Nyheder • 20/01/2020

Trængslen over Fyn kræver politisk fokus her og nu

Køge Bugt Motorvejen

Statsministeren meldte i sidste uge ud, at den længe ventede plan for den fremtidige infrastruktur ”ikke er én af de første opgaver, regeringen tager fat på i år”.

Det er vi i Fynsk Erhverv ganske uforstående overfor, især på grund af de påtrængende infrastrukturprojekter, der venter på politisk handling for at blive realiseret her og nu.

Transportminister Benny Engelbrecht vil have undersøgt en fast forbindelse for både bilister og togpassagerere over Kattegat. Et projekt, der skal finansieres af brugerne, og som realistisk set først er passabelt om et par årtier.

I Fynsk Erhverv har vi derimod fokus på de trafikale problemer, der trænger sig på i dette årti. Helt aktuelt handler det om den fynske motorvejs etape 3, nemlig strækningen fra Odense V til motorvejsudfletningen mod Svendborg. Her haster det med at få finansieringen på plads, så de mennesker og maskiner, der i øjeblikket arbejder hårdt på etape 2 mellem Nr. Aaby og Odense V, kan fortsætte videre mod øst, straks det tredje spor på denne strækning kan tages i brug.

Også den ekstra Lillebæltsbro parallelt med den såkaldt ’Nye Lillebæltsbro’ bør have politikernes fokus. Her er der allerede hen over døgnet begyndende trængselsproblemer, og der skal handles nu, for at undgå at trafikken kommer til at sande helt til.

Også på Storebæltsbroen er trafikken stigende. Rekord på rekord bliver slået gang på gang, og vi glæder os til broafgifterne bliver sat yderligere ned om et par år som tidligere besluttet i Folketinget.

Hele strækningen fra Storebælt til Lillebælt tværs over Fyn har stor betydning for samhandlen, samkvemmet og sammenhængskraften mellem Øst- og Vestdanmark. Det gælder virksomhederne, medarbejderne, familierne, vælgerne, turisterne – ja, os alle, der er med til at holde gang i hjulene og økonomien.