Nye partnere i 2021

Netværksgruppe

Bestyrelsesnetværket

Netværket henvender sig fortrinsvis til bestyrelsesformænd og -medlemmer.

Formålet her er at tilbyde et fortroligt forum for professionelle bestyrelsesformænd og -medlemmer for sparring og videndeling om rollerne og specifikke udfordringer og aktuelle temaer som f.eks. digitalisering, ejerskifte, bæredygtig forretningsudvikling m.fl. med henblik på at kunne bidrage aktivt ind i det nye bestyrelsesparadigme og skabe værdi.

Pris for deltagelse:
6.000 kr. + moms, som dækker aflønning af facilitator, indlægsholdere samt forplejning.
Eventuelle studieture eller rejser afregnes særskilt.
Deltagelse i netværk forudsætter partnerskab i Fynsk Erhverv.

Er du interesseret?

Kontakt Fynsk Erhverv, direktør Jytte Reinholdt på mobil 29 13 03 30 eller udfyld denne formular:

Jeg vil gerne høre mere om dette netværk