Nye partnere i 2021

Debat • 08/11/2021

Stop regelrytteriet!

I dansk erhvervsliv kæmper vi i øjeblikket med et bureaukrati og lange sagsbehandlingstider, når vi har en aktuel byggesag og diverse andre ansøgninger hos det offentlige.  For en stor dels vedkommende skyldes det absurde regler og komplicerede it-systemer, uanset projektets størrelse og omfang.

F.eks. er der bestemmelser i bygningsreglementet, som komplicerer såvel ansøgningsprocedurer som byggesagsbehandlingen i kommunerne. Uanset om man skal bygge et haveskur, udvide eksisterende bygninger eller opføre et helt boligkompleks i 8 etager, så stilles der de samme krav til dokumentation, hvilket er helt absurd.  Desuden skal der bruges certificerede rådgivere ved alle byggerier.  Og da antallet af certificerede rådgivere (statik og brand) er begrænsede i hele landet, udgør dette i første omgang en flaskehals og dermed en forsinkelse på projekterne – store som små, dernæst påfører det projektet en ekstra økonomisk omkostning på grund af reglerne i BR18.

Et andet eksempel på absurde krav til dokumentation har jeg fra min egen virksomhed: Vi ønsker at udvide et eksisterende halmfyr, og så bliver vi bedt om at redegøre for, hvorfor vi ikke vælger fjernvarme eller varmepumper.  Fakta er, at fjernvarme ikke er en mulighed i det område, hvor virksomheden ligger, og varmepumper slet ikke kan levere den mængde energi, vi har behov for, hvis økonomien skal hænge sammen. Vi skal derfor indsende samfundsøkonomiske eller miljømæssige beregninger for at få lov til at udbygge et halmfyr!  Her slipper bureaukratiet så op, for der er ingen form for vejledning til, hvordan vi imødekommer disse nye krav.

Når virksomheder og borgere skal indsende (uploade) byggeansøgninger, mødes man af et system, der i sin struktur er opbygget så ulogisk og virkelighedsfjernt, at mange af de områder, som der ønskes ansøgt om, slet ikke findes i systemet. Det betyder, at man som ansøger er nødt til at tage fat i forvaltningen for at få hjælp til overhovedet at få registreret sin ansøgning.  Det er endnu et bureaukratisk benspænd, der forsinker og i sidste ende hæmmer væksten.

Og alt dette ligger før, at selve byggesagsbehandlingen i den kommunale forvaltning går i gang.

Kære politikere, det burde være en overkommelig sag at få optimeret it-systemerne (Byg&Miljø) og lempet reglerne til noget, vi alle kan arbejde med, samt ikke mindst få indført en bagatelgrænse for de mindre byggerier.

Vi har i erhvervslivet dagligt fokus på at optimere og forbedre kunderejsen, ellers kan vi ikke drive vores forretninger på et konkurrenceudsat marked.   Vi har kraftigt brug for, at I gør det samme i det offentlige.

Sagerne har været kendt i flere år, men som kunde i ’jeres forretning’ oplever jeg ikke, at udviklingen går hurtigt nok eller i den rigtige retning.

Hvor er erhvervsministeren?  Hvor er erhvervsministeriet?  Hvor er folketingspolitikerne, jer, som repræsenterer os virksomheder og borgere ude i landet?  Vi har brug for handling nu.

Af Henrik Neelmeyer, direktør på Egeskov og formand for Fynsk Erhverv

Fremtidsforsker: Vi skal turde prøve kræfter med fremtiden

Ifølge fremtidsforsker Liselotte Lyngsø sker udviklingen så hurtigt, at man i dag snarere taler Science Fiction end Science Faction

Arbejdskraft, infrastruktur og klimadagsordenen topper ønskelisten

Fynsk Erhverv sætter i forbindelse med det forestående kommunalvalget den 16. november  erhvervslivets behov på den politiske dagsorden ved forskellige lejligheder.  Rundt på Fyn har vi sat den ’siddende’ borgmester og dennes udfordrer nr. 1 stævne ved fyraftensmøder på lokale virksomheder  med det formål at få sat fokus på de aktuelle udfordringer og behov, som […]

KV21:  Gør Odense tilgængelig, levende og attraktiv

Nyt udspil til en ”Vision for Odenses vejnet og lufthavn” fra Konservative i Odense rammer centralt ned i de udfordringer, som både borgere og erhvervsliv støder på allerede i dag.  Og derfor er udspillet et godt forhandlingsudspil for fremtidige investeringer i et tilgængeligt, levende og attraktivt Odense. Der er en udbredt opfattelse af, at det […]

Lars Tvede: Fremtiden er allerede en del af hverdagen

Ifølge Lars Tvede er det yderst vigtigt, at de fynske virksomheder udnytter de teknologiske landvindinger, så de er rustet til at møde den internationale konkurrence. Du kan møde ham på Fynsk ErhvervsTopmøde den 17. november på Hindsgavl Slot

Vi skal bruge energien bedre – måske kan du hjælpe?

Af Pernille Weiss, K, medlem af Europa-Parlamentet. Siden jeg skrev sidst, er jeg blevet udpeget som min partigruppes forhandler af revideringen af energieffektiviseringsdirektivet (EED). Det er en stor opgave. Dels fordi energieffektivisering er noget af det mest oplagte: Energi, der ikke bruges, skal der ikke betales for, og det belaster ikke klimaet. Dertil er det […]

Mød Fynsk Erhverv på Iværksætterugen i Odense

Når Odenses iværksætteruge løber at staben i uge 45, kan du finde Fynsk Erhverv og vores messestand på Startup Summit’21 på Nature Energy Park d. 9. -10. november 2021. Uanset, om du står med en idé skrevet ned på en serviet, eller du er garvet iværksætter med masser af erfaring – så tilbyder Startup Summit’21 […]

Erhvervsledere tager netværket med på golfbanen

Intensiv fortrolighed og spændende dialoger. Og så en fælles glæde ved at spille golf. Det er, hvad de 16 fynske erhvervsledere i Fynsk Erhvervs Business Challenge Golf-netværk får, når de 11 gange om året mødes til deres fælles netværksdage.

Ny SDU Business School skal styrke det regionale erhvervsliv

5.000 studerende fordelt på forskellige erhvervsøkonomiske uddannelser på de forskellige campusser under SDU vil være med til at tegne fremtidens erhverv i regionen

Branding og bæredygtighed øverst på tavlen

På KV21 Fyraftensmødet i Assens kommune efterlyste de lokale erhvervsledere fortsat dialog og samarbejde med Assens Kommune.