Nyheder • 30/04/2020

Temperaturmåling af coronakrisens indvirkning på de fynske virksomheder

Fynsk Erhverv har i uge 17 gennemført en temperaturmåling af corona-krisens indvirkning på de fynske virksomheder.

Temperaturmålingen giver bl.a. følgende situationsrapport fra det fynske erhvervsliv:

  • Knap 80 % af virksomhederne oplever hel eller delvis nedgang i omsætningen. Og forventningerne til de kommende måneder afslører, at virksomhederne kigger langt efter nye ordrer og derfor også forventer et øget pres på likviditet og indtjening.
  • To ud af 3 virksomheder har på nuværende tidspunkt ikke reduceret i arbejdsstyrken. Derimod er en del hjemsendt med løn eller på individuelle aftaler og løser deres opgaver herfra. For 20% af de berørte virksomheder har det dog været nødvendigt at opsige medarbejdere, og undersøgelsen viser også, at det tal vil stige i løbet af de kommende måneder.
  • For mange virksomheder (46%) er hjælpepakkerne en livline på den korte bane. For andre er der ingen hjælp at hente eller også er hjælpen utilstrækkelig.
  • 48% har på nuværende tidspunkt gjort brug af de statslige hjælpepakker og 18% overvejer fortsat. 14% oplever ikke at være omfattet af hjælpepakkerne.  20% klarer sig uden hjælp overhovedet.
  • Hjælpepakkerne bidrager til at sikre den nødvendige likviditet her og nu (42%), men næppe på sigt (34%). Generelt hersker der en del usikkerhed omkring hjælpepakkerne, som nok er lette at søge, men det tager for lang tid at få pengene udbetalt.
  • De kommunale hjælpepakker er ’ukendt land’ for de fleste (71%). Og det er den generelle vurdering, at det forslår for lidt og primært hjælper byggebranchen.
  • Halvdelen af virksomhederne forventer at møde udfordringer, når de skal genåbne. Primært på grund af krav til afstand ml. kollegerne, men i høj grad også i forhold til, hvor hurtigt kunderne kommer på banen.

Behov for politisk lederskab og plan for genåbning
Der hersker generelt stor usikkerhed omkring fremtiden i virksomhederne.  Det afspejler sig internt – og ikke mindst i markedet.  Det kalder på politisk lederskab med en klar plan og retning for genåbning af samfundet.  Det vil reducere utrygheden og bidrage til at holde fokus på forretningen fremadrettet.  Forhåbentligt vil det også betyde, at beslutningsprocesserne både i det offentlige og private (læs kunderne) bliver kortere, så aktivitetsniveauet vil stige, og der vil blive indgået nye aftaler og lagt nye ordrer i de fynske virksomheder.

Fynsk Erhverv opfordrer regeringen til: 

  • at udvide og udvikle hjælpepakkerne løbende i indhold, omfang og varighed, så de reelt kan imødekomme virksomheders og specifikke branchers behov
  • at forbedre de generelle rammevilkår for erhvervslivet ved at sanere og lempe afgifter og restriktioner, der belaster virksomheder generelt og brancher specielt.

I forbindelse med temperaturmålingen har virksomhederne givet en række konstruktive input til forbedringer af hjælpepakkerne og til nye tiltag, der dels kan sikre tilstrækkelig likviditet dels kan bidrage til at stimulere efterspørgslen.  Disse indgår i Fynsk Erhvervs møder og dialoger med politikere, beslutningstagere og mediei forbindelse med varetagelse af det fynske erhvervslivs interesser lokalt og nationalt.

For yderligere information eller gode idéer m.v.: kontakt direktør Jytte Reinholdt, jre@fynskerhverv.dk eller mobil 29130330.