Nye partnere i 2021

Nyheder • 25/03/2021

Virtuel generalforsamling stod sin prøve

Årets ordinære generalforsamling blev for første gang i Fynsk Erhvervs snart 160-årige historie afholdt virtuelt onsdag, den 24. marts. Godt 70 fynske erhvervsledere var tilmeldt og blev med dirigentens ord ’afviklet i god ro og orden’. Og teknikken lykkedes.

Formanden gav i sin beretning bl.a. udtryk for stor anerkendelse af virksomhedernes opbakning og engagement i et svært år. Både til de arrangementer, som det lykkedes at gennemføre, i de mange netværksgrupper og i de webinarer og virtuelle møder, som tog over i takt med, at forsamlingsloftet blev sænket og restriktionerne tog om sig:

Netværk og videndeling er netop to af de vigtigste grundsten i Fynsk Erhverv, derfor er det vigtigt at fremhæve

sagde Henrik Neelmeyer i sin beretning.  Han løftede også sløret for nogle af de nye tiltag, som skal understøtte virksomhederne i en positiv udvikling i fremtiden:

  1. Det Fynske Vækstbarometer, der måler det fynske erhvervsliv på fem centrale vækstindikatorer:  Digitalisering, Bæredygtighed, Internationalisering, Professionalisering og Kerneressourcer.
  2. NEXT talent, der er en fremstrakt hånd til de fynske virksomhedsledere, der har for meget om ørerne eller har brug for nye kompetencer for at ’rykke’ på konkrete initiativer.  Her bistår Fynsk Erhverv virksomheden med at rekruttere en ung, nyuddannet kandidat med mod og stor energi står klar til at hjælpe.
  3. Videnforum – et helt nyt netværkskoncept, der henvender sig til ledere og specialister, der i fortrolighed og gensidig respekt opbygger viden, kompetencer og relationer og giver hinanden kvalificeret sparring på konkrete forretningsmuligheder og udfordringer.

Disse tre tiltag er tænkt som en del af løsningen for de mange virksomheder, der efter Coronapandemien skal genstarte væksten eller udnytte momentum

sagde formanden i sin beretning.

Regnskab 2020 og uændrede kontingentsatser for partnerskaberne blev godkendt uden bemærkninger. Derudover var der genvalg til Henrik Neelmeyer, Jørn Frandsen og Johnny Albertsen til bestyrelsen. Derimod havde Jens Hempel-Hansen besluttet sig for ikke at genopstille. Formanden takkede Jens Hempel-Hansen for sin loyale og solide indsats i Fynsk Erhvervs bestyrelse igennem de seneste 16 år. En periode, der har kaldt på store beslutninger og ikke mindst 5 år som formand hen over finanskrisen fra 2008 til 2013.

Posten blev ikke genbesat, da bestyrelsen ønsker tid til – i forlængelse af den transformation, som Fynsk Erhverv og det omkringliggende samfund undergår i øvrigt – også at kigge indad og genoverveje bestyrelsens størrelse, sammensætning og rolle, nu og i fremtiden. I henhold til vedtægterne består bestyrelsen i dag af op til 12 medlemmer, som skal være repræsentative for det fynske erhvervsliv.

Bestyrelsen konstituerer sig den 8. april 2021.

Se eller gense Fynsk Erhvervs generalforsamling den 24. marts her

Efter generalforsamlingen præsenterede Jytte Reinholdt Det fynske Vækstbarometer. Læs mere her.

Det virtuelle klimaks var indlægget ved Dagbladet Børsens perspektivredaktør og cheføkonom Steen Bocian, der gav en grundig indsigt i sundhedskrisen og dens økonomiske konsekvenser nationalt såvel som internationalt.

Læs tidligere interview med Steen Bocian her.