kredit, relateret til coronakrisen.

Vi har hævet grænsen for, hvornår de skal betale negative renter for indeståender til kr. 500.000, og virksomhederne kan efter aftale få udskydelse af rentebetalinger, gebyrer og nedskrivninger på kredit.

5. Hvad er dit bedste råd til de fynske virksomheder lige nu?
Det er svært at komme med ét generelt råd, der passer til alle virksomheder, fordi virksomhedernes situation og udfordringer i forbindelse med coronakrisen er forskellige.

Men et godt råd er, at få sat ”det rigtige team” omkring virksomheden og få etableret dialog med/mellem virksomhedens vigtigste rådgivere eksempelvis revisor, advokat, Fynsk Erhverv, Erhvervshusene og banken.

Et godt og konstruktivt samspil mellem virksomheden og dens rådgivere vil sikre, at man som virksomhed ikke står alene med udfordringer, og at omfanget af de finansielle udfordringer bliver bedst muligt belyst og analyseret.

Herved opnås det bedste grundlag for en målrettet dialog og vigtigst at få skabt den rigtige løsning med virksomhedens bank, der sikrer at virksomheden kommer bedst muligt gennem krisen.

Vi har i Danske Bank indført en række tiltag for at hjælpe vores kunder gennem krisen, og vi råder også vores fynske erhvervskunder til at tage fat på os, så vi sammen kan kigge på mulighederne.