Nye partnervirksomheder

Debat • 08/11/2021

Stop regelrytteriet!

I dansk erhvervsliv kæmper vi i øjeblikket med et bureaukrati og lange sagsbehandlingstider, når vi har en aktuel byggesag og diverse andre ansøgninger hos det offentlige.  For en stor dels vedkommende skyldes det absurde regler og komplicerede it-systemer, uanset projektets størrelse og omfang.

F.eks. er der bestemmelser i bygningsreglementet, som komplicerer såvel ansøgningsprocedurer som byggesagsbehandlingen i kommunerne. Uanset om man skal bygge et haveskur, udvide eksisterende bygninger eller opføre et helt boligkompleks i 8 etager, så stilles der de samme krav til dokumentation, hvilket er helt absurd.  Desuden skal der bruges certificerede rådgivere ved alle byggerier.  Og da antallet af certificerede rådgivere (statik og brand) er begrænsede i hele landet, udgør dette i første omgang en flaskehals og dermed en forsinkelse på projekterne – store som små, dernæst påfører det projektet en ekstra økonomisk omkostning på grund af reglerne i BR18.

Et andet eksempel på absurde krav til dokumentation har jeg fra min egen virksomhed: Vi ønsker at udvide et eksisterende halmfyr, og så bliver vi bedt om at redegøre for, hvorfor vi ikke vælger fjernvarme eller varmepumper.  Fakta er, at fjernvarme ikke er en mulighed i det område, hvor virksomheden ligger, og varmepumper slet ikke kan levere den mængde energi, vi har behov for, hvis økonomien skal hænge sammen. Vi skal derfor indsende samfundsøkonomiske eller miljømæssige beregninger for at få lov til at udbygge et halmfyr!  Her slipper bureaukratiet så op, for der er ingen form for vejledning til, hvordan vi imødekommer disse nye krav.

Når virksomheder og borgere skal indsende (uploade) byggeansøgninger, mødes man af et system, der i sin struktur er opbygget så ulogisk og virkelighedsfjernt, at mange af de områder, som der ønskes ansøgt om, slet ikke findes i systemet. Det betyder, at man som ansøger er nødt til at tage fat i forvaltningen for at få hjælp til overhovedet at få registreret sin ansøgning.  Det er endnu et bureaukratisk benspænd, der forsinker og i sidste ende hæmmer væksten.

Og alt dette ligger før, at selve byggesagsbehandlingen i den kommunale forvaltning går i gang.

Kære politikere, det burde være en overkommelig sag at få optimeret it-systemerne (Byg&Miljø) og lempet reglerne til noget, vi alle kan arbejde med, samt ikke mindst få indført en bagatelgrænse for de mindre byggerier.

Vi har i erhvervslivet dagligt fokus på at optimere og forbedre kunderejsen, ellers kan vi ikke drive vores forretninger på et konkurrenceudsat marked.   Vi har kraftigt brug for, at I gør det samme i det offentlige.

Sagerne har været kendt i flere år, men som kunde i ’jeres forretning’ oplever jeg ikke, at udviklingen går hurtigt nok eller i den rigtige retning.

Hvor er erhvervsministeren?  Hvor er erhvervsministeriet?  Hvor er folketingspolitikerne, jer, som repræsenterer os virksomheder og borgere ude i landet?  Vi har brug for handling nu.

Af Henrik Neelmeyer, direktør på Egeskov og formand for Fynsk Erhverv

Steen Ernland: Tre gode råd til værdiskabelse i ledelser og bestyrelser

Steen Ernland, der blandt meget andet er medforfatter til bogen “Den Aktive Bestyrelse", giver her sit bud på, hvordan den moderne virksomhed skal tænke ledelse og bestyrelse i fremtiden for at tiltrække kapital fra investorer og opnå stærkere finansielle resultater.

Ledelseskonference: Den attraktive arbejdsplads

Den 5. oktober inviterer Fynsk Erhverv og UCL til Ledelseskonference: den attraktive arbejdsplads, hvor Christian Ørsted fortæller om, hvordan det aktuelle begreb om psykologisk tryghed kan være en af løsningerne på ledelses- og fastholdelsesproblematikkerne.

De tre største udfordringer i 2022/23

Er du interesseret i at vide, hvordan en række fynske erhvervsledere har knækket koden til succes i forhold til tre af de største udfordringer i 2022/2023?

Energipriser ændrer forbrugsmønstre – få gode råd

Siden Ruslands invasion af Ukraine er energipriserne steget enormt, og både virksomheder og private forbrugere har fået rekordhøje udgifter til blandt andet gas, el, benzin og diesel. Samtidig har Ruslands invasion understreget, at klimapolitik og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen, og at den grønne omstilling er afgørende for klimaet og uafhængigheden af russisk energi. Hos Energi […]

Kriser er gode for kreativiteten

Selvom de forgangne år har budt på en række udfordringer på verdensplan, så er INGENIØR'NE optimistiske for fremtiden, der står på nye løsninger på nuværende projekter og fyldte ordrebøger. I artiklen giver afdelingschef, Bjarne Linde Jensen, og markedschef, Anders Friis-Wandall Nielsen, gode råd til virksomheder, der går med byggeri i tankerne.

Sommerhilsen fra formanden

Kære fynske erhvervsliv Velkommen tilbage fra sommerferie. Tilbage på jobbet kan vi spørge os selv: Skal vi nu se på skyfri himmel og sol eller mørke skyer i horisonten? Det kan anskues på flere måder. Jeg vælger den positive anskuelse trods en omverden af bekymringer, ikke mindst i medierne. Der forventes trods alt vækst i […]

Styrk din virksomhed med Fynsk Erhvervs arrangementer

Fynsk Erhverv byder det fynske erhvervsliv velkommen tilbage fra ferie. Er du i gang med at planlægge 2. halvår, kan du roligt sætte kryds i kalenderen og komme til spændende arrangementer i løbet af året. Vi har en masse på programmet, som giver dig ny viden, værktøjer og inspiration til at styrke din virksomhed. I […]

Erhvervsnetværk giver værdifuld sparring i hverdagen

Fynske erhvervsledere sparrer og debatterer i fortrolige fora i Fynsk Erhvervs netværksgrupper. Bloomits Claus Lethenborg er ikke i tvivl om, at han er blevet klædt på til at træffe bedre beslutninger for sin virksomhed. Du har netop nu mulighed for at byde ind på en af de ledige pladser i netværksgrupperne pr. 1. august. Vi matcher dig med den gruppe, der vil give dig størst værdi

Fynske virksomheder holder øje med udviklingen i Kina

Mens de fleste danskere ikke længere skænker Covid-krisen mange tanker i deres hverdag, er situationen uændret kaotisk i forhold for virksomheder med kinesiske forbindelser.