Nye partnere i 2021

Nyheder • 22/04/2021

Virksomhederne i Odense kommune slipper for dækningsafgiften fra 2022

Aftalen var ellers en fast kontinuerlige nedtrapning på 0.2 promillepoint om året, suppleret med yderligere nedsættelse i takt med etableringen af nye private arbejdspladser. I 2021 er dækningsafgiften 0,7 promille, men med indgåelsen af ’En aftale om sikkerhed for lærepladser i Odense’ af 21. april 2021 er der nu udsigt til, at de odenseanske virksomheder får løftet denne byrde af sig fra næste år.

Fynsk Erhverv er medunderskriver af denne aftale og er godt tilfreds med signalet:

Vi har igennem mange år kæmpet for at få afskaffet dækningsafgiften, for det er en helt urimelig særbeskatning af de virksomheder, den rammer

siger Jytte Reinholdt, der håber, at flere skatte- og afgiftslettelser er på vej de kommende år.

Gode rammevilkår er langt hen ad vejen kommunens ansvar.  Derfor ser vi afskaffelsen af dækningsafgiften som en god start. Der er mere at komme efter i kategorien skatter, afgifter og gebyrer, f.eks. afskaffelse af byggesagsgebyrerne eller reduktion af grundskylden. Men også kortere sagsbehandlingstider og et stærkt medspil fra forvaltningerne har stor værdi for virksomhederne, tilføjer Jytte Reinholdt.

Det betaler sig at fokusere på gode rammevilkår for erhvervslivet. Det giver virksomhederne mulighed for at udvikle sig og foretage nye investeringer. Det skaber nye arbejdspladser og dermed nye skatteindtægter i kommunekassen.