Debat, Nyheder • 31/08/2023

Trængte budgetter flytter aben videre til virksomhederne

De kommunale budgetter for 2024 er på agendaen i de fynske kommuner lige nu, og traditionen tro er der besparelser og omprioriteringer i sigte. Det giver god mening i mange tilfælde, men det går sjældent stille af sig.

Sparekatalogerne bliver trawlet igennem, og fordele og ulemper vejes op imod hinanden i forsøg på at få enderne til at nå sammen og skabe opbakning til de nye budgetter fra så brede flertal som muligt.

Flere af forslagene i sparekatalogerne vil imidlertid få uheldige konsekvenser for medarbejdere i fynske virksomheder og hæmme mobiliteten på det fynske arbejdsmarked.

Forslag om at reducere åbningstiderne i daginstitutionerne vil gøre det vanskeligt for børnefamilier i de berørte kommuner at få en fornuftig hverdag til at hænge sammen. Ikke alle medarbejdere i de fynske virksomheder har nemlig mulighed for fleksible arbejdstider. Er de f.eks. ansat i produktion, handel, transport og servicefagene etc., er det ikke muligt at imødekomme ønsket om større fleksibilitet, og i værste tilfælde må de berørte se sig nødsaget til at gå ned i tid eller skifte branche. Vi ved også fra undersøgelser, at åbningstider og lukkedage i daginstitutioner er – sammen med trængsel på vejene – blandt de væsentligste forhindringer for at pendle over lidt længere strækninger til/fra sin arbejdsplads.

Og bliver forslagene om at lukke busruter rundt på Fyn til virkelighed, så vil aben flytte videre til virksomhederne, når medarbejdere ikke længere kan benytte den til/fra arbejdspladsen.

Det er begge eksempler på ændring af vilkår, der dagligt vil påvirke medarbejdere i de fynske virksomheder. Vi kan naturligvis ikke forsvare at holde daginstitutioner åbne i ydertidspunkterne for ganske få børn – eller busserne kørende i det åbne land, hvis der ikke er passagerer med den. Men det er ikke det samme som, at vi ikke har et tilbud til de få, der har behovene, og slet ikke i en tid, hvor vi i virksomhederne har og fortsat vil få vanskeligt ved at tiltrække de medarbejdere, vi har behov for.

Der er behov for at tænke i nye, alternative løsninger, så de offentlige rammevilkår – både for borgere og virksomheder – fortsat kan understøtte bosætning, pendling og virksomhedsdrift rundt omkring på Fyn.

Det er sjældent let at få de kommunale budgetter til at hænge sammen, men pas på med at sende aben videre til virksomhederne.

Vi har ikke i alle brancher mulighed for at tilbyde den grad af fleksibilitet og hjemmearbejde, som de ændrede rammevilkår nødvendiggør.

Gør-det-selv med effektive software-robotter

Hvis din virksomhed martres af gentagne, kedelige og tidsrøvende arbejdsprocesser, der tager tid fra medarbejderne, er der rigtigt godt nyt. Den moderne teknologi gør det nemlig muligt at automatisere rigtig meget, og faktisk er værktøjerne nu blevet så nemme at arbejde med, at de ansatte selv kan sætte systemerne op. Det fortæller Jesper Hansen, der […]

Klimapilot klædte virksomhed bedre på til grøn omstilling

Mathias Høck har bekræftet vognmandsvirksomheden Peder Olsen & Søn i, at nytænkning kan være lønsomt

Det fynske Vækstbarometer 2023

Det fynske Vækstbarometer 2023 er klar. Her er viden og inspiration fra de fynske virksomheder til at realisere yderligere potentiale og skabe en positiv udvikling og vækst i virksomhederne i fremtiden.

Tempur-direktør anbefaler øget fokus på sikkerhed

Selv om man er ret sikker på, at man har sine sikkerhedsforanstaltninger godt på plads, kan det ikke skade at blive klogere

Mindeord om Preben Nielsen

Æresmedlem i Fynsk Erhverv, Preben Nielsen, er gået bort. Empatisk, nærværende, lyttende og vidende – et skattet medlem i foreningen gennem rigtig mange år.

Gratis værktøjer og ressourcer til at sikre normal drift under kommende kriser

35 fynske virksomheder fik kort før sommerferien fyldt deres værktøjskasse, da de deltog i seminaret “Beyond the Crisis”. Bag overskriften “Beyond the Crisis” gemmer sig et omfattende projekt, som  Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (GTS-Institut) netop har afsluttet.  Projektet har det formål at blive klogere på, hvordan man sikrer fortsat drift under kriser. Vi har […]

Vigtigt at kunne trykprøve ideer i sit netværk

Muligheden for faglig sparring og idéudvikling står øverst på listen når Martin Murrekilde skal fortælle om værdierne i et HR-netværk

Klimaregnskaber sikrer virksomheder et forspring

Den 29. august indleder Udvikling Assens, Totalbankens og Fynsk Erhverv i fællesskab forløbet “GO GREEN – Lav dit første klimaregnskab”

Deltag i “Videnforum for Digital Transformation” og styrk din forretning

CIO fra H. Daugaard, Lars Romsøe har selv arbejdet med Digital Transformation i flere år. Disse værdifulde erfaringer bringer han med sig som mødeleder og facilitator i det nye Videnforum for Digital Transformation.