Debat, Nyheder • 31/08/2023

Trængte budgetter flytter aben videre til virksomhederne

De kommunale budgetter for 2024 er på agendaen i de fynske kommuner lige nu, og traditionen tro er der besparelser og omprioriteringer i sigte. Det giver god mening i mange tilfælde, men det går sjældent stille af sig.

Sparekatalogerne bliver trawlet igennem, og fordele og ulemper vejes op imod hinanden i forsøg på at få enderne til at nå sammen og skabe opbakning til de nye budgetter fra så brede flertal som muligt.

Flere af forslagene i sparekatalogerne vil imidlertid få uheldige konsekvenser for medarbejdere i fynske virksomheder og hæmme mobiliteten på det fynske arbejdsmarked.

Forslag om at reducere åbningstiderne i daginstitutionerne vil gøre det vanskeligt for børnefamilier i de berørte kommuner at få en fornuftig hverdag til at hænge sammen. Ikke alle medarbejdere i de fynske virksomheder har nemlig mulighed for fleksible arbejdstider. Er de f.eks. ansat i produktion, handel, transport og servicefagene etc., er det ikke muligt at imødekomme ønsket om større fleksibilitet, og i værste tilfælde må de berørte se sig nødsaget til at gå ned i tid eller skifte branche. Vi ved også fra undersøgelser, at åbningstider og lukkedage i daginstitutioner er – sammen med trængsel på vejene – blandt de væsentligste forhindringer for at pendle over lidt længere strækninger til/fra sin arbejdsplads.

Og bliver forslagene om at lukke busruter rundt på Fyn til virkelighed, så vil aben flytte videre til virksomhederne, når medarbejdere ikke længere kan benytte den til/fra arbejdspladsen.

Det er begge eksempler på ændring af vilkår, der dagligt vil påvirke medarbejdere i de fynske virksomheder. Vi kan naturligvis ikke forsvare at holde daginstitutioner åbne i ydertidspunkterne for ganske få børn – eller busserne kørende i det åbne land, hvis der ikke er passagerer med den. Men det er ikke det samme som, at vi ikke har et tilbud til de få, der har behovene, og slet ikke i en tid, hvor vi i virksomhederne har og fortsat vil få vanskeligt ved at tiltrække de medarbejdere, vi har behov for.

Der er behov for at tænke i nye, alternative løsninger, så de offentlige rammevilkår – både for borgere og virksomheder – fortsat kan understøtte bosætning, pendling og virksomhedsdrift rundt omkring på Fyn.

Det er sjældent let at få de kommunale budgetter til at hænge sammen, men pas på med at sende aben videre til virksomhederne.

Vi har ikke i alle brancher mulighed for at tilbyde den grad af fleksibilitet og hjemmearbejde, som de ændrede rammevilkår nødvendiggør.

En sejr til fynsk erhvervsliv

Det er en god melding for det fynske erhvervsliv, at forligspartierne bag Infrastrukturplan 2035 er blevet enige om, hvordan motorvejen syd om Odense kan udvides til seks spor.

NextTalent rykker Gardingruppen nærmere en ny IT-løsning

Normalt har Odense-virksomheden Gardingruppen fokus på kreativitet og meget analoge løsninger. Men i de seneste måneder har der været talt rigtig meget om digitalisering, automation, optimering af arbejdsgange og nye IT-systemer

Nyt netværk styrker enkeltmandsvirksomhederne

Da Fynsk Erhverv i slutningen af 2023 annoncerede oprettelsen af SoloConnect-netværket for enkeltmandsvirksomheder, var tilstrømningen så stor, at det snart lå fast, at der var behov for mere end en gruppe. Derfor er SoloConnect 2 nu på affyringsrampen, og allerede 15. april kl. 8:30 til 10:30 er der åbent dialogmøde, hvor interesserede, uanset medlemskab i […]

Nyt partnerskab viser vejen til relevant viden om fremtidens attraktive arbejdsplads

Fynsk Erhverv, SDU Business School og TietgenSkolen har en fælles ambition om at bidrage til positiv udvikling og vækst i de fynske virksomheder. Derfor har vi inviteret lokale virksomheder og studerende og undervisere fra hhv. TietgenSkolen og SDU Business School til en spændende workshop for at blive klogere på forventningerne til fremtidens attraktive arbejdsplads. Dialogerne […]

Cybersikkerhed skal højere op på agendaen

Cybersikkerhed skal stå højere på agendaen i virksomhederne, da truslerne er konstant stigende – også mod de fynske virksomheder. Samtidig skal vi i virksomhederne skabe større opmærksomhed hos vores ansatte, da langt de fleste sikkerhedsbrud (72%) stammer fra klik på eller downloads fra falske mails og links’, såkaldt phishing. Det var to af en lang […]

Fokuseret rekruttering til Fynsk Erhvervs bestyrelse skaber forventninger

Vi står i Fynsk Erhverv stærkt i fremtiden med fire nye profiler i bestyrelsen. Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde og stærke resultater.

Erhvervsredaktør forudser et ekstremt kaotisk år

Ifølge Berlingske Tidendes erhvervsredaktør Thomas Bernt Henriksen kan 2024 blive både historisk og ekstremt tumultarisk på mange måder. Den 20. marts i forlængelse af generalforsamlingen bringer han sin forudsigelse for året 2024, men bringer her en smagsprøve på oplægget.

Datagidselforhandler: Det er for sent at forholde sig til angreb, når først man er blevet hacket

Til Brain Boost den 14. marts kan du møde datagidselforhandleren Michael Andersen, der opfordrer alle virksomheder til at tage situationen med cyberkriminalitet meget seriøst. Vi har forinden været i dialog med Michael Andersen, der her løfter lidt af sløret for sit indlæg til seminaret.

Nyt ESG-netværk skal gøre bæredygtig indsats til en god forretning

På Fynsk Erhvervs nystiftede ESG-Netværk, er der fokus på en berigende bæredygtighedsindsats, der skal gøre bærdygtighed til god forretning.