Debat • 08/11/2021

Stop regelrytteriet!

I dansk erhvervsliv kæmper vi i øjeblikket med et bureaukrati og lange sagsbehandlingstider, når vi har en aktuel byggesag og diverse andre ansøgninger hos det offentlige.  For en stor dels vedkommende skyldes det absurde regler og komplicerede it-systemer, uanset projektets størrelse og omfang.

F.eks. er der bestemmelser i bygningsreglementet, som komplicerer såvel ansøgningsprocedurer som byggesagsbehandlingen i kommunerne. Uanset om man skal bygge et haveskur, udvide eksisterende bygninger eller opføre et helt boligkompleks i 8 etager, så stilles der de samme krav til dokumentation, hvilket er helt absurd.  Desuden skal der bruges certificerede rådgivere ved alle byggerier.  Og da antallet af certificerede rådgivere (statik og brand) er begrænsede i hele landet, udgør dette i første omgang en flaskehals og dermed en forsinkelse på projekterne – store som små, dernæst påfører det projektet en ekstra økonomisk omkostning på grund af reglerne i BR18.

Et andet eksempel på absurde krav til dokumentation har jeg fra min egen virksomhed: Vi ønsker at udvide et eksisterende halmfyr, og så bliver vi bedt om at redegøre for, hvorfor vi ikke vælger fjernvarme eller varmepumper.  Fakta er, at fjernvarme ikke er en mulighed i det område, hvor virksomheden ligger, og varmepumper slet ikke kan levere den mængde energi, vi har behov for, hvis økonomien skal hænge sammen. Vi skal derfor indsende samfundsøkonomiske eller miljømæssige beregninger for at få lov til at udbygge et halmfyr!  Her slipper bureaukratiet så op, for der er ingen form for vejledning til, hvordan vi imødekommer disse nye krav.

Når virksomheder og borgere skal indsende (uploade) byggeansøgninger, mødes man af et system, der i sin struktur er opbygget så ulogisk og virkelighedsfjernt, at mange af de områder, som der ønskes ansøgt om, slet ikke findes i systemet. Det betyder, at man som ansøger er nødt til at tage fat i forvaltningen for at få hjælp til overhovedet at få registreret sin ansøgning.  Det er endnu et bureaukratisk benspænd, der forsinker og i sidste ende hæmmer væksten.

Og alt dette ligger før, at selve byggesagsbehandlingen i den kommunale forvaltning går i gang.

Kære politikere, det burde være en overkommelig sag at få optimeret it-systemerne (Byg&Miljø) og lempet reglerne til noget, vi alle kan arbejde med, samt ikke mindst få indført en bagatelgrænse for de mindre byggerier.

Vi har i erhvervslivet dagligt fokus på at optimere og forbedre kunderejsen, ellers kan vi ikke drive vores forretninger på et konkurrenceudsat marked.   Vi har kraftigt brug for, at I gør det samme i det offentlige.

Sagerne har været kendt i flere år, men som kunde i ’jeres forretning’ oplever jeg ikke, at udviklingen går hurtigt nok eller i den rigtige retning.

Hvor er erhvervsministeren?  Hvor er erhvervsministeriet?  Hvor er folketingspolitikerne, jer, som repræsenterer os virksomheder og borgere ude i landet?  Vi har brug for handling nu.

Af Henrik Neelmeyer, direktør på Egeskov og formand for Fynsk Erhverv

Gør-det-selv med effektive software-robotter

Hvis din virksomhed martres af gentagne, kedelige og tidsrøvende arbejdsprocesser, der tager tid fra medarbejderne, er der rigtigt godt nyt. Den moderne teknologi gør det nemlig muligt at automatisere rigtig meget, og faktisk er værktøjerne nu blevet så nemme at arbejde med, at de ansatte selv kan sætte systemerne op. Det fortæller Jesper Hansen, der […]

Klimapilot klædte virksomhed bedre på til grøn omstilling

Mathias Høck har bekræftet vognmandsvirksomheden Peder Olsen & Søn i, at nytænkning kan være lønsomt

Det fynske Vækstbarometer 2023

Det fynske Vækstbarometer 2023 er klar. Her er viden og inspiration fra de fynske virksomheder til at realisere yderligere potentiale og skabe en positiv udvikling og vækst i virksomhederne i fremtiden.

Trængte budgetter flytter aben videre til virksomhederne

De kommunale budgetter for 2024 er på agendaen i de fynske kommuner lige nu og traditionen tro er der besparelser og omprioriteringer i sigte. Det giver god mening i mange tilfælde, men det går sjældent stille af sig.

Tempur-direktør anbefaler øget fokus på sikkerhed

Selv om man er ret sikker på, at man har sine sikkerhedsforanstaltninger godt på plads, kan det ikke skade at blive klogere

Mindeord om Preben Nielsen

Æresmedlem i Fynsk Erhverv, Preben Nielsen, er gået bort. Empatisk, nærværende, lyttende og vidende – et skattet medlem i foreningen gennem rigtig mange år.

Gratis værktøjer og ressourcer til at sikre normal drift under kommende kriser

35 fynske virksomheder fik kort før sommerferien fyldt deres værktøjskasse, da de deltog i seminaret “Beyond the Crisis”. Bag overskriften “Beyond the Crisis” gemmer sig et omfattende projekt, som  Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (GTS-Institut) netop har afsluttet.  Projektet har det formål at blive klogere på, hvordan man sikrer fortsat drift under kriser. Vi har […]

Vigtigt at kunne trykprøve ideer i sit netværk

Muligheden for faglig sparring og idéudvikling står øverst på listen når Martin Murrekilde skal fortælle om værdierne i et HR-netværk

Klimaregnskaber sikrer virksomheder et forspring

Den 29. august indleder Udvikling Assens, Totalbankens og Fynsk Erhverv i fællesskab forløbet “GO GREEN – Lav dit første klimaregnskab”