Nyheder • 06/01/2022

Netværkstilbud: Styrk din markedsværdi som professionelt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesnetværket_orange

Et bestyrelsesnetværk er et godt forum for de personer, som har en professionel tilgang til bestyrelsesarbejdet.

Der er lige nu ledige pladser for de rigtige profiler i Fynsk Erhvervs Bestyrelsesnetværk, så hvis du ønsker sparring til din professionelle bestyrelseskarriere i et fortroligt forum, så kontakt os nu for at høre mere om netværket og de fælles forventninger.

Gruppen består af fynske erhvervsledere med en bred bestyrelseserfaring, som bidrager med viden og erfaringer i en konstruktiv dialog med hinanden. Bestyrelsesnetværket faciliteres af Morten Kamuk Funder-Schmidt, der har fokus på værdiskabelsen i netværket:

Vi mødes ca. 5 gange årligt, hvor vi ofte har eksterne indlæg fra andre bestyrelsesformænd, -medlemmer eller ejerledere med en bestyrelsesvinkel på. Ud fra oplægget drøfter vi problemstillingen og inddrager vores fælles erfaringer i gruppen – det giver en rigtig god dynamik.

En del af medlemmerne har en bestyrelsesuddannelse, så det er den praktiske tilgang til bestyrelsesopgaverne, der bliver drøftet frem for teori. Medlemmerne udveksler erfaringer og kommer med bidrag, som man ikke kan læse i en bog – og det skaber værdi for alle i netværket.

Er du interesseret i at vide mere om bestyrelsesnetværket, så læs mere her

Du er også velkommen til at kontakte forretningsudviklerdirektør Kim Lyngbek på kly@fynskerhverv.dk eller tlf: +45 24 66 04 40.

Dystre toner og gode råd fra Topmødet 2022

Der er ingen grund til at være optimistisk omkring verdenssituationen. Men der er god grund til at handle på den. Til Fynsk ErhvervsTopmøde gik økonomiprofessor fra Aarhus Universitet Philipp Schröder på scenen for at give sit syn på verdens tilstand.

Helge Munk modtager Tietgenprisen 2022

Ved Fynsk ErhvervsTopmøde onsdag den 16. november fik Helge Munk under middagen overrakt Tietgenprisen.  Tietgenprisen, der er Fyns ypperste erhvervspris og har været uddelt hvert år siden 2005, tilfalder en visionær, fynsk erhvervsleder m/k, som har gjort sig særligt bemærket.

Ny satsning giver gladere kunder hos Micro Technic

Next Talent-projekt sikrer, at Micro Technics kunder bliver bedre informeret omkring igangværende projekter

Udfordringerne står i kø, mens vi venter på ny regering

Valgkampen er ovre, stemmerne talt op og de politiske sonderinger og forhandlinger om en ny regering er i gang. 16 fynske medlemmer af det nye folketing står klar til at tage fat, og der er nok at tage fat på, for udfordringerne står i kø. Der er sendt mange løfter afsted under valgkampen, og nu […]

Kriserne kan gøre dig til en bedre leder

Covid19, krigen i Ukraine og klimakrisen tvinger ledere til at uddelegere og handle hurtigere. Tina Moe gør os klogere til Fynsk ErhvervsTopmøde den 16. november, men kommer allerede her med nogle få, gode råd.

Vi er flyttet til Cortex Business Park

Vi er flyttet fra de historiske lokaler på Albani Torv 4 i Odense centrum til Cortex Business Park, Cortex Park Vest 4, st., Odense M. Du kan fortsat kontakte os på tlf.nr. 66 14 47 14 eller mail: info@fynskerhverv.dk.

FV22: Virksomhederne efterlyser handling og reformer

Valgkampen er ovre, stemmerne talt op og de politiske sonderinger og forhandlinger om en ny regering er gået i gang . Under valgkampen har vi adresseret de ønsker og behov, som det fynske erhvervsliv pegede på kort for valgudskrivelsen.  Og vi følger op på de udfordringer, der står i vejen for de fynske virksomheders udvikling […]

FV22: Ryd ud i bureaukratiet

De fynske virksomheder bruger for meget tid på at finde rundt i tunge bureaukratiske systemer og omfattende krav og reguleringer, og det opleves af mange som ’skudt langt over målet’ eller som spild af tid. Det viser en stikprøve kort før, at valget blev udskrevet den 5. oktober. Derfor efterlyser Fynsk Erhverv en målrettet indsats […]

FV22: Digital infrastruktur en forudsætning for vækst

Digitalisering, data og intelligente løsninger udvikler sig hurtigt og spiller en stadig større rolle for virksomhedernes indtjeningsevne og konkurrencekraft. Digitalisering er kort sagt en vækstdriver. Forudsætningen for at kunne profitere af de nyeste digitale teknologier er en mobil- og internetforbindelse i verdensklasse. Derfor er den digitale infrastruktur i dag at betragte som kritisk infrastruktur på […]